Експертні висновки

Донецький національний університет імені Василя Стуса – середовище експертів, фахівців-практиків, які на запит зовнішніх стейкґолдерів здійснюють аналіз, надають оцінку та консультації з широкого кола проблем та експертних галузей:

-Наукові висновки на запит Конституційного суду України:

Науковий висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України «Про альтернативні джерела енергії», статті 65 Закону України «Про ринок електричної енергії». (Коваль І.Ф., Павлюченко Ю.М.)

Науковий висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Коваль І.Ф., Писарєва Е.А., Павлюченко Ю.М.)

Науковий висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» (Моісєєв Ю.О., Титова О.В., Калаченкова К.О.)

Науковий висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII. (Павлюченко Ю.М.)

Науковий висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього абзацу пункту 51 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» (Моісєєв Ю.О.)

Науковий висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Господарського кодексу України, Законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про трубопровідний транспорт», «Про управління об’єктами державної власності» в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу» (Деркач Е.М.)

Науковий висновок з питань, порушених у конституційній скарзі Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АВАНПОСТ» щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого частини п’ятої статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності». (Дорошенко Л.М.)

Відповідь на запит судді КСУ Колісника В.П. від 07.10.2020 №1228/01-03/6.8.0. Відповідь на запит судді КСУ від 07.10.2020 №112/01-03/6.8.0. (Амелічева Л.П.)

Відповідь на звернення судді КСУ від 02.04.2020 року № 349-005-16/1134. (Атаманчук І.В.)

Науковий висновок на Лист № 363-16/5313 від 10.12.2019 р. судді-доповідача Конституційного Суду України Г. В. Юровської щодо відповідності статті 375 Кримінального кодексу України положенням частини 1 статті 8, частини 1 статті 24, частини 2 статті 126 Конституції України (конституційності). (Турченко О.Г., Щербак І.А.)

Науковий висновок на Лист Конституційного Суду України від 15.04.2020 №363-005-16/1266 щодо верифікації державних виплат. (Турченко О.Г.)

Науковий висновок на  Лист 347-005-16/3149 від 20.08.2020 року щодо порушених в Конституційному поданні щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII (зі змінами) (Турченко О.Г.)

Науковий висновок на лист КСУ від 19.05.2020 № 682/01-03 на  конституційну скаргу Позднякова С.В. стосовно відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої та третьої статті 3 Закону України “Про місцеві вибори” від 14 липня 2015 року № 595 -VIII із змінами, положень частин другої статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців” від 22 лютого 2007 року № 698-V із змінами. (Щебетун І.С.)

Науковий висновок на Лист Конституційного Суду України від 15.04.2020 №363-005-16/1266 щодо верифікації державних виплат. (Нікітенко Л.О.)

Науковий висновок на Лист КСУ від 14.05.2020 №363-005-16/1533 щодо відповідності КУ норм ЗУ “Про місцеві вибори”, “Про Державний реєстр виборців”. (Нікітенко Л.О.)

-Наукові висновки на запит Верховної Ради України:

Науковий висновок на лист першого заступника Верховної Ради України Стефанчука Р. від 5 березня 2020 року № 02/21-81 (55174) щодо проекту закону “Про  Всеукраїнський Референдум ” (Турченко О.Г., Щебетун І.С.)

-Наукові висновки на запит Верховного Суду України:

Науковий висновок у цивільній справі щодо застосування статті 392 ЦК України (провадження № 14-31цс20) (Коваль І.Ф.)

Науковий висновок стосовно правових наслідків нікчемного заповіту (справа N№ 47311878119) (Коваль І.Ф.)

-Наукові висновки на запит суб’єктів господарювання:

Науковий експертний висновок на запит ТОВ «СРЗ» (Коваль І.Ф., Павлюченко Ю.М.)

Пропозиції до проєкту Концепції розвитку юридичної освіти на запит Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (Коваль І.Ф., Турченко О.Г, Краковська А.Є., Липницька Е.О., Дорошенко Л.М., Міхайліна Т.В.)

-Експертні висновки на запит Вінницької ОДА

Аналітичні дослідження «Медіа-аудит Вінницької ОДА: стан та перспективи удосконалення інформаційної політики» у 2018 та 2019 роках. Дослідження реалізовані у партнерстві із ГО «Цент «Діалог» на замовлення  Вінницької ОДА. Мета проєкту – оцінити образ Вінницької ОДА в регіональному та національному медіа просторі, розробити рекомендації щодо удосконалення інформаційної політики. У ході проєкту реалізовані комплексні дослідження (медіа-аудит: моніторинг ЗМІ, репутаційний аудит, вироблення рекомендацій по корекції образу) представленості Вінницької ОДА, у т.ч. її керівників, у регіональному та національному інформаційному просторах (https://www.donnu.edu.ua/uk/media-audit-vinnitskoyi-oda-stan-ta-perspektivi-udoskonalennya-informatsiynoyi-politiki/)

Аналітичний проєкт «Підвищення рівня експертно-аналітичної спроможності Вінницької області» – спільний проєкт із ГО «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «Діалог» за підтримки Вінницької ОДА. Результатами проєкту стало створення каталогу запитів на експертно-аналітичні продукти та пропозиції, які можна використати для удосконалення політики залучення фахівців до розробки регіональної політики та вироблені рекомендації щодо удосконалення, взаємодії з експертно-аналітичним середовищем. (https://www.donnu.edu.ua/uk/pidvishhennya-rivnya-ekspertno-analitichnoyi-spromozhnosti-vinnitskoyi-oblasti/)

Дослідження «Інформаційний супровід реалізації державної регіональної політики (моделі комунікацій «Держава-Регіон-Район»)» – спільний проєкт із ГО «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «Діалог» за підтримки Вінницької ОДА в межах проведення конкурсу грантів за «Регіональною програмою сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019–2021 роки». Проєкт реалізовано за напрямком «Аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень». Мета – сформувати модель ефективної комунікації між КМУ, ВінОДА і РДА/ОТГ в контексті реалізації державної регіональної політики України. (https://www.donnu.edu.ua/uk/doslidzhennya-informaczijnyj-suprovid-realizacziyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-polityky-modeli-komunikaczij-derzhava-region-rajon/)