Програми підвищення кваліфікації

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): практичним результатом підвищення кваліфікації є набуття знань та практичних умінь щодо розробки узагальненої Стратегії розвитку організації, розуміння особливостей стратегічного менеджменту в сучасних умовах. Отримані скіли відкривають нові управлінські можливості лінійних керівників Головного управління.

Цільова аудиторія: для лінійних керівників.

Тривалість навчання: 20 год./0,7 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: ціна залежить від кількості слухачів програми, обсягу кредитів та строків реалізації.

Успішний досвід реалізації програми, курсу, надання послуги (спікери, тренери, професійні компетентності випускників програми, результати навчання): https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0gYq9Q7piVvL4L4pGJkwDcJoexghybdN5MvHK75jctm9Xxh9dUwSD7kKwxpcYfGH5l&id=1994201170898256

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на підвищення рівня надання послуг місцевій громаді та покращення екосистеми регіону, розроблена та реалізована на замовлення Головного управління Держпродсоживслужби у Вінницькій області.

1. Нормативний

1. 1.1.Основні НПА щодо компетенції Держпродспоживслужби.

1.2. Повноваження фітосанітарних інспекторів.

2. Справочинство

2.1. Український правопис.

2.2. Етика листування.

2.3. Елементи документоведення.

3. Клієнтоорієнтований сервіс: будуємо екосистему

3.1. Клієнтоорієнтованість: класичний та неокласичний підхід.

3.2. Комунікаційна компетентність – умова ефективної взаємодії клієнтами/споживачами.

3.3. Емоційний інтелект: значення, оцінка, складові, ознаки та шляхи розвитку.

4. Професійний (Екологія/фітосанітарія)

4.1. Екологічні чинники. Характеристика взаємодії чинників довкілля.

4.2. Вплив антропічних чинників на рослинні організми та адаптація рослин до них. Неінфекційні захворювання рослин.

4.3. Характеристика дії біотичних чинників на рослин. Збудники та типи захворювань рослин. Фітоімунітет. Шкідники та екопаразити рослин.

4.4. Засоби захисту рослин від хвороб, шкідників та бур’янів.

Цільова аудиторія: провідний спеціаліст, головний спеціаліст.

Тривалість навчання: 108 год./ 3,6 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: ціна залежить від кількості слухачів програми, обсягу кредитів та строків реалізації.

Успішний досвід реалізації програми, курсу, надання послуги (спікери, тренери, професійні компетентності випускників програми, результати навчання): https://news.donnu.edu.ua/2019/11/18/zrobymo:svit:bezpechnishym:vidkryttya:speczialnoyi:programy:pidvyshhennya:kvalifikacziyi:fitosanitarnyh:inspektoriv

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на удосконалення та поглиблення управлінських компетентностей вищого керівного складу в умовах невизначеності.

Цільова аудиторія: топ менеджмент установи.

Тривалість навчання: 30 год./1 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: ціна залежить від кількості слухачів програми, обсягу кредитів та строків реалізації.

Успішний досвід реалізації програми, курсу, надання послуги (спікери, тренери, професійні компетентності випускників програми, результати навчання):

https://www.facebook.com/career.center.donnu.edu.ua/posts/2310447965940240

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): практичним результатом підвищення кваліфікації є збалансованість системи управління людськими, технічними ресурсами в умовах змін. Отримані скіли відкривають нові управлінські можливості керівників Головного управління.

Цільова аудиторія: топ менеджмент установи.

Тривалість навчання: 30 год./1 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: ціна залежить від кількості слухачів програми, обсягу кредитів та строків реалізації.

Успішний досвід реалізації програми, курсу, надання послуги (спікери, тренери, професійні компетентності випускників програми, результати навчання): https://www.facebook.com/career.center.donnu.edu.ua/posts/2310447965940240

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на поглиблення управлінських, удосконалення викладацьких та освоєння цифрових компетентностей керівниками закладів освіти І:ІІ рівня акредитації. Практичним результатом для учасників є сформована стратегія своїх професійно:технічних навчальних закладів, що містить місію, візію та пріоритети розвитку закладу освіти.

1. Блок Нормативний

1.1. Майбутнє української освіти (аналіз реформ і тенденції).

1.2. Якість освіти.

1.3. Управління навчальними закладами професійної (професійно-технічної) освіти.

1.4. Адвокаційні кампанії в освітній сфері.

2. Блок Мистецького управління

2.1. Лідерство в освіті.

2.2. Командотворення, мотивація.

2.3. Методи та техніки напрацювання колегіальних рішень.

