Конкурсні пропозиції та предмети

Прийом до Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

Відкриті конкурсні пропозиції (КП) – кількість місць для навчання за державним замовленням визначається під час адресного розміщення бюджетних місць (широкого конкурсу) у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення. Створюються для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

Запропоновані фіксовані КП передбачають навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за заздалегідь визначеною кількістю місць (за рішенням Міністерства освіти і науки України), а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу.

Небюджетні конкурсні пропозиції  (контракт) – не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням).

Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Тип конкурсної пропозиції Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Вступ зі споріднених спеціальностей (так/ні) Показники конкурсного бала
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання ЄВІ/іспит
з іноземної мови
Коефіцієнт Мінімальний бал Фахове випробування Коефіцієнт Мінімальний бал Середній бал додатка до диплома + науковий рейтинг
(не більше 20)
Мінімальний бал
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства небюджетна 10 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 +
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування небюджетна 5 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 +
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування небюджетна 5 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 +
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування небюджетна 25 1 рік
4 місяці
так/ні  + 0,25 100  + 0,75 101  +
Менеджмент організацій і адміністрування небюджетна 10 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 +
Менеджмент у судовій сфері небюджетна 20 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 +
075 Маркетинг Маркетинг небюджетна 5 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 +
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Інноваційне підприємництво небюджетна 5 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 +
23 Соціальна робота 232 Соціальне забезпечення Соціальне підприємництво Небюджетна 5 10 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 +
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини небюджетна 10 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 +
 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
03  Гуманітарні науки 035   Філологія.
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) небюджетна 5 1 рік
4 місяці
             так
035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
6.020303 Філологія. Мова та література (англійська / німецька)
014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)
014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)
+ 0,50  100 + 0,50 101 +
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологічна реабілітація небюджетна 5 7 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 101 + 0,75 101 +
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
03  Гуманітарні науки 032  Історія та археологія Публічна історія небюджетна 5 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,4 100 + 0,6 101 +
29 Міжнародні відносини 291  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання небюджетна 5 1 р. 4 м. так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ
09 Біологія 091 Біологія Біологія небюджетна 2 2 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 +
10 Екологія 101 Екологія Екологія небюджетна 2 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 +
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності небюджетна 5 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політичне консультування у сфері публічної політики небюджетна 10 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
06 Журналістика 061 Журналістика Політична журналістика небюджетна 7 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології Інтернету речей небюджетна 5 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика небюджетна 5 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science) небюджетна 10 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністрування небюджетна 30 1 рік
4 місяці
так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Тип конкурсної пропозиції Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Вступ зі споріднених спеціальностей (так/ні) Вступні випробування
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Фаховий іспит Коефіцієнт Мінімальний бал ЄВІ /іноземна мова* для здобутого
СО Магістр, Спеціаліст
Коефіцієнт Мінімальний бал
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства* Фіксована 25 15 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 10 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Управління персоналом та економіка праці* Фіксована 25 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 15 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування* Фіксована 30 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 10 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування* Фіксована 45 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 15 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Міжнародний фінансовий менеджмент
International Financial Management*
Фіксована 5 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
Небюджетна 5 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
073 Менеджмент Управління закладами освіти* Небюджетна 15 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Менеджмент організацій і адміністрування Фіксована 50 25 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 20 15 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Менеджмент у судовій сфері* Небюджетна 20 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Бізнес-адміністрування
Business administration*
Небюджетна 35 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,7 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,30 100
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Маркетинг Фіксована 20 25 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 10 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Інноваційне підприємництво Фіксована 15 15 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 10 10 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
29 Міжнародні  відносини 292 Міжнародні  економічні відносини Міжнародні  економічні відносини Фіксована 60 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
Небюджетна 40 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ
01 Освіта / Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи* Небюджетна 15 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 102 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
09 Біологія 091 Біологія Біологія* Фіксована 35 30 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія* Фіксована 10 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
102 Хімія Хімія* Фіксована 50 1 р. 9 міс. так
6.040101 Хімія, 102 Хімія
6.040102 Біологія, 091 Біологія
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
6.120201 Фармація
226 Фармація
6.051301 Хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія
6.051302 Хімічна інженерія
6.010104 Професійна освіта (за профілем)
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.041  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)* Фіксована 70 1 р. 4 міс. так
035.041,  6.020303 Англійська та друга іноземна мови та літератури
(переклад включно )
035.043 Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)
014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)
Фахове випробування
з теоретичних дисциплін
англійської мови
0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого                                 СО “Магістр”,                                                      ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
035.043  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)* Фіксована 30 1 р. 4 міс. так
035.043,  6.020303 Німецька та друга іноземна мови та літератури
(переклад включно )
035.041 Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)
014.02 Середня освіта (мова і література (німецька)
Фахове випробування з теоретичних дисциплін німецької мови 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого                                 СО “Магістр”,                                                      ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційна та інформаційна підпримка управлінської діяльності* Фіксована 20 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ /іноземна мова* для здобутого СО Магістр, Спеціаліст 0,25 100
Небюджетна 10 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ /іноземна мова* для здобутого СО Магістр, Спеціаліст 0,25 100
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політичне консультування у сфері публічної політики* Фіксована 30 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ /іноземна мова* для здобутого СО Магістр, Спеціаліст 0,25 100
Небюджетна 10 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ /іноземна мова* для здобутого СО Магістр, Спеціаліст 0,25 100
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністрування* Фіксована 15 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 30 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
06 Журналістика 061 Журналістика Політична  журналістика* Фіксована 15 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 10 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології Інтернету речей* Фіксована 12 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 3 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика* Фіксована 30 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 5 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)* Фіксована 60 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 10 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.01 Українська мова та література Українська мова та література* Фіксована 35 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 15 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
035.10 Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика* Фіксована 20 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Публічна лінгвістика* Небюджетна 15 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологічна реабілітація* Фіксована 20 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 20 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Публічна історія* Фіксована 30 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
Небюджетна 20 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,75 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,25 100
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання* Фіксована 30 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
Небюджетна 30 1 р. 4 міс. так/ні Фахове випробування 0,50 101 ЄВІ  / іноземна мова*            для здобутого СО “Магістр”, ОКР “Спеціаліст” 0,50 100
Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Тип конкурсної пропозиції Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Вступні випробування
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання ЄВІ Коефіцієнт Мінімальний бал ЄФВВ із права Коефіцієнт для показника з ЄФВВ із права Мінімальний бал ЄФВВ (ТЗНПК) Коефіцієнт ЄФВВ (ТЗНПК) Мінімальний бал
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
08 Право 081 Право** Право відкрита 60 1 р. 4 м. + 0,25 100 + 0,5 100 + 0,25 100
небюджетна 60 1 р. 4 м. + 0,25 100 + 0,5 100 + 0,25 100