Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних кадрів ВНЗ та регулярне оприлюднення результатів на офіційних ресурсах — є складовою внутрішньої системи забезпечення якості.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, «Положення про рейтингування показників діяльності викладача, кафедри, факультету у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», введеного в дію наказом ректора № 108/05 від 06.04.2017 р. та на виконання рішення Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 7 від 25.05.2017 р.) надаємо списки переможців у персональному рейтингу викладачів, рейтингу кафедр та факультетів.