Щодня університети України отримують програми підтримки науково-педагогічних працівників, які виїхали за кордон. Цінуючи інтелектуальний капітал української нації й поважаючи позицію кожного, звертаємось до всіх наших колег, друзів і партнерів. Якщо ви хочете підтримати Донецький національний університет імені Василя Стуса у нашій боротьбі, це можна зробити таким чином:

Академічна допомога та підтримка

Здобувачів вищої освіти, які залишились в Україні шляхом:

-можливості безкоштовного семестрового онлайн-навчання за програмами академічної мобільності для здобувачів усіх рівні вищої освіти з додатковими пільгами за можливості (проживання, добові витрати, проїзд, користування додатковими сервісами іноземного ЗВО);

-можливості приєднання в якості слухачів до онлайн-курсів, що пропонують провідні ЗВО світу (з видачою відповідного сертифікату після успішного проходження курсів);

Викладачів – дослідників шляхом:

-запрошення в якості лекторів-візитерів для викладання онлайн-лекцій в іноземних закладах вищої освіти, а також залучення до інтерв’ю і коментарів сучасних політичних, економічних, юридичних, дипломатичних, культурних аспектів міжнародних відносин на інформаційних майданчиках світу;

-залучення до спільних дослідницьких проєктів і спільних з іноземними колегами наукових публікацій.

Будемо раді отримати Ваші пропозиції на пошту [email protected]

Фінансова та гуманітарна допомога. Ми будемо вдячні за будь який внесок, який буде спрямований на:

-оплату навчання для конкретних здобувачів, які постраждали від російської агресії;

-гуманітарну допомогу для співробітників Університету, які зараховані до лав Збройних Сил України та Територіальної оборони, а також для внутрішньо переміщених осіб. Ваша допомога піде на придбання необхідних речей та продуктів, а саме:

-термобілизна, рації, ліхтарі, біноклі;

-засоби гігієни (у тому числі для догляду за новонародженими), підгузки та продукти харчування для немовлят;

-аптечки та хірургічні засоби першої допомоги;

-спальні мішки, каремати, постільна білизна.

Реквізити для допомоги Донецькому національному університету імені Василя Стуса –

Реквізити в гривнях 

 Отримувач: Донецький національний університет імені Василя Стуса 

Розрахунковий рахунок UA728201720313271001301000644 (доходний рахунок для благодійних внесків, грантів, дарунків) 

МФО 820172 

ЄДРПОУ 02070803 

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: пожертва / благодійний внесок.

Реквізити долари США

Deutsche Bank Trust Company Americas, NEW  YORK, USA Bank correspondent
BKTRUS33XXX SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN

Призначення платежу: пожертва / благодійний внесок.

 Реквізити  ЄВРО

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany Bank correspondent
SWIFT   DEUT DE FF SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN

Призначення платежу: пожертва / благодійний внесок.

Реквізити  фунти

Citibank N.A. London Branch, London, United Kingdom Bank correspondent
SWIFT   CITI GB 2L SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN

Призначення платежу: пожертва / благодійний внесок.

Кожний з нас Воїн! Ми, Українська Армія та Український Народ, продовжуємо героїчну битву із російським Злом.  Ми візьмемо їх на себе і знищимо на землі! Допоможіть нам зробити це і в небі! #CloseSkyOverUkraine

Ми на своїй землі і з нами правда, перемога і незалежність! Слава Україні!

Every day, Ukrainian universities receive support programmes for researchers who have left the country. Appreciating the intellectual capital of the Ukrainian nation and respecting everyone’s position, we appeal to all our colleagues, friends and partners. If you want to support Vasyl’ Stus Donetsk National University in our struggle, you can do it in the following way:

Academic assistance and support

To higher education applicants remaining in Ukraine by:

-Opportunities for free semester-long online academic mobility programmes for applicants of all levels of higher education, with additional benefits if possible (accommodation, per diem, travel, use of other services of a foreign HEI);

-Opportunities to join, as students, online courses offered by leading HEIs worldwide (with a certificate issued after successful completion of the course);

To research teachers by:

-Inviting visiting lecturers to teach online lectures at foreign institutions of higher education and engaging in interviews and commentaries on contemporary political, economic, legal, diplomatic, cultural aspects of international relations in the world’s information platforms;

-Involvement in joint research projects and joint scientific publications with foreign colleagues.