2.4. Проєктний менеджмент в освіті.

3. Блок Стратегічне планування

3.1. Оцінка сильних та слабких сторін закладу освіти.

3.2. Розробка стратегій.

3.3. Реалізація та моніторинг поточного виконання стратегій.

4. Блок Мистецтво викладання

4.1. Складові компетентності сучасного викладача.

4.2. Інтерактивні методики та фасилітація у викладанні.

4.3. Зворотній зв’язок і рефлексія.

4.4. Актуальні підходи дооцінювання результатів навчання.

4.5. Діджиталізація навчання.

4.6. Партнерська парадигма відносин викладач:студент (менторінг та коучінг).

Цільова аудиторія: керівники закладів освіти.

Тривалість навчання: 150 год. /5 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: ціна залежить від кількості слухачів програми, обсягу кредитів та строків реалізації.

Успішний досвід реалізації програми, курсу, надання послуги (спікери, тренери, професійні компетентності випускників програми, результати навчання):

https://www.facebook.com/career.center.donnu.edu.ua/posts/2453401428311559

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на поглиблення знань про сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу; вміння імплементувати систему якості; розуміння процесів управління закладом освіти в умовах сучасних викликів; вміння використовувати техніки стратегічного планування та проєктного менеджменту; знання та розуміння особливостей організації  інклюзивного навчання/середовища.

Слухачі підготовчих курсів опрацюють теми:

-Культура якості та локальні системи забезпечення якості освіти.
-Лідерство в освіті.
-Проєктний менеджмент в освіті.
-Формування академічної доброчесності у учнів.
-Права людини в інформаційному суспільстві.
-Трудові права вчителів.
-Соціальнозабезпечувальні права вчителів.
-Вирішення конфліктів між учасниками освітнього процесу.
-Кадрові питання: порядок прийому/звільнення працівників.
-Порядок проведення аудиту до перевірки Державної служби України з питань праці.
-Види договорів про співробітництво та принципи їх укладання. Договори про додаткові освітні послуги.
-Ведення документації в закладах середньої освіти.
-Документальний супровід інклюзії.

Цільова аудиторія: вчителі закладів загальної середньої освіти.

Тривалість навчання: 30 год. /1 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: заява, договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: 2122,00 гривень  за одного слухача програми.

Контактні особи: 098 400 42 32 – Копельчук Вікторія

Короткострокова програма підвищення кваліфікації для вчителів біології.

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на поглиблення знань про специфіку професійно-педагогічної діяльності щодо планування та організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання; набуття навичок використання інтерактивних методик викладання; удосконалення методик проведення занять в онлайн-форматі з використанням кейс-технологій; поглиблення знань щодо форм, методів і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

 

Слухачам підготовчих курсів пропонується чотири програми:

-«Біологія людини. Олімпіадний мінімум».

-«Біологія».

-«Молекулярна біологія клітини».

-«Екологія».

Цільова аудиторія: вчителі закладів загальної середньої освіти.

Тривалість навчання: 30 год. /1 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: заява, договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: 2122,00 гривень  за одного слухача програми.

Контактні особи: 098 400 42 32 – Копельчук Вікторія, 093 788 04 60 – Гавриленко Тетяна.

Короткострокова програма підвищення кваліфікації для вчителів хімії.

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на поглиблення знань про специфіку професійно-педагогічної діяльності щодо планування та організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання; набуття навичок використання інтерактивних методик викладання; удосконалення методик проведення занять в онлайн-форматі з використанням кейс-технологій; поглиблення знань щодо форм, методів і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

 

Слухачам підготовчих курсів пропонується три програми:

-«Профіль І – Неорганічна хімія (Загальні положення)».

-«Профіль ІІ – Неорганічна хімія (Хімія елементів)».

-«Профіль ІІІ – Органічна хімія (Загальні положення)».

Цільова аудиторія: вчителі закладів загальної середньої освіти.

Тривалість навчання: 30 год. /1 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: заява, договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: 2122,00 гривень  за одного слухача програми.

Контактні особи: 098 400 42 32 – Копельчук Вікторія

Короткострокова програма підвищення кваліфікації для вчителів STEM-освіти «STEM-освіта: можливості та перспективи».

