Менеджмент

Освітньо-наукова програма «Менеджмент» економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса надає теоретичні знання  і практичні вміння  у  сфері менеджменту, що дозволяють майбутнім докторам філософії розв’язувати комплексні проблеми   з   управління   організаціями   та   їх об’єднаннями    на засадах  глибокого  переосмислення наявних  та  створення  нових  цілісних  знань  та/або професійної практики.

Багатопрофільність та універсальність підготовки за ОНП «Менеджмент» надають широкі можливості зайнятості – від ґрунтовної наукової діяльності до управління власним підприємством.

Ставайте разом з нами на шлях стрімкого професійного зростання!

-Поєднання нормативної  та  поведінкової (дескриптивної)    парадигм    при    дослідженні управлінських     процесівта     передбачає міждисциплінарний  підхід  до  вивчення  предметної області (поєднання  економічних  та  організаційно-управлінських підходів).

-Формування навичок інноваційного викладання та проведення досліджень   (практикум   викладача-дослідника), а також розвиток мовних компетентностей (викладання освітніх компонент іноземною мовою).

-Участь здобувачів вищої  освіти у  науково-дослідній роботі   кафедри   менеджменту   та   поведінкової економіки.

-Підготовка сучасного професіонала в сфері менеджменту через формування комплексу компетентностей (на основі принципів прагматизації освітньої діяльності), достатніх для проведення оригінальних досліджень, здійснення викладацької діяльності та розв’язання комплексних проблем щодо управління  організаціями  та  їх  об’єднаннями на  основі переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

-PhD програма акредитована до 2026 року.

Докладніше – тут

-Керівники підприємств, установ та організацій

-Керівники виробничих та інших основних підрозділів

-Керівники функціональних підрозділів

-Головні фахівці

-Менеджери (управителі)   підприємств,   установ, організацій та їх підрозділів

-Керівники малих підприємств без апарату управління

-Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

-Викладачі середніх навчальних закладів

-Професіонали у  сфері  управління  проектами  та програмами

-Наукові співробітники

-Administrative and commercial managers

-Production and specialised services managers

-University and higher education teachers

-Secondary education teachers

-Other teaching professionals

-Business and administration professionals

Форма підготовки – денна та заочна.

Тривалість підготовки – 4 роки.

Джерело фінансування: за рахунок видатків державного бюджету або за  кошти фізичних чи юридичних осіб (за договором).

Ліцензійний обсяг – 15 осіб.

Вступ здійснюється на основі Диплому магістра (спеціаліста).

З переліком і прикладами документів для вступу можна ознайомитися тут.

Денна форма:

1 рік – 40 000 грн.;

2 рік – 40 000 грн.;

3 рік – 23 000 грн.;

4 рік – 23 000 грн.

 

Заочна форма:

1 рік – 40 000 грн.;

2 рік – 40 000 грн.;

3 рік – 23 000 грн.;

4 рік – 23 000 грн.

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Прийому заяв та документів Не пізніше 15-го числа місяця, що передує даті зарахування
Проведення вступних випробувань Не пізніше ніж за п’ять робочих днів, що передують даті зарахування (22 серпня 2023 – 25 серпня 2023)
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури Не пізніше ніж за один робочий день, що передує даті зарахування 30 серпня 2023 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури Не пізніше ніж за один робочий день, що передує даті зарахування 30 серпня 2023 року
Зарахування до аспірантури 01 вересня 2023 року
Економічний факультет