Ліцензія та акредитація

Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності (ЗУ «Про вищу освіту»)

Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться закладами вищої освіти, науковими установами (для підготовки фахівців ступеня доктора філософії) на підставі ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно з цим Законом.

Відомості про здійснення освітньої діяльності Донецьким національним університетом імені Василя Стуса розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/11/11/natsunivervasilyastusa2.pdf

Відповідно до п .42 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) нижче наведено відомості про кількість здобувачів вищої освіти на спеціальностях та рівнях вищої освіти Університету.

Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет:

відповідності стандарту вищої освіти;

спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання;

досягнення заявлених у програмі результатів навчання (ЗУ «Про вищу освіту»).

Сертифікати про акредитацію спеціальностей Донецького національного університету імені Василя Стуса: