Формування індивідуальної освітньої траєкторії Донецький національний університет імені Василя Стуса

Формування індивідуальної освітньої траєкторії

Згідно вимог освітнього законодавства України всі здобувачі вищої освіти мають нагоду сформувати індивідуальну освітню траєкторію – персональний шлях реалізації особистісного та професійного потенціалу здобувача вищої освіти.

 

На вибір пропонується три індивідуальні освітні траєкторії:

Дана програма дозволяє отримати додаткову кваліфікацію з інших галузей та/або спеціальностей, що створить додаткову конкурентну перевагу на ринку праці. Вивчення програми minor включає 10 навчальних дисциплін по 5 кредитів кожна.

Дана практикоорієнтована освітня програма має міждисциплінарний або міжгалузевий зміст та спрямована на набуття додаткових знань, “soft skills” та універсальних компетентностей.

Програма СОП включає 6 навчальних дисциплін по 5 кредитів кожна, а також додатково 4 освітніх компоненти на вибір здобувача.

Дана освітня траєкторія передбачає опанування 6 навчальних вибіркових дисциплін по 5 кредитів кожна, а також ще 4 інших освітніх компонентів (практики, курсові роботи, навчальні дисципліни). Результатом вивчення даної траєкторії є набуття додаткових знань, “м’яких” навичок та універсальних компетентностей.

Вивчення будь-якої індивідуальної освітньої траєкторії фіксується у освітньому документі здобувачів вищої освіти.

 

Для реалізації права формування індивідуальної освітньої траєкторії в ДонНУ імені Василя Стуса протягом 18-29 січня 2021 року відбувся І тур голосування, за результатами якого було оптимізовано перелік запропонованих програм Minor і СОП. Наступним кроком у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії є проведення ІІ і ІІІ турів голосування:

Тури голосування

Участь в голосуванні на даному етапі приймають лише ті здобувачі, які вирішили формувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом обрання програми Minor або СОП. Протягом другого туру голосування необхідно здійснити вибір однієї освітньої програми із запропонованого списку. Для цього буде запропоновано окрему google-форму з інструкцією для голосування.

Здобувачі вищої освіти, які не виберуть програму у ІІ турі або не візьмуть в ньому участь, матимуть змогу обрати набір вибіркових дисциплін (третю індивідуальну освітню траєкторію).

УВАГА!!!

Максимальна кількість здобувачів на кожну програму складає 60 осіб!

На даному етапі у голосуванні беруть участь лише ті здобувачі, що вирішили формувати індивідуальну освітню траєкторію за рахунок набору вибіркових дисциплін. Цей тур передбачає щорічний вибір навчальних дисциплін із запропонованого списку за спадаючою пріоритетністю. Детальна інструкція та окрема google-форма надсилаються напередодні голосування.

Від вибору індивідуальної освітньої траєкторії буде залежати, яку додаткову кваліфікацію отримає і якими додатковими компетентностями буде володіти випускник Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Бажаємо успіхів!