Переведення та поновлення Донецький національний університет імені Василя Стуса

ПОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Положення про відрахування, поновлення, переведення та переривання навчання в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (затверджене Вченою радою від 29.09.2019 р. протокол № 9, введене в дію наказом № 144/05 від 09.04.2019 р.), з урахуванням вимог «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 за № 427/1452), Статуту Університету і «Положення про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» (затверджене Вченою радою 02.03.2020 р. протокол №2, введене в дію наказом № 246/05 від 31.08.2020 р.).

 

Поновлення – відновлення статусу, прав та обов’язків здобувача вищої освіти в Університеті.

Переведення – зміни в правах та обов’язках здобувача вищої освіти, зумовлено зміною закладу вищої освіти та/або спеціальності (спеціалізації, освітньої (наукової) програми), та/або форми навчання, та/або джерел фінансування без припинення статусу здобувача вищої освіти.

 

Поновлення або переведення здобувачів вищої освіти здійснюється виключно під час літніх або зимових канікул.

Строки прийняття заяв:

 • з 01 червня по 15 вересня – на осінній семестр;
 • з 01 грудня по 15 лютого – на весняний семестр.

ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

Переведення студентів з однієї освітньої програми на іншу (зі спеціальності на спеціальність) допускається в межах галузі знань. Переведення студентів можливе лише в канікулярний період.

Особи, які переводяться, подають такі документи:

 • Заява (заповнюються під час подання документів);
 • Копію залікової книжки, оформлена згідно з вимогами та засвідчена печаткою навчального закладу (факультету);
 • У разі зміни під час навчання документів, що посвідчують особу надати копії для додавання в особову справу студента.

 

ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ

ДО ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

З ІНШИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Переведення студентів до Донецького національного університету
імені Василя Стуса здійснюється в канікулярний період. Здобувач, який бажає перевестись з іншого закладу вищої освіти, подає заяву на ім’я керівника закладу вищої освіти, в якому він навчається, і після отримання його письмової згоди звертається до Приймальної комісії Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Особи, які переводяться, подають такі документи:

 • Письмова згода керівника закладу вищої освіти, в якому навчається заявник;
 • Копію залікової книжки, оформлена згідно з вимогами та засвідчена печаткою навчального закладу (факультету/інституту);
 • Згода на обробку персональних даних (заповнюється під час подання документів);
 • Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;*
 • Копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);*
 • Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);*
 • Копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);*
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 на 4 см.

* пред’являється особисто

ПОНОВЛЕННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

Поновлення до складу студентів здійснюється в канікулярний період, незалежно від тривалості перерви в навчанні, причин відрахування, наявності трудового стажу і форми навчання.

Особи, які поновлюються, подають такі документи:

 • Заява (заповнюються під час подання документів);
 • Згода на обробку персональних даних (заповнюються під час подання документів);
 • Оригінал документа про освіту на основі якого здійснювався вступ до ЗВО;
 • Оригінал сертифіката ЗНО;
 • Оригінал академічної довідки;
 • Витяг (або копія) наказу про відрахування;
 • Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;*
 • Копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);*
 • Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);*
 • Копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);*
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 на 4 см.

* пред’являється особисто