Наукове та експертне консультування підприємств, установ, організацій

Донецький національний університет імені Василя Стуса – середовище експертів, фахівців-практиків, які на запит зовнішніх стейкґолдерів здійснюють експертне консультування за напрямами:

-Консультування на запит органів влади

Участь експертів ДонНУ імені Василя Стуса у розробці концепції інтегрованого розвитку м. Вінниця (блок «Економіка і зайнятість»)

Участь експертів ДонНУ імені Василя Стуса в Робочій групі з розробки Програми розвитку соціального підприємництва в Вінницькій міській ТГ.

Участь експертів ДонНУ імені Василя Стуса в роботі Координаційної ради з розвитку соціального підприємництва.

Участь експертів ДонНУ імені Василя Стуса у розробці Програми розвитку соціального підприємництва Вінницької Міської ОТГ на 2020-2023 рр. (https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1056788001366773)

Участь експертів ДонНУ імені Василя Стуса в роботі Туристичної ради при Вінницькому міському голові.

Участь експертів ДонНУ імені Василя Стуса у розробці і реалізації Стратегії розвитку туризму Вінницької міської ТГ.

Участь експертів ДонНУ імені Василя Стуса у розробці Стратегії розвитку Вінницької міської ТГ до 2030 року – Стратегія 3.0.

Наукове дослідження з розробки інструментів моніторингу реалізації «Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року» (керівник науково-дослідної групи – д-р екон. н., проф. Орєхова Т. В., відповідальні виконавці –д-р політ. н., проф. Т. Л. Нагорняк; д-р політ. н., проф. М.А. Польовий; д-р екон. н., проф. О.А. Дороніна; канд. екон. н., доц. О.С. Трегубов; канд. екон.н, доц. М.О. Кримова; ст. викл. О.В. Марценюк)

-Експертне консультування на запит Вінницької ОДА

Аналітичні дослідження «Медіа-аудит Вінницької ОДА: стан та перспективи удосконалення інформаційної політики» у 2018 та 2019 роках. Дослідження реалізовані у партнерстві із ГО «Цент «Діалог» на замовлення  Вінницької ОДА. Мета проєкту – оцінити образ Вінницької ОДА в регіональному та національному медіа просторі, розробити рекомендації щодо удосконалення інформаційної політики. У ході проєкту реалізовані комплексні дослідження (медіа-аудит: моніторинг ЗМІ, репутаційний аудит, вироблення рекомендацій по корекції образу) представленості Вінницької ОДА, у т.ч. її керівників, у регіональному та національному інформаційному просторах (https://www.donnu.edu.ua/uk/media-audit-vinnitskoyi-oda-stan-ta-perspektivi-udoskonalennya-informatsiynoyi-politiki/)

Аналітичний проєкт «Підвищення рівня експертно-аналітичної спроможності Вінницької області» – спільний проєкт із ГО «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «Діалог» за підтримки Вінницької ОДА. Результатами проєкту стало створення каталогу запитів на експертно-аналітичні продукти та пропозиції, які можна використати для удосконалення політики залучення фахівців до розробки регіональної політики та вироблені рекомендації щодо удосконалення, взаємодії з експертно-аналітичним середовищем. (https://www.donnu.edu.ua/uk/pidvishhennya-rivnya-ekspertno-analitichnoyi-spromozhnosti-vinnitskoyi-oblasti/)

Дослідження «Інформаційний супровід реалізації державної регіональної політики (моделі комунікацій «Держава-Регіон-Район»)» – спільний проєкт із ГО «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «Діалог» за підтримки Вінницької ОДА в межах проведення конкурсу грантів за «Регіональною програмою сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019–2021 роки». Проєкт реалізовано за напрямком «Аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень». Мета – сформувати модель ефективної комунікації між КМУ, ВінОДА і РДА/ОТГ в контексті реалізації державної регіональної політики України. (https://www.donnu.edu.ua/uk/doslidzhennya-informaczijnyj-suprovid-realizacziyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-polityky-modeli-komunikaczij-derzhava-region-rajon/)