Перелік документів для вступу на перший курс СО "Бакалавр" на основі ПЗСО Донецький національний університет імені Василя Стуса

Перелік документів для вступу на освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

 

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
  • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
  • копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
  • інформаційна картка до сертифіката (сертифікатифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з результатами;
  • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою;
  • у разі зміни прізвища, імені та по батькові – копія документа, що вказує на зміну паспортних даних;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Увага!

Усі копії документів засвідчуються при наявністі оригіналів приймальною (відбірковою) комісією (безкоштовно), або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про освіту здобутий за кордоном, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа (Наказ Міністерством освіти і науки України 05.05.2015 р. № 504).