Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2022 році

Етапи вступної кампанії Денна та заочна  форми здобуття освіти
Реєстрація для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення* з 10 червня  до 16:00 24 червня
Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі на основі співбесіди, вступних іспитів*

з 14 липня до 18:00 16 липня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Проведення іспитів для вступників, які претендують на місця державного замовлення* 01 – 13 липня
Початок прийому заяв та документів 14 липня
Додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб* 14 – 22 липня
Проведення Університетом співбесід 17 – 19 липня
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 12:00 20 липня
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

до 10:00 22 липня

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 15:00  20 липня
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів (складених з 01 по 13 липня 2022 р.)

до 18:00  22 липня

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням 27 липня
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням

до 18:00  04 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 05 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 18:00
04 серпня
Подача пільгових документів для переведення на бюджет

до 16:00

11 серпня

Переведення на бюджет до 19 серпня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:

до 16:00  11 серпня

до 16:00  25 серпня

до 16:00  14 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб**

у декілька сесій:

12 серпня

26 серпня
15 вересня

крім категорій осібщодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі (пункт 6 розділу VIII цих Правил прийому) 

** у межах вакантних ліцензійних місць