Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Термін навчання

Код

Назва

035.04

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Англійська мова і переклад

2 роки

081

Право

Право

3 роки