Економіка

Освітньо-наукова програма «Економіка» економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса – унікальна за змістовним наповненням ОНП, що передбачає комбінацію компетентностей, які спрямовані на комплексне дослідження економічних процесів та систем усіх рівнів та надає широкі можливості для працевлаштування випускникам програми.

Мета програми – підготовка сучасного фахівця в сфері економіки за третім (освітньо-науковим) рівнем, який володіє комплексом компетентностей, що забезпечують інтеграцію в світовий науково-освітній простір, є основою для глибокого розуміння закономірностей, динаміки та перспектив розвитку економічних процесів і систем, а також формують здатність продукувати  оригінальні наукові знання та  ідеї, спроможність вирішувати комплексні проблеми в сфері економіки та здійснювати дослідницьку й викладацьку діяльність.

-Формування комбінації компетентностей, які спрямовані на комплексне дослідження економічних процесів та систем на макро-, мезо-та мікрорівнях з орієнтацією на глобальні тренди й соціальні та поведінкові аспекти діяльності суб’єктів економічних відносин.

-Опанування класичних  та  інноваційних навичок викладання й проведення  досліджень в сфері економіки, розвиток мовної компетентності.

-Участь здобувачів у проведенні досліджень й виконанні розробок за тематикою економічного спрямування, що реалізується в межах наукових шкіл кафедр економічного факультету.

-Набуття здобувачами експертної компетентності на основі досвіду та практики експертної діяльності в сфері економіки викладачів та наукових керівників.

-PhD програма акредитована до 2026 року.

Докладніше – тут

-керівники підприємств, установ та організацій; керівники виробничих, інших основних та функціональних підрозділів;

-менеджери (управителі),  професіонали підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

-наукові та науково-педагогічні працівники;

-економісти, аналітики;

-бізнес-консультанти, бізнес-тренери.

Згідно International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

-Administrative and commercial managers

-Production and specializedservices managers

-University and higher education teachers

-Other teaching professionals

-Business and administration professionals

-Economists

Форма підготовки – денна та заочна.

Тривалість підготовки – 4 роки.

Джерело фінансування: за рахунок видатків державного бюджету або за  кошти фізичних чи юридичних осіб (за договором).

Ліцензійний обсяг – 22 особи.

Вступ здійснюється на основі диплому магістра (спеціаліста).

З переліком і прикладами документів для вступу можна ознайомитися тут.

Денна форма – 132 000 грн. (за весь термін підготовки)

Заочна форма – 132 000 грн. (за весь термін підготовки)

Економічний факультет