Строки прийому заяв і документів, процедур конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Бакалавр» за іншою спеціальністю (паралельне навчання) у 2024 році:

Етапи вступної кампанії Строки
Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях та звернень щодо проведення регламентованих процедур конкурсного відбору (перезарахування кредитів та  затвердження графіку виконання вимог до навчального плану відповідної освітньої програми за 1 курс) 15 липня – 28 липня

01 серпня – 10 серпня

Проведення регламентованих процедур конкурсного відбору 17 липня – 28 липня

01 серпня – 08 серпня

Складання фахового іспиту 17 липня – 31 липня

01 серпня – 12 серпня

Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі (прийом заяв) 21 липня – 03 серпня

05 серпня – 12 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 05 серпня

16 серпня

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 16:00 08 серпня

до 12:00 19 серпня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 09 серпня

19 серпня