Екологія

Магістерська освітньо-професійна програма «Екологія» від факультету хімії, біології і біотехнологій Донецького національного університету імені Василя Стуса готує сучасного професіонала у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування на основі прагматизації освітньої діяльності та формує у здобувачів вищої освіти комплекс знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності.

Освітня програма дає змогу навчатись за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

-Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для вирішення екологічних проблем;

-різноманітні підходи до освітнього процесу, що поєднуються з активним дозвіллям;

-можливість паралельно навчатися за програмою подвійних дипломів в Університеті Вітовта Великого (Литва, м. Каунас)

Докладніше – тут

-еколог

-експерт з екології

-науковий співробітник (лісівництво, природно-заповідна справа)

-інженер з охорони природних екосистем

-інженер з природокористування

-фахівець з екологічної освіти

-викладач закладу вищої освіти

-інженер з відтворення природних екосистем

-інженер з охорони природних екосистем

-інженер з природокористування

-наукові співробітники (проекти та програми)

-професіонали з управління проектами та програмами

Форма навчання – денна.

Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці.

Джерело фінансування: бюджет і контракт.

Ліцензійний обсяг  – 10 осіб.

Для вступу на бюджет потрібні результати фахового іспиту та Мотиваційний лист .

Для вступу на контракт потрібен Мотиваційний лист

Денна форма – 32 340 грн. (за весь термін навчання)