Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2022 році

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форми здобуття освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Початок прийому заяв та документів 29 липня
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди* до 18:00   08 серпня
Проведення Університетом індивідуальних усних співбесід 09 – 16 серпня
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід не пізніше 12:00
17 серпня
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід до 10:00   20 серпня
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід* не пізніше 15:00
22 серпня
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами НМТ та/або розгляду мотиваційних листів до 18:00   23 серпня
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням 29 серпня
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням до 18:00   02 вересня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 05 вересня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 18:00
02 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення* до 19 вересня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:

до 16:00    10 вересня

до 16:00    29 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:

12 вересня

30 вересня

крім категорій осібщодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі (пункт 6 розділу VIII цих Правил прийому) 

** у межах вакантних ліцензійних місць