Перелік документів для вступу на освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

 

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
  • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2019, 2020, 2021 років (при вступі за результатами ЗНО);
  • інформаційна картка до сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з результатами (при вступі за результатами ЗНО);
  • інформаційна картка з результатами НМТ;
  • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою та/або квотою;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Увага!

Усі копії документів засвідчуються при наявністі оригіналів приймальною (відбірковою) комісією (безкоштовно), або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про освіту здобутий за кордоном, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа (Наказ Міністерством освіти і науки України 05.05.2015 р. № 504).