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на поглиблення знань про специфіку професійно-педагогічної діяльності щодо планування та організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання; набуття навичок використання інтерактивних методик викладання; удосконалення методик проведення занять в онлайн-форматі з використанням кейс-технологій; поглиблення знань щодо форм, методів і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

 

Слухачі підготовчих курсів опрацюють теми:
Вступ: – що таке STEM?
STEM – M: математика.
STEM – M: майстер-клас як форма позаурочної активності «Геометрія мистецтва».
STEM – S: наука фізика.
STEM – S: наука хімія.
STEM – S: лабораторія своїми руками.
STEM – T та E: інформатика.
STEM – T та E: технології доповненої реальності в освіті.

Цільова аудиторія: вчителі закладів загальної середньої освіти.

Тривалість навчання: 30 год. /1 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: заява, договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: 2122,00 гривень  за одного слухача програми.

Контактні особи: 098 400 42 32 – Копельчук Вікторія

Короткострокова програма підвищення кваліфікації для вчителів історії

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на поглиблення знань про специфіку професійно-педагогічної діяльності щодо планування та організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання; набуття навичок використання інтерактивних методик викладання; удосконалення методик проведення занять в онлайн-форматі з використанням кейс-технологій; поглиблення знань щодо форм, методів і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

Слухачам підготовчих курсів пропонується три програми:

«Навчання історії через дослідження».

«Історична освіта в умовах інформаційного протистояння».

«Міжнародні відносини у шкільному курсі історії».

Цільова аудиторія: вчителі закладів загальної середньої освіти.

Тривалість навчання: 30 год. /1 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: заява, договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: 2122,00 гривень  за одного слухача програми.

Контактні особи: 098 400 42 32 – Копельчук Вікторія

Короткострокова програма підвищення кваліфікації для вчителів англійської мови «Регіональна та соціальна варіативність англійської мови».

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на поглиблення знань про специфіку професійно-педагогічної діяльності щодо планування та організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання; набуття навичок використання інтерактивних методик викладання; удосконалення методик проведення занять в онлайн-форматі з використанням кейс-технологій; поглиблення знань щодо форм, методів і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

Слухачі підготовчих курсів опрацюють теми:

Регіональна та соціальна варіативність англійської мови.
Приклади вправ запам’ятовування.
Ефективні методики вивчення іноземних мов.

Цільова аудиторія: вчителі закладів загальної середньої освіти.

Тривалість навчання: 30 год. /1 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: заява, договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: 2122,00 гривень  за одного слухача програми.

Контактні особи: 098 400 42 32 – Копельчук Вікторія

Короткострокова програма підвищення кваліфікації для вчителів мистецтва «Людина в художній культурі».

навчання спрямоване на поглиблення знань про специфіку професійно-педагогічної діяльності щодо планування та організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання; набуття навичок використання інтерактивних методик викладання; удосконалення методик проведення занять в онлайн-форматі з використанням кейс-технологій; поглиблення знань щодо форм, методів і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

Слухачі підготовчих курсів опрацюють теми:

-Антропоцентричний підхід до художньої культури.
-Міфологічний світогляд: перше входження в культурний простір.
-Релігійний світогляд та його відображення в художній культурі народів світу.
-Художня культура Нового часу: діалог епох, країн, митців.
-Людина в культурному просторі Новітньої доби: пошуки нових ідеалів, діалог культур.
-Антропоцентричний підхід до художньої культури.
-Міфологічний світогляд: перше входження в культурний простір.
-Релігійний світогляд та його відображення в художній культурі народів світу.

Цільова аудиторія: вчителі закладів загальної середньої освіти.

Тривалість навчання: 30 год. /1 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: заява, договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: 2122,00 гривень  за одного слухача програми.

Контактні особи: 098 400 42 32 – Копельчук Вікторія

Короткострокова програма підвищення кваліфікації для вчителів української мови та літератури

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на поглиблення знань про специфіку професійно-педагогічної діяльності щодо планування та організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання; набуття навичок використання інтерактивних методик викладання; удосконалення методик проведення занять в онлайн-форматі з використанням кейс-технологій; поглиблення знань щодо форм, методів і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

Слухачам підготовчих курсів пропонується чотири програми:

-«Сучасні тенденції дитячого читання та формування компетентного читача в школі».

-«Формування комунікативних компетентностей учнів на уроках української мови».

-«Формування національно-патріотичної компетентності при вивченні усної народної творчості на уроках української літератури».

-«Інтерактивні технології у практиці викладання літератури української діаспори в школі».

Цільова аудиторія: вчителі закладів загальної середньої освіти.

Тривалість навчання: 30 год. /1 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: заява, договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: 2122,00 гривень  за одного слухача програми.

