Перелік документів Донецький національний університет імені Василя Стуса

Перелік документів для здобуття СО «Бакалавр» за іншою спеціальністю за іншою спеціальністю (паралельне навчання)

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
  • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
  • копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
  • у разі зміни прізвища, імені та по батькові – копія документа, що вказує на зміну паспортних даних;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь і додаток до нього;
  • копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
  • довідка з місця навчання студента, про виконання навчального плану у повному обсязі;
  • завірена деканатом копія залікової книжки (індивідуального плану) студента.

Увага!

Усі копії документів засвідчуються при наявністі оригіналів приймальною (відбірковою) комісією (безкоштовно), або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про освіту здобутий за кордоном, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа (Наказ Міністерством освіти і науки України 05.05.2015 р. № 504).