Вступ з територій, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес

Вступ з територій, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес

 

На базі Донецького національного університету імені Василя Стуса створено Освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» для надання можливості отримати якісну українську освіту вступникам з територій, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес.

 

 Освітні центри:

 

 • надають консультації та сприяють в оформленні декларації заявника;
 • забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки тестових завдань, онлайн-курсів, очних консультацій тощо);
 • сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про повну загальну середню освіту (здійснюється уповноваженим закладом загальної середньої освіти);
 • організовують оформлення документів заявника як вступника, проведення вступних випробувань до Університету та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу (списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються за даними ЄДЕБО);
 • сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку;
 • сприяють отриманню заявником документів, що посвідчують особу;
 • забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах.

 

Центри працюють з 01 червня до 30 вересня 2024 року.

 

Вступати через освітні центри мають право особи, які:

 

 • після 20 лютого 2014 року завершили здобуття повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
 • після 07 квітня 2014 року завершили здобуття повної загальної середньої освіти на окремих територіях України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, що є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації);
 • місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилася з неї після 01 січня 2024 року (далі – території, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес), і отримали документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти.

У такому разі вам необхідно:

  1. Звернутися до Освітнього центру з документами, що підтверджують реєстрацію на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року (території, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес), або переселення з неї після 01 січня 2024 року.

  У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття, надіслати необхідні документи  на електронну пошту Освітнього центру [email protected]

  1. Звернутися до уповноваженого закладу загальної середньої освіти (Вінницького ліцею № 4 або Вінницького ліцею № 12) для зарахування на екстернатну форму навчання.

  У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття, надіслати необхідні документи  на електронну пошту уповноваженого закладу загальної середньої освіти ([email protected] або [email protected] )

  1. Пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію в уповноваженого закладу загальної середньої освіти з української мови та історії України.

  У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття, річне оцінювання та державна підсумкова атестація з української мови та історії України проводяться шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди з відеофіксацією.

  1. Отримати тимчасову довідку про здобуття повної загальної середньої освіти та подати її до Освітнього центру.

  У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття, довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти передає в Освітній центр.

  1. Подати заяви на участь у вступних випробуваннях: для вступу на місця державного замовлення з 3 липня до 10 липня 2024 року, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 3 липня до 25 липня 2024 року.

  У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття, надіслати скановані копії заяв на електронну пошту Освітнього центру [email protected]

  1. Пройти вступні випробування (співбесіди) в Університеті: для вступу на місця державного замовлення З 8 липня по 19 липня 2024 року, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 3 липня до 31 липня 2024 року.

  Співбесіди проводяться з чотирьох предметів замість НМТ 2024 року,:

  -українська мова (обов’язковий предмет)

  -математика (обов’язковий предмет)

  -історія України (обов’язковий предмет)

  -іноземна мова/біологія/хімія/фізика/географія/українська література (предмет на вибір)

  Програми співбесід доступні за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/10F2Nbmj0erDLendTnmfMtEMJdseb3EAm

  У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття, співбесіди проводяться дистанційно з відеофіксацією. Записи таких співбесід вступників зберігаються в електронному вигляді в хмарному сервісі Приймальної комісії не менше ніж один рік, доступ до якого забезпечується уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції.

  1. Подати заяву/заяви на вступ та мотиваційний лист/мотиваційні листи з 19 липня по 31 липня 2024 року.

  У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття, надіслати скановані копії необхідних документів на електронну пошту Освітнього центру [email protected]

  Заявники, які не мають документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, мають право подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Освітній центр.

  Перелік спеціальностей та освітніх програм, вимоги до мінімальних балів, коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала зазначено в додатках до Правил прийому: https://www.donnu.edu.ua/uk/dlya-zdobuttya-so-bakalavr-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvity/konkursni-propozycziyi-ta-predmety/

  Вимоги до мотиваційного листа доступні за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/vymogy-do-motyvaczijnogo-lysta/

  1. Дочекатися рекомендації до зарахування: не пізніше 5 серпня 2024 року на місця державного замовлення, протягом серпня 2024 року (відповідно до Правил прийому) – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Списки рекомендованих будуть доступні за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/reytingovi-spiski/

  1. Виконати вимоги до зарахування: до 08 серпня на місця державного замовлення, протягом серпня 2024 року (відповідно до Правил прийому) – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Детальніше про вимоги до зарахування: https://www.donnu.edu.ua/uk/dlya-zdobuttya-so-bakalavr-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvity/perelik-dokumentiv-dlya-vstupu-3/

  Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній, можуть виконати умови до зарахування та укласти договір про навчання в закладі вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. Відсутність договору про навчання чи невиконання вимог до зарахування не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

  1. Дочекатися наказу про зарахування: не пізніше 10 серпня 2024 року на місця державного замовлення, пізніше 10 серпня 2024 року – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Накази про зарахування будуть доступні за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/nakazi-na-zarahuvannya/

  Звертаємо увагу: у рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному заявникові присвоюється цифровий код у вигляді XXXX-ДДДДДДД, де XXXX відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Увага! Після отримання свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язково надайте його копію до Приймальної комісії університету.

У такому разі необхідно:

  1. Звернутися до Освітнього центру з документами, що підтверджують реєстрацію на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року (території, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес), або переселення з неї після 01 січня 2024 року.

