Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Термін навчання Вартість навчання/денна Вартість навчання/заочна 1 курс денна 1 курс заочна 2 курс денна 2 курс заочна
Код Назва Код Назва
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ
09 Біологія 091 Біологія Біологія 1 р. 4 міс. 24 844 19 999 16 563 13 333 8 281 6 666
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 1 рік. 4 міс. 24 844 16 563 8 281
102 Хімія Хімія 1 р. 9 міс. 29 000 15 000 14 000
Біохімія 1 р. 9 міс. 29 000 15 000 14 000
01 Освіта/Педагогіка 11 Освітні і педагогічні науки Педагогіка вищої школи 1 рік. 4 міс. 19 999 13 333 6 666
Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання 1 рік. 4 міс. 19 999 13 333 6 666
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології інтернету речей 1 рік. 4 міс. 21 840 14 560 7 280
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) 1 рік. 4 міс. 42 900 28 600 14 300
035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) 1 рік. 4 міс. 38 999 25 999 13 000
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.01 Українська мова та література Українська мова та література 1 рік. 4 міс. 24 844 19 999 16 563 13 333 8 281 6 666
035.10 Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика 1 рік. 4 міс. 24 844 16 563 8 281
Публічна лінгвістика 1 рік. 4 міс. 24 844 16 563 8 281
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологічна реабілітація 1 рік 4міс. 34 999 19 999 23 299 13 333 11 700 6 666
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Публічна історія 1 рік. 4 міс. 25 428 16 952 8476
Історія та археологія 1 рік. 4 міс. 19 999 13 333 6 666
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання 1 рік. 4 міс. 37 999 25 299 12 700
Міжнародні відносини, переклад в міжнародних комунікаціях 1 рік 4міс. 19 999 13 333 6 666
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Бізнес-аналітика та статистика 1 рік. 4 міс. 34 999 23 299 11 700
Економіка підприємства 1 рік. 4 міс. 34 999 19 999 23 299 13 333 11 700 6 666
Управління персоналом та економіка праці 1 рік. 4 міс. 34 999 19 999 23 299 13 333 11 700 6 666
07 Управління і адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1 рік 4міс. 34 999 19 999 23 299 13 333 11 700 6 666
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 1 рік 4міс. 34 999 19 999 23 299 13 333 11 700 6 666
Міжнародний фінансовий менеджмент (International financial management) 1 рік. 4 міс. 34 999 23 299 11 700
073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування 1 рік. 4 міс. 34 999 19 999 23 299 13 333 11 700 6 666
Бізнес-адмінстрування (Bussines Administration) 1 рік. 4 міс. 54 999 36 666 18 333
Менеджмент у судовій сфері 1 рік 4 міс. 34 999 27 500 23 299 17 500 11 700 10 000
Митний менеджмент 1 рік. 4 міс. 19 999 13 333 6 666
Бізнес-адмінстрування 1 р. 4 міс 44 999 26 666 18 333
075 Маркетинг Маркетинг 1 рік.4міс. 34 999 19 999 23 299 13 333 11 700 6 666
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Інноваційне підприємництво 1 рік. 4 міс. 34 999 19 999 23 299 13 333 11 700 6 666
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 1 рік. 4 міс. 37 999 19 999 25 299 13 333 12 700 6 666
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційна та інформаційна підпримка управлінської діяльності 1 рік 4 міс. 21 840 14 569 7280
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політичне консультування у сфері публічної політики 1 рік. 4 міс. 34 999 23299 11700
06 Журналістика 061 Журналістика Цифрова журналістика 1 рік 4 міс. 34 999 23299 11 700
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 1 рік 4 міс. 16 640 11094 5 546
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science) 1 рік 4 міс. 37 999 25 299 12 700
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністування 1 рік 4 міс. 34 999 29 999 23 299 19 999 11 700 10 000
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
08 Право 081 Право Право 1 рік 4 міс. 42 900 29 999 28 600 19 999 14 300 10 000