Костянтинівська філія ДонНУ імені Василя Стуса – структурний підрозділ Донецького національного університету імені Василя Стуса. Сьогодні філія здійснює статутну і господарську діяльність на території Донецької області з метою надання якісної та сучасної вищої освіти, задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання.

Донецький національний університет імені Василя Стуса - це

  • потужний науково-освітній комплекс найвищого ІV рівня акредитації,
  • член Асоціації університетів Європи,
  • учасник чисельних Європейських наукових і освітніх програм за лінією ТЕМРUS, Шостої та Сьомої Рамкових програм ЄС, Міжнародного фонду «Відродження» програм академічної мобільності в рамках програми «Erasmus+»
  • єдиний ВНЗ України, що став членом Асоціації Guide (Глобальні Університети Дистанційної Освіти)
  • університет, у якому плекають традиції, цінують ім’я і прагнуть досконалості

Костянтинівська філія ДонНУ імені Василя Стуса керується чинним законодавством України, Положенням про філію, нормативно-правовими та іншими актами Університету.

Приймальна комісія в 2018 році працюватиме як у м. Вінниця, так і на базі Костянтинівської філії ДонНУ (м. Костянтинівка). Набір студентів здійснюватиметься на всі напрями підготовки (спеціальності) та форми навчання відповідно до Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2018 році. Навчання можливе як у м. Вінниці, так і в Костянтинівській філії ДонНУ (за бажанням вступника, але за умови формування академічної групи ).

На базі філії здійснюється прийом на навчання за ступенями освіти:

  • бакалавр на основі повної загальної освіти (після школи);
  • бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (після технікуму);
  • магістр на основі базової або повної вищої освіти.

Форми навчання:

  • заочна з нормативним терміном навчання;
  • заочна зі скороченим терміном навчання (на базі ОКР «Молодший спеціаліст», базової або повної вищої освіти).

Вступникам на СО «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

З усією необхідною інформацією можна ознайомитися за наступними посиланнями:

Вступники на основі повної загальної освіти подають сертифікати ЗНО видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови (тільки сертифікати 2018 року) Для розрахунку конкурсного балу можна скористатися калькулятором.

В Костянтинівській філії ДонНУ імені Василя Стуса створено Освітній центр «Донбас-Україна» (далі — Освітній центр ДонНУ) для надання можливості абітурієнтам з територій проведення антитерористичної операції вступити до ДонНУ імені Василя Стуса за спрощеною процедурою та отримати якісну українську освіту.

Вступникам на СО «Магістр» на основі СО «Бакалавр»

З усією необхідною інформацією можна ознайомитися за наступними посиланнями:

Також можна ознайомитися з буклетами факультетів, перейшовши за посиланням.

На базі Костянтинівської філії проводиться атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Донецький національний університет імені Василя Стуса є уповноваженим вищим навчальним закладом, що проводить атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою і має право видавати посвідчення встановленого зразка відповідно до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

В основі роботи Костянтинівької філії ДонНУ імені Василя Стуса – є чітке розуміння, що університет не просто дає знання, а й формує світогляд людини, наповнює її духовно. Саме тому ми відчуваємо особисту відповідальність за кожного студента Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Адреса приймальної комісії в м. Костянтинівка: пр-т Ломоносова, 157.

Телефон для довідок: +380 (6272) 2-91-23,+380 (50) 922-32-23,+380 (66) 918-63-62

Електронна пошта: [email protected]