Перелік спеціальностей та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса в 2017 році

Звертаємо увагу! Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікати ЗНО видані у 2016 або 2017 роках.

Завантажити у форматі pdf:ЗНО.pdfЗНО.pdf

Спеціальність

Освітня програма

Конкурсні предмети

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Ваговий коефіцієнт

Факультет математики та інформаційних технологій

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

1. українська мова та література;

100

0,5

2. історія України;

100

0,2

3. математика або географія.

100

0,2

Математика

Математика

1. українська мова та література;

100

0,2

2. математика;

130

0,5

3. фізика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,2

Статистика

Аналіз даних, прогноз поведінки об’єктів різної природи та керування ризиками

1. українська мова та література;

100

0,2

2. математика;

130

0,5

3. фізика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,2

Прикладна математика

Комп’ютерно-математичне моделювання, комп’ютерні технології, інформаційні технології

1. українська мова та література;

100

0,2

2. математика;

130

0,5

3. фізика або історія України.

100

0,2

Комп’ютерні науки 

Сучасні інформаційні технології та програмування

1. українська мова та література;

100

0,2

2. математика;

130

0,5

3. фізика або історія України.

100

0,2

Фізико-технічний факультет

Середня освіта

Фізика

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. фізика або історія України.

100

0,3

Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. фізика або історія України.

100

0,3

Прикладна фізика та наноматеріали

Технології інтернету речей

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. історія України або іноземна мова (англ., нім.).

100

0,3

Кібербезпека

Кібербезпека

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. історія України або іноземна мова (англ., нім.).

100

0,3

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Стандартизація, сертифікація та управління якістю в інформаційних технологіях

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. історія України або іноземна мова (англ., нім.).

100

0,3

Комп’ютерні науки

Розробка програмного забезпечення та комп’ютерна графіка

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

125

0,3

3. історія України або іноземна мова (англ., нім.).

100

0,3

Computer Sciеnces (програма з англійською мовою викладання)

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

125

0,3

3. історія України або іноземна мова (англ., нім.).

100

0,3

Хімічний факультет

Хімія

Хімія

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. хімія або біологія.

100

0,25

Хімія

Біохімія

1. українська мова та література;

100

0,3

2. біологія;

100

0,3

3. хімія або математика.

100

0,25

Біологічний факультет

Біологія

Біологія

1. українська мова та література;

100

0,2

2. біологія;

100

0,45

3. хімія або історія України .

100

0,2

Екологія

Екологія

1. українська мова та література;

100

0,2

2. біологія;

100

0,45

3. хімія або історія України .

100

0,2

Історичний факультет

Історія та археологія

Історія та археологія

1. українська мова та література;

100

0,25

2. історія України;

100

0,45

3. географія; іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,2

Політологія

Політологія

1. українська мова та література;

100

0,25

2. історія України;

100

0,45

3. географія; іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,2

Міжнародні відносини

Міжнародні відносини

1. українська мова та література;

100

0,25

2. історія України;

100

0,35

3. іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,3

Факультет іноземних мов

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Англійська мова та переклад

1. українська мова та література;

100

0,2

2. історія України;

100

0,2

3. іноземна мова (англ.).

110

0,55

Німецька мова та переклад

1. українська мова та література;

100

0,2

2. історія України;

100

0,2

3. іноземна мова (англ., нім.).

110

0,55

Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно)

Французька мова та переклад

1. українська мова та література;

100

0,2

2. історія України;

100

0,2

3. іноземна мова (англ., франц.).

110

0,55

Філологічний факультет

Філологія. Українська мова та література

Українська мова та література

1. українська мова та література;

100

0,45

2. історія України;

100

0,25

3. математика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц., рос.)

100

0,2

Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

Мова та література (російська); переклад (російська, українська мови)

1. українська мова та література;

100

0,45

2. історія України;

100

0,25

3. математика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц., рос.).

100

0,2

Мова та література (польська); переклад (польська, українська мови)

1. українська мова та література;

100

0,45

2. історія України;

100

0,25

3. математика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц., рос.).

100

0,2

Філологія. Прикладна лінгвістика

Прикладна лінгвістика

1. українська мова та література;

100

0,45

2. історія України;

100

0,25

3. математика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц., рос.).

100

0,2

Культурологія

Культурологія

1. українська мова та література;

100

0,45

2. історія України;

100

0,25

3. математика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц., рос.).

100

0,2

Психологія

Психологія

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,35

3. біологія або історія України.

100

0,25

Журналістика

Журналістика

1. українська мова та література;

100

0,45

2. історія України;

100

0,20

3. творчий конкурс.

115

0,25

Економічний факультет

Економіка

Бізнес-аналітика

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. географія або історія України.

100

0,3

Економіка підприємства

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. географія або історія України.

100

0,3

Управління персоналом та економіка праці

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. географія або історія України.

100

0,3

Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. історія України або іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

100

0,3

Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад
​ ​
1. українська мова та література; 100​ ​0,3
2. історія України;​
​100 ​0,3
3. математика або іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).​
100​ ​0,3

International Bussiness (Міжнародний бізнес — програма з англійською мовою викладання)

1. українська мова та література;

100

0,3

2. Математика;

100

0,3

3. іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.) або географія.

170

0,3

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. географія або історія України.

100

0,3

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. географія або історія України.

100

0,3

Маркетинг

Маркетинг

1. українська мова та література;

100

0,3

2. історія України;

100

0,35

3. географія або математика.

100

0,25

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво і торгівля

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,3

3. географія або історія України.

100

0,3

Туристичний бізнес

1. українська мова та література;

100

0,3

2. історія України;

100

0,3

3. географія або математика.

100

0,3

Менеджмент

Управління персоналом та економіка праці

1. українська мова та література;

100

0,3

2. історія України;

100

0,3

3. математика або іноземна мова (англ., нім., франц., ісп., рос.).

100

0,3

Менеджмент

1. українська мова та література;

100

0,3

2. історія України;

100

0,3

3. географія або математика.

100

0,3

Юридичний факультет

Право

Право

1. українська мова та література;

100

0,4

2. історія України;

100

0,3

3. математика або іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

100

0,2