  У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття, надіслати необхідні документи  на електронну пошту Освітнього центру [email protected]

  1. З 1 липня зареєструвати особистий електронний кабінет вступника на навчання для здобуття вищої освіти на вебсайті за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ .
  2. Через електронний кабінет вступника подати заяви на участь у вступних випробуваннях: для вступу на місця державного замовлення з 3 липня до 10 липня 2024 року, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 3 липня до 25 липня 2024 року.
  3. Пройти вступні випробування (співбесіди) в Університеті: для вступу на місця державного замовлення З 8 липня по 19 липня 2024 року, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 3 липня до 31 липня 2024 року.

  Співбесіди проводяться з чотирьох предметів замість НМТ 2024 року,:

  -українська мова (обов’язковий предмет)

  -математика (обов’язковий предмет)

  -історія України (обов’язковий предмет)

  -іноземна мова/біологія/хімія/фізика/географія/українська література (предмет на вибір)

  Програми співбесід доступні за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/10F2Nbmj0erDLendTnmfMtEMJdseb3EAm

  У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття, співбесіди проводяться дистанційно з відеофіксацією. Записи таких співбесід вступників зберігаються в електронному вигляді в хмарному сервісі Приймальної комісії не менше ніж один рік, доступ до якого забезпечується уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції.

  1. Через електронний кабінет вступника подати заяву/заяви на вступ та мотиваційний лист/мотиваційні листи з 19 липня по 31 липня 2024 року.

  Перелік спеціальностей та освітніх програм, вимоги до мінімальних балів, коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала зазначено в додатках до Правил прийому: https://www.donnu.edu.ua/uk/dlya-zdobuttya-so-bakalavr-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvity/konkursni-propozycziyi-ta-predmety/

  Вимоги до мотиваційного листа доступні за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/vymogy-do-motyvaczijnogo-lysta/

  1. Дочекатися рекомендації до зарахування: не пізніше 5 серпня 2024 року на місця державного замовлення, протягом серпня 2024 року (відповідно до Правил прийому) – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Списки рекомендованих будуть доступні за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/reytingovi-spiski/

  1. Виконати вимоги до зарахування: до 08 серпня на місця державного замовлення, протягом серпня 2024 року (відповідно до Правил прийому) – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Детальніше про вимоги до зарахування: https://www.donnu.edu.ua/uk/dlya-zdobuttya-so-bakalavr-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvity/perelik-dokumentiv-dlya-vstupu-3/

  Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній, можуть виконати умови до зарахування та укласти договір про навчання в закладі вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. Відсутність договору про навчання чи невиконання вимог до зарахування не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

  1. Дочекатися наказу про зарахування: не пізніше 10 серпня 2024 року на місця державного замовлення, пізніше 10 серпня 2024 року – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Накази про зарахування будуть доступні за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/nakazi-na-zarahuvannya/

  Звертаємо увагу: у рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному заявникові присвоюється цифровий код у вигляді XXXX-ДДДДДДД, де XXXX відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

У такому разі вам необхідно:

  1. Звернутися до Освітнього центру/Приймальної комісії з документами, що підтверджують реєстрацію на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року (території, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес), або переселення з неї після 01 січня 2024 року.

  У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття, надіслати необхідні документи  на електронну пошту Освітнього центру [email protected]

  1. З 1 липня зареєструвати особистий електронний кабінет вступника на навчання для здобуття вищої освіти на вебсайті за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ .
  2. Через електронний кабінет вступника подати заяву/заяви на вступ та мотиваційний лист/мотиваційні листи з 19 липня по 31 липня 2024 року.

  Перелік спеціальностей та освітніх програм, вимоги до мінімальних балів, коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала зазначено в додатках до Правил прийому: https://www.donnu.edu.ua/uk/dlya-zdobuttya-so-bakalavr-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvity/konkursni-propozycziyi-ta-predmety/

  Вимоги до мотиваційного листа доступні за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/vymogy-do-motyvaczijnogo-lysta/

  1. Дочекатися рекомендації до зарахування: не пізніше 5 серпня 2024 року на місця державного замовлення, протягом серпня 2024 року (відповідно до Правил прийому) – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Списки рекомендованих будуть доступні за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/reytingovi-spiski/

  1. Виконати вимоги до зарахування: до 08 серпня на місця державного замовлення, протягом серпня 2024 року (відповідно до Правил прийому) – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Детальніше про вимоги до зарахування: https://www.donnu.edu.ua/uk/dlya-zdobuttya-so-bakalavr-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osvity/perelik-dokumentiv-dlya-vstupu-3/

  Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній, можуть виконати умови до зарахування та укласти договір про навчання в закладі вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. Відсутність договору про навчання чи невиконання вимог до зарахування не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

  1. Дочекатися наказу про зарахування: не пізніше 10 серпня 2024 року на місця державного замовлення, пізніше 10 серпня 2024 року – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Накази про зарахування будуть доступні за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/nakazi-na-zarahuvannya/

  Звертаємо увагу: у рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному заявникові присвоюється цифровий код у вигляді XXXX-ДДДДДДД, де XXXX відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Освітні центри Донецького національного університету імені Василя Стуса «Донбас-Україна», «Крим-Україна»:

Відповідальна особа Павлова Ганна Євгенівна
Адреса: вул. 600-річчя, 21, кабінет 103
Телефони: +380 (432) 50-89-32,
+380 (98) 46-10-310 (є Viber, Telegram)
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/abiturient_donnu_stus
Іnstagram https://www.instagram.com/abiturient_donnu/
Facebook https://www.facebook.com/abiturient.donnu

 

Уповноважені заклади загальної середньої освіти:

 

1. Вінницький ліцей №4
Адреса: м. Вінниця, вул. вул. Гоголя, 18
Телефон: +380 (0432) 67-30-32
E-mail: [email protected]
2. Вінницький ліцей № 12
Адреса: м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 3
Телефон: +380 (0432) 66-90-59
E-mail: [email protected]