bakalavriat.jpg

Дорогі абітурієнти!

Наступив той момент, коли вам треба зробити усвідомлений вибір, від якого значною мірою буде залежати подальше життя. Якщо ви бажаєте отримати престижну освіту та стати справжнім фахівцем в обраній галузі, то ДонНУ імені Василя Стуса  правильний вибір.

Донецький національний університет імені Василя Стуса як вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівнів акредитації пропонує програми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра.

Бакалавр — освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Програма бакалаврату передбачає фундаментальну підготовку в обраній сфері знань. Протягом навчання студент засвоює і базові відомості з інших наукових областей, переважно загальноосвітнього характеру. Програми бакалаврату — широкопрофільні, мають загальнонауковий і загальнопрофесійний характер.

Термін навчання становить 4 роки і зменшується на один-два роки у випадку вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки спеціальністю. Особа, яка отримала диплом бакалавра, після складання спеціальних іспитів на конкурсній основі має право безкоштовно або на платній основі (це буде залежати від кількості безкоштовних місць і особистих успіхів випускника) продовжити освіту з метою отримання наступного рівня — спеціаліста або магістра.

Диплом бакалавра є свідоцтвом отримання повноцінної базової вищої освіти. Він надає випускникові право при працевлаштуванні займати ті посади, які передбачають наявність вищої освіти відповідно до їх кваліфікаційних вимог.

Бакалаврат має наступні переваги:

  1. Цей вид кваліфікації прийнятий за міжнародною класифікацією і зрозумілий роботодавцям за кордоном.
  2. Фундаментальність підготовки, її обширність дозволяє, при необхідності, легко змінити професію, оскільки відповідно до державного освітнього стандарту, програми підготовки бакалаврів за напрямами побудовані так, що дозволяють за 1 рік перейти до однієї з цілого ряду суміжних професій.

На сайті ви зможете дізнатись, за якими напрямами здійснюється підготовка бакалаврів у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, які вимоги до вступників, коли треба подавати документи, як відбувається зарахування тощо. 

Покроковий алгоритм вступу до ВНЗ в 2015 році.pngПокроковий алгоритм вступу до ВНЗ в 2015 році.png