Донецький національний університет імені Василя Стуса Терміни прийому

Терміни прийому заяв та документів, проведення вступних іспитів, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання
Терміни прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення 24 – 30 червня 2020 р.
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 2020 р.
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 р.
Терміни проведення Університетом вступних іспитів для вступників на місця державного та регіонального замовлень 01 – 12 липня 2020 р.
Додаткові сесії іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 13 – 22 липня 2020 р.
Терміни проведення Університетом співбесід для вступників на місця державного замовлення 16 – 18 липня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів* о 18:00 годині
16 липня 2020 р.
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на місця за державним замовленням до 10:00
22 липня 2020 р.
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням до 12:00
20 липня 2020 р.
Термін зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди до 15:00
22 липня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (складених з 01 по 12 липня 2020 р.)** о 18:00 годині
22 липня 2020 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням до 12:00
27 липня 2020 р.
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00
31 липня 2020 р.
Терміни зарахування вступників за державним або регіональним замовленням до 12:00
01 серпня 2020 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 12:00
01 серпня 2020 р.
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 08 серпня 2020 р.
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00
12 серпня 2020 р.
до 16:00
26 серпня 2020 р.
до 16:00
15 вересня 2020 р.
Терміни зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб*** у декілька сесій:
до 14:00
13 серпня 2020 р.
до 14:00
27 серпня 2020 р.
до 14:00
16 вересня 2020 р.

* для категорії осіб щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі (пункт 1 розділу VI цих Правил прийому)

** крім категорій осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі (пункт 6 розділу VIII цих Правил прийому)

*** у межах вакантних ліцензійних місць