Підвищення рівня експертно-аналітичної спроможності Вінницької області

Програма реалізовувалася ГО «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ» у партнерстві з Донецьким національним університетом імені Василя Стуса за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації.

Мета проекту

Визначити рівень експертно-аналітичного потенціалу Вінницької області, який сприятиме виробленню ефективних управлінських рішень на обласному та локальному рівні.

Завдання

  1. Провести оцінку рівня взаємодії громадськості з Вінницькою ОДА у контексті залучення її до вироблення регіональної політики.
  2. Визначити рівень якості експертно-аналітичного середовища Вінницької області.
  3. Сформувати мапу запитів споживачів (Вінницька ОДА) та можливостей експертно-аналітичних продуктів, які дозолять підвищити рівень ефективності вироблення управлінських рішень.

Цільова аудиторія

Представники експертно-аналітичного середовища Вінницької області, керівники структурних підрозділів (Департаментів) Вінницької ОДА. До представників експертно-аналітичного середовища відносяться члени робочих груп та інших консультативно-дорадчих органів при органах державної влади та місцевого самоврядування, незалежні експерти, громадські діячі, представники академічної спільноти та ЗМІ.

КОМАНДА ПРОЕКТУ

Тетяна Леонтіївна

Доктор політичних наук, професор, експерт з політичного аналізу.

Лариса Володимирівна

Доктор економічних наук, професор, експерт з питань регіонального розвитку.

Микола Анатолійович

Доктор політичних наук, професор, експерт з моделювання політичних процесів.

Сергій Васильович

Кандидат політичних наук, фахівець з питань діяльності консультативно-дорадчих органів при державних органах влади.

Реалізація проекту відбувалась у декілька етапів:

1 етап (серпень – вересень 2018 р.).

Проведено експертне опитування шляхом анкетування представників експертно-аналітичного середовища Вінницької області та Вінницької ОДА. Всього було опитано 40 осіб.

2 етап (вересень – грудень 2018 р.).

Каталогізовані потреби споживачів та можливостей провайдерів експертно-аналітичних послуг Вінницької області.

3 етап (13 грудня 2018 р.).

Проведена фокус-групи та обговорень за участю представників влади, бізнес-середовища, громадського сектору та ЗМІ Вінницької області. Всього залучено 19 осіб.

4 етап (13 грудня 2018 р.).

Проведений воркшопу (у форматі круглого столу) на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса щодо оцінки стану та перспектив розвитку експертно-аналітичної спроможності Вінницької області. Всього було залучено 25 осіб.

5 етап (листопад-грудень 2018 р.).

Підготовлений та надрукований аналітичний звіт «Оцінка експерно-аналітичної спроможності Вінницької області» у 50 екземплярах (загальний обсяг одного звіту 45 сторінок формату А4).

6 етап (листопад-грудень 2018 р.).

Розроблені та надані пропозицій Вінницькій ОДА щодо вдосконалення експертно-аналітичного потенціалу області.

Реалізація проекту «Підвищення рівня експертно-аналітичної спроможності Вінницької області» висвітлювалися засобами масової інформації Вінниці та Вінницької області, а також на офіційному сайті Вінницької обласної державної адміністрації, Донецького національного університету імені Василя Стуса та ГО «Центр «ДІАЛОГ».

Результатом проекту

став аналітичний звіт “Оцінка експертно-аналітичної спроможності Вінницької області”.