Філологія

Освітньо-наукова програма «Філологія» факультету філології, психології та іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса є єдиною в регіоні, розробленою в межах Донецької лінгвістичної (граматичної) наукової школи, що функціонує на кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології більше 20 років.

Освітньо-наукова програма «Філологія» є науково-орієнтованою, передбачає підготовку за рахунок бюджетних коштів та коштів фізичних чи юридичних осіб та розрахована на осіб, які мають вищу освіту.

Мета програми – підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в загальнодержавний, європейський і світовий науково-освітній простір фахівця в галузі філології за третім (освітньо-науковим) рівнем, який підготовлений до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філології та спроможний продукувати оригінальні наукові знання та ідеї

-Оновлення теоретичного підґрунтя  та  розширення науково-методичної  бази  у сфері  філології  з урахуванням  новітніх  досягнень  мовознавчої  та літературознавчої наук.

-Поглиблене вивчення  тенденцій розвитку  мови  в  сучасному  світі через  порівняльно-історичне  й  типологічне  аналіз  еволюції  мов,  їхнього навантаження в сучасному національно-когнітивному та функційно-дискурсивному  просторі  із  зосередженням уваги на зіставленні одно-та різносистемних мов.

-Викладання в  активному  науково-навчальному  й  науково-дослідному  напрямах  із  використанням  інноваційних технологій наукового пошуку та вирішення поставлених задач.

-PhD програма акредитована до 2026 року.

Докладніше – тут.

Викладацька діяльність:

-керівник науково-дослідних підрозділів;

-керівник проєктів та програм;

-викладач, доцент закладу вищої освіти (викладання мовознавчих і літературознавчих дисциплін).

Наукова діяльність:

-науковий співробітник науково-дослідницьких академічних та університетських установ,

-професіонал у галузі літератури;

-літературознавець.

За International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

-Аuthors

-Journalists

Або продовження навчання за СВО Магістр

Форма підготовки – денна та заочна.

Тривалість підготовки – 4 роки.

Джерело фінансування: за рахунок видатків державного бюджету або за  кошти фізичних чи юридичних осіб (за договором).

Ліцензійний обсяг – 10 осіб.

Вступ здійснюється на основі диплому магістра (спеціаліста).

З переліком і прикладами документів для вступу можна ознайомитися тут.

Денна форма:

1 рік – 40 000 грн.;

2 рік – 40 000 грн.;

3 рік – 23 000 грн.;

4 рік – 23 000 грн.

 

Заочна форма:

1 рік – 40 000 грн.;

2 рік – 40 000 грн.;

3 рік – 23 000 грн.;

4 рік – 23 000 грн.

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Прийому заяв та документів Не пізніше 15-го числа місяця, що передує даті зарахування
Проведення вступних випробувань Не пізніше ніж за п’ять робочих днів, що передують даті зарахування (22 серпня 2023 – 25 серпня 2023)
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури Не пізніше ніж за один робочий день, що передує даті зарахування 30 серпня 2023 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури Не пізніше ніж за один робочий день, що передує даті зарахування 30 серпня 2023 року
Зарахування до аспірантури 01 вересня 2023 року
ffptim-1