We look forward to receiving your proposals by e-mail at [email protected].

Financial and humanitarian aid

We would be grateful for any contribution to:

-tuition fees for specific applicants affected by russian aggression;

-humanitarian aid for the University staff enrolled in the Ukrainian Armed Forces and Territorial Defence, and for internally displaced persons. Your help will be used to buy necessary items and products, namely:

– thermal underwear, radios, torches, binoculars;

– Hygiene products (including baby care products), nappies and food for babies;

– first aid kits and surgical supplies;

– sleeping bags, fire blankets and bed linen.

The requisites for supporting the Vasyl’ Stus Donetsk National University follows:

US dollars requisites

Deutsche Bank Trust Company Americas, NEW  YORK, USA Bank correspondent
BKTRUS33XXX SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN

Purpose of payment: donation. 

EURO requisites

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany Bank correspondent
SWIFT   DEUT DE FF SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN

Purpose of payment: donation. 

GBP requisites

Citibank N.A. London Branch, London, United Kingdom Bank correspondent
SWIFT   CITI GB 2L SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN

Purpose of payment: donation

Each of us is a Warrior! We, the Ukrainian Army and the Ukrainian People, continue the heroic battle against the russian Evil. We will take them on and destroy them on the ground! Please help us do it in the sky too! #CloseSkyOverUkraine

It is our land! We are here together with the Truth, Victory and Independence!

Glory to Ukraine! Slava Ukraini!

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

Jeden Tag bekommen ukrainische Universitäten Unterstützungsprogramme für wissenschaftlich-pädagogische Fachkräfte, die ins Ausland ausgefahren sind. Wir schätzen intellektuelles Kapital der ukrainischen Nation, berücksichtigen Interesse aller Menschen und wenden uns an unsere Kollegen, Freunden und Partner. Wenn Sie die Nationale Wassyl’-Stus-Universität Donezk in unserem Kampf unterstützen wollen, können Sie folgendes machen:

Akademische Hilfe und Unterstützung

An Studierende, die in der Ukraine geblieben sind:

 • Online-Studienangebote für Auslandssemester mit Nebenleistungen (Aufenthalt, Ernährung, Fahrkosten usw.)
 • Teilnahme unserer Studierenden an den Online-Kurse mit der Möglichkeit, die entsprechende Bestätigung zu bekommen nach dem erfolgreichen Abschluss des Kurses

An Forscher

 • Einladungen als Lektoren für Online-Vorlesungen in ausländischen Hochschulen, Teilnahme unserer Lehrkräfte an Interviews und Kommentare zu gegenwärtigen politischen, wirtschaftlichen, juristischen, diplomatischen, kulturellen Aspekten der internationalen Beziehungen
 • Teilnahme unserer Lehrkräfte an Forschungsprojekten und wissenschaftlichen Publikationen

Wir freuen uns auf ihre Vorschläge

E-Mail-Adresse: [email protected]

Finanzielle Unterstützung und humanitäre Hilfe

Wir freuen uns auf jeden Beitrag, der auf folgendes hingerichtet wird:

 • Bezahlung des Studiums von bestimmtem Studierenden, die betroffen sind
 • Humanitäre Hilfe für Mitarbeiter der Universität, die zu den Streitkräften der Ukraine oder der territorialen Verteidigung aufgenommen wurden sowie für intern Vertriebener.

Ihre finanzielle Hilfe geben wir für folgendes aus:

 • Thermokleidung, Radiogeräte, Taschenlampen, Ferngläser;
 • Hygienemittel (auch für Säuglinge), Windeln, Nahrungsmittel für Säuglinge;
 • Schlafsäcke, Isomatten, Bettwäsche.

