Перелік документів для участі в академічній мобільності Донецький національний університет імені Василя Стуса

Перелік документів для участі в академічній мобільності

Для студентів – бакалаврів/магістрів

 • подання завідувача кафедрою на ім’я ректора, погоджене з деканом, зав. навчальним відділом та першим проректором, у якому зазначаються:
  • ПІБ кандидата;
  • навчальний рік реалізації академічної мобільності, термін протягом якого студент буде брати участь у програмі академічної мобільності, вид/форма академічної мобільності;
  • ступінь освіти (бакалавр/магістр), що здобувається;
  • факультет, напрям підготовки/спеціальність; рік навчання;
  • інформація про заклад-партнер, куди планується направляти кандидата/інформація про ЗВО до якого планується направляти кандидата у разі ініціативної академічної мобільності;
  • орієнтовна інформація про навчальну програму у Закладі-партнері (за наявності). Обрання дисциплін, що будуть вивчатися у Закладі-партнері та в подальшому зараховуватися в Університеті, має відбуватися за погодженням із випусковою кафедрою Університету. У разі відсутності такої інформації, учасник академічної мобільності приймає на себе зобов’язання надати її у строки, встановлені в договорі про академічну мобільність;
  • інформація про тип документу, який учасник академічної мобільності отримає після завершення програми академічної мобільності (диплом, сертифікат, академічна довідка тощо);
  • фінансові умови участі у програмі академічної мобільності;
  • порядок виконання графіку навчального плану в Університеті;
 •  резюме;
 •  особиста заява кандидата;
 •  запрошення від установи, до якої планується направити кандидата (у разі подання документів на конкурс для отримання права на академічну мобільність, запрошення не вимагається);
 •  мотиваційний лист;
 •  рекомендаційний лист (за наявності);
 •  документ, що підтверджує знання іноземної мови (міжнародний сертифікат, рекомендаційний лист від доцента чи професора факультету іноземних мов відповідно до профілю, оцінка внутрішнього екзамену тощо) – у випадку міжнародної академічної мобільності;
 •  інші документи, які кафедра чи факультет вважають за необхідне додати.

Для аспірантів/докторантів

 • подання завідувача кафедрою на ім’я ректора, погоджене з деканом, зав. відділом аспірантури та докторнатури, а також проректором з наукової роботи, у якому зазначаються:
  • ПІБ кандидата;
  • навчальний рік реалізації академічної мобільності, період проведення академічної мобільності (семестр, місяць), вид/форма академічної мобільності;
  • освітньо-науковий/ науковий рівень (аспірант, докторант), що здобувається;
  • спеціальність та рік здійснення підготовки;
  • інформація про ЗВО (наукову установу, куди планується направити кандидата);
  • інформація про дослідницьку програму в іноземному (вітчизняному) Закладі-партнері;
  • тема та короткий зміст дослідження;
  • керівник дослідження в Університеті, а також керівник дослідження в іноземному (вітчизняному) Закладі-партнері;
  •  опис дослідницької діяльності, впродовж програми академічної мобільності;
  • фінансові умови участі у програмі академічної мобільності;
  • -порядок виконання графіку навчального плану та наукового плану в Університеті;
 •  особиста заява кандидата;
 •  резюме;
 •  особиста заява кандидата;
 •  запрошення від Закладу-партнера, до якої планується направити кандидата (у разі подання документів на конкурс для отримання права на академічну мобільність, запрошення не вимагається);
 •  мотиваційний лист;
 •  рекомендаційний лист (за наявності);
 •  документ, що підтверджує знання іноземної мови (міжнародний сертифікат, рекомендаційний лист від доцента чи професора факультету іноземних мов відповідно до профілю, оцінка внутрішнього екзамену тощо) – у випадку міжнародної академічної мобільності;
 •  інші документи, які кафедра чи факультет вважають за необхідне додати.

Для наукових, науково-педагогічних співробітників Університету

 • Подання керівника підрозділу, погоджене проректором з наукової роботи, в якій вказано:
  •  ПІБ кандидата, факультет, кафедра, посада, науковий ступінь/вчене звання;
  •  інформація про Заклад-партнер, куди планується направити кандидата;
  •  інформація про програму академічної мобільності;
  •  опис діяльності впродовж програми академічної мобільності;
  •  фінансові умови участі у програмі академічної мобільності;
  •  витяг із протоколу засідання кафедри із зазначенням порядку перерозподілу навчального навантаження за основним місцем роботи;
 •  особиста заява кандидата;
 •  резюме;
 •  запрошення від установи, до якої планується направити кандидата в якому чітко прописані фанансові умови, на яких кандидат буде брати участь у програмі академічної мобільності (у разі подання документів на конкурс для отримання права на академічну мобільність, запрошення не вимагається);
 •  інші документи, які структурні підрозділи вважають за необхідне додати.

Для інших співробітників Університету

 • Подання керівника підрозділу, в якому вказано:
  •  ПІБ кандидата, структурний підрозділ, посада, науковий ступінь/вчене звання;
  •  інформація про Заклад-партнер, куди планується направити кандидата;
  •  інформація про програму академічної мобільності;
  •  опис діяльності впродовж програми академічної мобільності;
  •  фінансові умови участі у програмі академічної мобільності;
 •  особиста заява кандидата;
 •  резюме;
 •  запрошення від установи, до якої планується направити кандидата в якому чітко прописані фанансові умови, на яких кандидат буде брати участь у програмі академічної мобільності (у разі подання документів на конкурс для отримання права на академічну мобільність, запрошення не вимагається);
 •  інші документи, які структурні підрозділи вважають за необхідне додати.