Економіка

Освітньо-наукова програма «Економіка» економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса – унікальна за змістовним наповненням ОНП, що передбачає комбінацію компетентностей, які спрямовані на комплексне дослідження економічних процесів та систем усіх рівнів та надає широкі можливості для працевлаштування випускникам програми.

Мета програми – підготовка сучасного фахівця в сфері економіки за третім (освітньо-науковим) рівнем, який володіє комплексом компетентностей, що забезпечують інтеграцію в світовий науково-освітній простір, є основою для глибокого розуміння закономірностей, динаміки та перспектив розвитку економічних процесів і систем, а також формують здатність продукувати  оригінальні наукові знання та  ідеї, спроможність вирішувати комплексні проблеми в сфері економіки та здійснювати дослідницьку й викладацьку діяльність.

-Формування комбінації компетентностей, які спрямовані на комплексне дослідження економічних процесів та систем на макро-, мезо-та мікрорівнях з орієнтацією на глобальні тренди й соціальні та поведінкові аспекти діяльності суб’єктів економічних відносин.

-Опанування класичних  та  інноваційних навичок викладання й проведення  досліджень в сфері економіки, розвиток мовної компетентності.

-Участь здобувачів у проведенні досліджень й виконанні розробок за тематикою економічного спрямування, що реалізується в межах наукових шкіл кафедр економічного факультету.

-Набуття здобувачами експертної компетентності на основі досвіду та практики експертної діяльності в сфері економіки викладачів та наукових керівників.

-PhD програма акредитована до 2026 року.

Докладніше – тут

-керівники підприємств, установ та організацій; керівники виробничих, інших основних та функціональних підрозділів;

-менеджери (управителі),  професіонали підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

-наукові та науково-педагогічні працівники;

-економісти, аналітики;

-бізнес-консультанти, бізнес-тренери.

Згідно International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

-Administrative and commercial managers

-Production and specializedservices managers

-University and higher education teachers

-Other teaching professionals

-Business and administration professionals

-Economists

Форма підготовки – денна та заочна.

Тривалість підготовки – 4 роки.

Джерело фінансування: за рахунок видатків державного бюджету або за  кошти фізичних чи юридичних осіб (за договором).

Ліцензійний обсяг – 22 особи.

Вступ здійснюється на основі диплому магістра (спеціаліста).

З переліком і прикладами документів для вступу можна ознайомитися тут.

Денна форма:

1 рік – 40 000 грн.;

2 рік – 40 000 грн.;

3 рік – 23 000 грн.;

4 рік – 23 000 грн.

 

Заочна форма:

1 рік – 40 000 грн.;

2 рік – 40 000 грн.;

3 рік – 23 000 грн.;

4 рік – 23 000 грн.

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Прийому заяв та документів Не пізніше 15-го числа місяця, що передує даті зарахування
Проведення вступних випробувань Не пізніше ніж за п’ять робочих днів, що передують даті зарахування (22 серпня 2023 – 25 серпня 2023)
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури Не пізніше ніж за один робочий день, що передує даті зарахування 30 серпня 2023 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури Не пізніше ніж за один робочий день, що передує даті зарахування 30 серпня 2023 року
Зарахування до аспірантури 01 вересня 2023 року
Економічний факультет