Конкурсні пропозиції та предмети (небюджетні пропозиції) Донецький національний університет імені Василя Стуса

Конкурсні пропозиції та предмети (небюджетні пропозиції)

Запропоновані КП передбачають вступ на конкурсній основі в межах ліцензійних місць для осіб,

  • які мають здобутий СО «Бакалавр» за результатами ЄВІ та фахового випробування, складеного в університеті;
  • які мають здобутий СО «Магістр» або ОКР «Спеціаліст» за результатами фахового випробування та іспиту з іноземної мови або ЄВІ (на вибір);
  • які мають здобутий рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» виключно за результатами ЄВІ та ЄФВВ.

Перелік акредитованих спеціальностей та освітніх програм,
за якими оголошується прийом на навчання
за ступенем освіти “Магістр”
(за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Галузь знань             Спеціальність /
Спеціалізація
Освітня програма Нормативні строки навчання

Ліцензований обсяг

Вступ зі споріднених спеціальностей (так/ні) Вступні випробування
Фахове випробування ЄВІ / іноземна мова* для здобутого
СО “Магістр”,
ОКР “Спеціаліст”
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма Коефіцієнт Мінімальний бал Коефіцієнт Мінімальний бал
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
03 Гуманітарні науки 035.041  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

1 рік 4 міс.

70

                                        так
035.041,  6.020303 Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно )
035.043 Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)
014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)
0,50 101 0,50 100
035.043  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

1 рік 4 міс.

10

                                        так
035.043,  6.020303 Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно )
035.041 Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)
014.02 Середня освіта (мова і література (німецька)
0,50 101 0,50 100
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
03 Гуманітарні науки 035.01 Українська мова та література Українська мова та література

1 рік 4 міс.

35

1 рік 4 міс.

15

так / ні 0,75 101 0,25 100
035.10 Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика

1 рік 4 міс.

20

так / ні 0,75 101 0,25 100
Публічна лінгвістика

1 рік 4 міс.

15

так / ні 0,75 101 0,25 100
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологічна реабілітація

1 рік 4 міс.

20

1 рік 4 міс.

20

так / ні 0,75 101 0,25 100
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Публічна історія

1 рік 4 міс.

30

1 рік 4 міс.

20

так / ні 0,75 101 0,25 100
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання

1 рік 4 міс.

30

так / ні 0,50 101 0,50 100
Міжнародні відносини, переклад в міжнародних комунікаціях 1 рік 4 міс.

30

так / ні 0,50 101 0,50 100
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності

1 рік 4 міс.

10

так / ні 0,75 101 0,25 100
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політичне консультування у сфері публічної політики

1 рік 4 міс.

10

так / ні 0,75 101 0,25 100
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністрування

1 рік 4 міс.

15

1 рік 4 міс.

30

так / ні 0,75 101 0,25 100
06 Журналістика 061 Журналістика Політична  журналістика

1 рік 4 міс.

10

так / ні 0,75 101 0,25 100
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології інтернету речей

1 рік 4 міс.

3

так / ні 0,75 101 0,25 100
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика

1 рік 4 міс.

5

так / ні 0,75 101 0,25 100
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)

1 рік 4 міс.

10

так / ні 0,75 101 0,25 100
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства

1 рік 4 міс.

10

1 рік 4 міс.

10

так / ні 0,75 101 0,25 100
Управління персоналом та економіка праці

1 рік 4 міс.

15

1 рік 4 міс.

10

так / ні 0,75 101 0,25 100
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування

1 рік 4 міс.

10

1 рік 4 міс.

10

так / ні 0,75 101 0,25 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування

1 рік 4 міс.

15

1 рік 4 міс.

10

так / ні 0,75 101 0,25 100
Міжнародний фінансовий менеджмент
(International Financial Management)

1 рік 4 міс.

5

так / ні 0,50 101 0,50 100
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування

1 рік 4 міс.

20

1 рік 4 міс.

15

так / ні 0,75 101 0,25 100
Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання 1 рік 4 міс.

15

так / ні 0,75 101 0,25 100
Менеджмент у судовій сфері 1 рік 4 міс.

20

так / ні 0,75 101 0,25 100
Бізнес-адміністрування
Business administration
1 рік 4 міс.

35

так / ні 0,7 101 0,3 100
075 Маркетинг Маркетинг

1 рік 4 міс.

10

1 рік 4 міс.

10

так / ні 0,75 101 0,25 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Інноваційне підприємництво

1 рік 4 міс.

10

1 рік 4 міс.

10

так / ні 0,75 101 0,25 100
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні  економічні відносини Міжнародні  економічні відносини

1 рік 4 міс.

60

1 рік 4 міс.

40

так / ні 0,50 101 0,50 100
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ
01 Освіта/ педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи

1 рік 4 міс.

15

так / ні 0,75 101 0,25 100
09 Біологія 091 Біологія Біологія

1 рік 4 міс.

35

1 рік 4 міс.

30

так / ні 0,75 101 0,25 100
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія

1 рік 4 міс.

10

так / ні 0,75 101 0,25 100
102 Хімія Хімія

1 рік 9 міс.

50

                                        так
6.040101 Хімія, 102 Хімія
6.040102, 091 Біологія
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
6.120201 Фармація
226 Фармація
6.051301 Хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія
6.051302 Хімічна інженерія
6.010104 Професійна освіта (за профілем)
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
0,75 101 0,25 100

 

Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Тип конкурсної пропозиції Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Вступні випробування
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання ЄВІ Коефіцієнт Мінімальний бал ЄФВВ із права Коефіцієнт для показника з ЄФВВ із права Мінімальний бал ЄФВВ (ТЗНПК) Коефіцієнт ЄФВВ (ТЗНПК) Мінімальний бал
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
08 Право 081 Право Право відкрита 60 1 р. 4 м. + 0,25 100 + 0,5 100 + 0,25 100
небюджетна 60 1 р. 4 м. + 0,25 100 + 0,5 100 + 0,25 100