На виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту» та статті 79 Закону України «Про вищу освіту», Донецький національний університет імені Василя Стуса забезпечує прозорість та відкритість провадження діяльності у сфері вищої освіти.

Надаємо карту для полегшення доступу громадськості до основних відомостей про Університет:

 1. Статут Донецького національного університету імені Василя Стуса
 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм
 4. Структура та органи управління Донецького національного університету імені Василя Стуса, зокрема:
 5. Кадровий склад Донецького національного університету імені Василя Стуса згідно з ліцензійними умовами
 6. Освітні програми, що реалізуються в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса
 8. Мова (мови) освітнього процесу
 9. Порядок і умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.
 10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 11. Напрями наукової діяльності Донецького національного університету імені Василя Стуса
 12. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
 13. Результати моніторингу якості освіти
 14. Річний звіт про діяльність Донецького національного університету імені Василя Стуса
 15. Правила прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса
 16. Умови для осіб з особливими потребамиУмови доступності Донецького національного університету імені Василя Стуса для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 17. Розмір плати за навчання та підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 19. Кошторис Донецького національного університету імені Василя Стуса на поточний рік та всі зміни до нього
 20. Звіт про використання та надходження коштів у поточному році
 21. Штатний розпис на поточний рік
 22. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
 23. Інформація щодо проведення тендерних процедур
 24. Документи, якими регулюється освітній процес в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса
 25. Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного
​​​