 Bankdaten für finanzielle Unterstützung der Nationalen Wassyl’-Stus-Universität Donezk

Bankdaten US-Dollar

Deutsche Bank Trust Company Americas, NEW  YORK, USA Bank correspondent
BKTRUS33XXX SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN

Zahlungszweck: Spende, gemeinnütziger Beitrag

Bankdaten Euro

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany Bank correspondent
SWIFT   DEUT DE FF SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN

Zahlungszweck: Spende, gemeinnütziger Beitrag

Bankdaten Pfind

Citibank N.A. London Branch, London, United Kingdom Bank correspondent
SWIFT   CITI GB 2L SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN

Zahlungszweck: Spende, gemeinnütziger Beitrag

Wir alle sind Kämpfer! Wir, die ukrainische Armee und das ukrainische Volk kämpfen heldenhaft gegen das russische Böse. Wir vernichten den Feind in Erdkämpfen. Helfen Sie uns dasselbe im Himmel zu machen! #CloseSkyOverUkraine

Wir sind auf eigenem Grund und Boden, Wahrheit, Sieg und Unabhängigkeit sind mit uns!

Ruhm der Ukraine!

Slava Ukraini!

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

Codziennie uniwersytety Ukrainy otrzymują programy wsparcia dla pracowników naukowych i pedagogicznych, którzy wyjechali za granicę. Ceniąc kapitał intelektualny narodu ukraińskiego i szanując pozycję wszystkich, zwracamy się do wszystkich naszych kolegów, przyjaciół i partnerów. W celu wsparcia Donieckiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stusa i naszej walki można zrobić następne kroki:

Pomoc i wsparcie akademickie

Studentów uczelni wyższych, którzy pozostali na Ukrainie przez:

 • możliwość bezpłatnego semestralnego szkolenia online w ramach programów mobilności akademickiej dla studentów wszystkich poziomów szkolnictwa wyższego z możliwymi dodatkowymi ulgami (zakwaterowanie, koszty dzienne, transport, korzystanie z dodatkowych usług uczelni zagranicznych);
 • możliwość przystąpienia jako słuchacze do kursów online, które oferują czołowe uczelnie świata (z wydaniem odpowiedniego certyfikatu po pomyślnym ukończeniu kursów);

Naukowych pracowników akademickich poprzez:

 • zapraszanie jako prelegentów do prowadzenia wykładów online w zagranicznych instytucjach szkolnictwa wyższego, a także angażowanie się w wywiady i komentarze na temat współczesnych politycznych, ekonomicznych, prawnych, dyplomatycznych, kulturowych aspektów stosunków międzynarodowych na światowych platformach informacyjnych;
 • zaangażowanie w projekty badawcze i wspólne z kolegami zagranicznymi publikacje naukowe.

Chętnie otrzymamy wasze propozycje na maila   [email protected]

Pomoc finansowa i humanitarna. Będziemy wdzięczni za każdy wkład, który zostanie skierowany na:

 • opłaty za studia dla konkretnych studentów dotkniętych agresją rosyjską;
 • pomoc humanitarną dla pracowników uniwersytetu, znajdujących się w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy i Obrony Terytorialnej, a także dla uchodźców wewnętrznych. Twoja pomoc zostanie przeznaczona na zakup niezbędnych rzeczy i produktów, a mianowicie:
 • bielizna termoaktywna, krótkofalówki, latarki, lornetki;
 • produkty higieniczne (w tym do pielęgnacji noworodków), pieluszki i żywienie dla niemowląt;
 • apteczki i środki chirurgiczne pierwszej pomocy;
 • śpiwory, karimaty, pościel.

