Вакансії

Доцент кафедри маркетингу

Вимоги:

Ступень освіти “Бакалавр”, “Магістр”, відповідного напряму підготовки, без вимог до стажу роботи; володіння комунікативними та презентаційними навичками; здатність оперативно реагувати на виклики; грамотна усна і писемна мова, креативність; наявність базових навичок SMM; бажання і вміння працювати в команді та вдосконалюватись.

 • вища освіта (економічна за спеціальністю «Маркетинг», «Комерційна діяльність»);
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук за спеціальностями 08.06.01 – «Економіка підприємства та організація виробництва» та 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
 • вчене звання доцента (бажано);
 • стаж викладацької роботи не менше п’яти років.

Обов’язки:

 • проводити всі види навчальних занять, керувати курсовими та магістерськими роботами, науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти за профілем кафедри;
 • забезпечувати виконання освітніх програм, навчальних планів здобувачів вищої освіти, розробку та виконання робочих програм навчальних дисциплін;
 • створювати умови для формування основних компетентностей, що забезпечують виконання Стандарту та основних складових освітніх програм, відповідно до внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • виконувати інші завдання та обов’язки згідно із посадовою інструкцією.

Наші переваги, які ми з радістю Вам запропонуємо:

 • офіційне працевлаштування;
 • своєчасна оплата праці;
 • соціальні гарантії державної установи;
 • робота в дружньому колективі, яка націлена на результат;
 • умови для навчання та розвитку.

Резюме надсилайте на електронну адресу: [email protected], контактна особа Горелова Наталя Сергіївна 0432 508 935

Ми створюємо умови для розвитку Ваших здібностей і реалізації Ваших ідей!!!

Завідувач лабораторії факультету іноземних мов

Вимоги:

вища освіта (філологічна буде перевагою), стаж роботи не менше двох років, бажання і вміння працювати в команді та вдосконалюватись

Обов’язки:

 • здійснювати керівництво лабораторією;
 • аналізувати показники лабораторії, вживати заходів щодо їх оптимізації;
 • забезпечувати достовірне та своєчасне внесення інформації до системи ЄДЕБО;
 • вести табельний облік працівників факультету;
 • формувати додатки до дипломів здобувачів вищої освіти;
 • виконувати інші завдання та обов’язки згідно із посадовою інструкцією.

Наші переваги, які ми з радістю Вам запропонуємо:

 • офіційне працевлаштування;
 • своєчасна оплата, з/п від 4361 грн (можливі надбавки та бонуси);
 • робота в молодому дружньому колективі, яка націлена на результат;
 • графік роботи з 08.00 до 17.00, понеділок-п’ятниця;
 • соціальні гарантії державної установи;
 • умови для навчання та розвитку.

Резюме надсилайте на електронну адресу: [email protected], контактна особа Горелова Наталя Сергіївна 0432 508 935

Ми створюємо умови для розвитку Ваших здібностей і реалізації Ваших ідей!!!