Контактні особи: 098 400 42 32 – Копельчук Вікторія

Короткострокова програма підвищення кваліфікації для вчителів інклюзивних, психологів «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в освітньому процесі»

 

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на поглиблення знань про специфіку професійно-педагогічної діяльності щодо планування та організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання; набуття навичок використання інтерактивних методик викладання; удосконалення методик проведення занять в онлайн-форматі з використанням кейс-технологій; поглиблення знань щодо форм, методів і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

Слухачі підготовчих курсів опрацюють теми:

-Психологія дітей із сенсорними, руховими та інтелектуальними порушеннями.
-Інклюзивне навчання дітей з інвалідністю.
-Психологічний супровід сім’ї.
-Психологічний супровід інклюзивної освіти.
-Психологія травмуючих ситуацій.

Цільова аудиторія: вчителі закладів загальної середньої освіти.

Тривалість навчання: 30 год. /1 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: заява, договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: 2122,00 гривень  за одного слухача програми.

Контактні особи: 098 400 42 32 – Копельчук Вікторія

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на удосконалення менеджерської майстерності, визначення оптимальної стратегії розвитку та моделі комунікації установи, у тому числі в умовах кризи.

1. Блок Стратегічні комунікації

1.1. Цілі.

1.2. Стратегічні пріоритети.

1.3. Завдання.

1.4. КПІ.

1.5. Позиціонування організації.

1.6. Інформаційний супровід діяльності.

1.7. Внутрішні комунікації.

1.8. Кризові комунікації.

1.9. Взаємодія із ЗМІ.

2. Блок Командотворення (внутрішній клімат/психологічна діагностика)

2.1. Модель логічних рівнів: людина:організація:суспільство.

2.2. Асоціативний тест Юнга.

2.3. Піраміда Ділтса.

2.4. Команда: поняття, ознаки, життєвий цикл.

2.5. Командні ролі.

2.6. Групова динаміка та методи Team Development.

3. Блок Державна служба за сучасних умов

3.1. Правове регулювання сучасної державної служби.

3.2. Державні службовці категорії «А» та «Б» як «агенти змін» у сфері державного управління.

Цільова аудиторія: топ менеджмент установи.

Тривалість навчання: 15 год./0,5 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: ціна залежить від кількості слухачів програми, обсягу кредитів та строків реалізації.

Успішний досвід реалізації програми, курсу, надання послуги (спікери, тренери, професійні компетентності випускників програми, результати навчання):

https://facebook.com/story.php?story_fbid=2861287317522966&id=1994201170898256

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на розвиток універсальних соціальних компетентностей, усвідомлення ознак клієнтоорієнтованості та вміння встановлювати доброзичливий контакт із користувачами послуг.

1. Організаційний блок.

2. Зміст та принципи клієнтоорієнтованості.

3. Порядок обслуговування клієнта. Встановлення контакту. Виявлення потреби / проблеми.

4. Презентація та надання послуги.

5. Робота із запереченнями користувачів послуг.

6. Типи відвідувачів та стилі спілкування з ними.

7. Вирішення складних проблем відвідувача.

8. Ведення переговорів.

9. Управління часом, самоорганізація.

Цільова аудиторія: фахівці служби зайнятості.

Тривалість навчання: 6 год. /0,2 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: ціна залежить від кількості слухачів програми, обсягу кредитів та строків реалізації.

Успішний досвід реалізації програми, курсу, надання послуги (спікери, тренери, професійні компетентності випускників програми, результати навчання):

https://www.facebook.com/DonNU.Econom/posts/2442292055852719

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на вміння ідентифікувати власні емоції та їх джерела і прояви, вміння працювати із запереченнями учасників та долати супротив групи, отримання навичок роботи зі складними учасниками тренінгу та профілактики професійного вигорання тренера.

1. Організаційний блок.

2. Поняття та складові емоційної компетентності. Прийоми розпізнавання власних та чужих емоцій.

3. Тренінг як форма навчання та розвитку. Структура та методичні інструменти тренінгу як засіб профілактики супротиву учасників.

4. Управління енергією групи. Методичні засоби.

5. Типи та причини появи «складних» учасників тренінгу.

6. Техніки роботи із запереченнями учасників тренінгу. Техніки аргументації.

Цільова аудиторія: фахівці, спеціалісти служби зайнятості.

Тривалість навчання: 6 год. /0,2 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування – договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: ціна залежить від кількості слухачів програми, обсягу кредитів та строків реалізації.

Успішний досвід реалізації програми, курсу, надання послуги (спікери, тренери, професійні компетентності випускників програми, результати навчання):

https://www.facebook.com/DonNU.Econom/posts/2480677962014128

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на розвиток компетентностей в галузі мотивування безробітних на постановку та досягнення кар’єрних цілей, навчання та пошук роботи.