Rekwizyty do pomocy Doniecki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stusa  –

Rekwizyt w dolarach USA

Deutsche Bank Trust Company Americas, NEW  YORK, USA Bank correspondent
BKTRUS33XXX SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN

Rekwizyt w euro

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany Bank correspondent
SWIFT   DEUT DE FF SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN

Rekwizyt w sterlingach

Citibank N.A. London Branch, London, United Kingdom Bank correspondent
SWIFT   CITI GB 2L SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN

Purpose of payment: donation

Każdy z nas jest wojownikiem! My, wojsko i naród ukraiński, kontynuujemy heroiczną walkę z rosyjskim Złem. Zwalczymy i zniszczymy ich na ziemi! Prosimy o pomoc, by zrobić to również w niebie! #CloseSkyOverUkraine

Jesteśmy na naszej ziemi, z nami prawda, zwycięstwo i niepodległość! Chwała Ukrainie! Slava Ukraini!

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

Chaque jour, les universités ukrainiennes reçoivent des programmes de soutien pour le personnel académique et enseignant qui est parti à l’étranger. Appréciant le capital intellectuel de la nation ukrainienne et respectant la position de chacun, nous faisons appel à tous nos collègues, amis et partenaires. Si vous souhaitez soutenir l’Université nationale Vasily Stus Donetsk dans notre combat, vous pouvez le faire de la manière suivante :

Aide et soutien académique

Les candidats à l’enseignement supérieur qui sont restés en Ukraine par:

-la possibilité d’une formation en ligne semestrielle gratuite dans le cadre des programmes de mobilité académique pour les candidats de tous les niveaux de l’enseignement supérieur avec des avantages supplémentaires, si possible (hébergement, frais quotidiens, déplacements, utilisation de services supplémentaires d’un EES étranger) ;

-la possibilité de participer en tant qu’auditeur à des cours en ligne proposés par les plus grands EES du monde (avec délivrance d’un certificat correspondant après la réussite des cours) ;

Enseignants-chercheurs par :

-invitation en tant que conférencier invité à donner des conférences en ligne dans des établissements d’enseignement supérieur étrangers, ainsi qu’à participer à des entretiens et à des commentaires sur les aspects politiques, économiques, juridiques, diplomatiques et culturels modernes des relations internationales sur les plateformes d’information du monde ;

-implication dans des projets de recherche communs et des publications scientifiques communes avec des collègues étrangers.

Nous serons heureux de recevoir vos propositions par mail [email protected]

Aide financière et humanitaire. Nous serons reconnaissants pour toute contribution qui sera adressée à :

-les frais de scolarité pour les candidats spécifiques touchés par l’agression russe ;

-aide humanitaire aux employés de l’Université qui sont enrôlés dans les Forces armées d’Ukraine et la Défense territoriale, ainsi qu’aux personnes déplacées à l’intérieur du pays. Votre aide ira à l’achat des choses et produits nécessaires, à savoir:

-sous-vêtements thermiques, radios, lampes de poche, jumelles ;

-produits d’hygiène (y compris pour les soins aux nouveau-nés), couches et aliments pour bébés ;

-trousses de secours et premiers secours chirurgicaux ;

-sacs de couchage, nattes, linge de lit.

Détails pour aider l’Université nationale de Donetsk nommée d’après Vasily Stus –

Détails pour les dollars américains

Deutsche Bank Trust Company Americas, NEW  YORK, USA Bank correspondent
BKTRUS33XXX SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN
But de paiement: Don, Paiement caritatif

Conditions requises pour l’EURO

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany Bank correspondent
SWIFT   DEUT DE FF SWIFT  Bank correspondent
JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, VINNITSA BRANCH, UA/VINNITSA, 51/1 M. OVODOVA STR. Bank Beneficiary
EXBSUAUXXXX SWIFT  Bank Beneficiary
Vasyl Stus DonNU Beneficiary
UA743223130000025300000000184  IBAN
But de paiement: Don, Paiement caritatif

Détails pour les livres

Chacun de nous est un Guerrier ! Nous, l’armée ukrainienne et le peuple ukrainien, poursuivons la bataille héroïque contre le mal russe. Nous les prendrons sur nous et les détruirons sur terre ! Aidez-nous à le faire dans le ciel ! #CloseSkyOverUkraine

Nous sommes sur notre propre terre et la vérité, la victoire et l’indépendance sont avec nous ! Gloire à l’Ukraine!

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine