Вибіркові дисципліни для вивчення здобувачами вищої освіти університету у 2020-2021 навчальному році Донецький національний університет імені Василя Стуса