1. Організаційний блок.

2. Поняття мотивації: потреба, мотиватори, демотиватори. Типи мотивації: на уникнення невдач/на досягнення успіху. Ієрархія мотивів, динаміка мотивації.

3. Мотивація до навчання у дорослому віці, особливості навчання дорослих. Інструменти мотивації учасників тренінгу.

4. Методика цілепокладання.

5. Інструменти коучингу в кар’єрному плануванні.

6. Поняття метапрограм. Метапрограми у навчанні. Використання метопрограм у визначенні мотивів та цілей безробітних.

Цільова аудиторія: фахівці, спеціалісти служби зайнятості.

Тривалість навчання: 6 год. /0,2 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування – договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: ціна залежить від кількості слухачів програми, обсягу кредитів та строків реалізації.

Успішний досвід реалізації програми, курсу, надання послуги (спікери, тренери, професійні компетентності випускників програми, результати навчання):

https://www.facebook.com/vinoczcentr/posts/1253475901497427

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на поглиблення, розширення, удосконалення цифрових компетентностей; закріплення умінь застосовувати інтерактивні методики викладання у нових реаліях з використанням новітніх технологій, їх зміст, особливості, специфіку, форми і методи, прийоми організації та вміння структурно аналізувати навчальний процес з позицій його digital-технологізації.

1. Історія як простір формування світогляду особистості через інтерактивні методики викладання.

2. Інтерактивні методики навчання та використання digital-технологій у процесі викладання іноземної мови.

3. Використання методичної технології «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» (ЧПКМ) на уроках української мови.

4. Фасилітаційні техніки у викладанні.

5. Будова клітини (інтерактивний урок з використанням платформ ZOOM, ClassDojo та ClassTime).

6. Інтерактивні методики викладання економіки.

7. Змішане навчання. Застосування різних соціальних медіа та онлайн ресурсів в навчальному процесі.

8. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування. Хімічні властивості оксидів.

Цільова аудиторія: вчителі закладів повної загальної середньої освіти.

Тривалість навчання: 30 год. /1 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: ціна залежить від кількості слухачів програми, обсягу кредитів та строків реалізації.

Успішний досвід реалізації програми, курсу, надання послуги (спікери, тренери, професійні компетентності випускників програми, результати навчання):

https://news.donnu.edu.ua/2020/12/03/vidkrutya-interactive-teaching-art/

Опис (мета) (зміст програми корегується відповідно до запитів замовника): навчання спрямоване на набуття компетентностей у контексті втілення міжнародних стандартів ISSAI у професійну діяльність працівників Рахункової палати.

1. Загальні положення фінансового аудиту використання коштів державного бюджету

1.1. Система контролю за дотриманням бюджетного законодавства в управлінні бюджетними коштами.

1.2. Становлення і сучасний стан розвитку державного фінансового аудиту.

1.3. Імплементація міжнародного законодавства у державному секторі в Україні. Реалізація норм Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI).

1.4. Концептуальна основа для здійснення фінансового аудиту використання коштів державного бюджету, його елементи.

1.5. Аудиторська документація: вимоги до її складу та оформлення.

2. Основні етапи фінансового аудиту використання коштів державного бюджету

2.1. Планування, координація та звітність у системі фінансового аудиту використання коштів державного бюджету.

2.2. Процес проведення фінансового аудиту використання коштів державного бюджету за елементами.

2.3. Вимоги щодо звітування та реалізації матеріалів за результатами фінансового аудиту використання коштів державного бюджету.

3. Внутрішній аудит у державному секторі: від теорії до практики

3.1. Побудова ефективної моделі внутрішнього контролю в органах виконавчої влади.

3.2. Роль внутрішнього аудиту в забезпеченні ефективного використання коштів державного бюджету.

Цільова аудиторія: працівники Рахункової палати України.

Тривалість навчання: 60 год. /2 EСTS (коригується відповідно до запитів замовника).

Документи, необхідні для зарахування: договір про надання додаткових освітніх послуг.

Ціна: ціна залежить від кількості слухачів програми, обсягу кредитів та строків реалізації.

Успішний досвід реалізації програми, курсу, надання послуги (спікери, тренери, професійні компетентності випускників програми, результати навчання):

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2641758059475894&id=1994201170898256

За детальною інформацією звертайтесь:

Копельчук Вікторія

Електронна пошта:  [email protected]

098 400 42 32