Формування індивідуальної освітньої траєкторії

Згідно вимог освітнього законодавства України всі здобувачі вищої освіти мають нагоду сформувати індивідуальну освітню траєкторію – персональний шлях реалізації особистісного та професійного потенціалу здобувача вищої освіти.

 

На вибір пропонується три індивідуальні освітні траєкторії:

Дана програма дозволяє отримати додаткову кваліфікацію з інших галузей та/або спеціальностей, що створить додаткову конкурентну перевагу на ринку праці. Вивчення програми minor включає 10 навчальних дисциплін по 5 кредитів кожна.

Дана практикоорієнтована освітня програма має міждисциплінарний або міжгалузевий зміст та спрямована на набуття додаткових знань, “soft skills” та універсальних компетентностей.

Програма СОП включає 6 навчальних дисциплін по 5 кредитів кожна, а також додатково 4 освітніх компоненти на вибір здобувача.

Дана освітня траєкторія передбачає опанування 6 навчальних вибіркових дисциплін по 5 кредитів кожна, а також ще 4 інших освітніх компонентів (практики, курсові роботи, навчальні дисципліни). Результатом вивчення даної траєкторії є набуття додаткових знань, “м’яких” навичок та універсальних компетентностей.

Вивчення будь-якої індивідуальної освітньої траєкторії фіксується у освітньому документі здобувачів вищої освіти.

Від вибору індивідуальної освітньої траєкторії буде залежати, яку додаткову кваліфікацію отримає і якими додатковими компетентностями буде володіти випускник Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Бажаємо успіхів!