Факультет/кафедра Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Вступ за іншою спеціальністю Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Споріднені спеціальності Фахове випробування Мінімальний бал Додатковий
навчальний план
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Шифр Назва
Історичний 29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, переклад у міжнародних комунікаціях ні - 20 - 1р. 4м. 6.030201 міжнародні відносини Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит*
101

100
Ні
6.030204 міжнародна інформація
6.030205 країнознавство
Міжнародні відносини, переклад у міжнародних комунікаціях так - 1р.4м.
інші спеціальності Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Єдиний вступний іспит*
101
101
100
Ні
Економічний 07 Управління і адміністрування 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування Так - 30 - 1р. 9м.
інші спеціальності Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Єдиний вступний іспит*
101
101

100
Ні
Загальне бізнес-адміністрування Так - 20 - 1р. 4м.
інші спеціальності Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Єдиний вступний іспит*
101
101

100
Ні
Математики та ІТ 11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика Ні - 10 - 1р. 4м. 6.040301 прикладна математика Фаховий іспит
Іноземна мова
101
110
Ні
113 прикладна математика
Прикладна математика Так - 1р. 4м.
інші спеціальності Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Іноземна мова
101
101
110
Ні
Кафедра педагогіки та управління освітою 07 Управління і адміністрування 073 Менеджмент Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання так - 50 -

інші спеціальності Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Єдиний вступний іспит*
101
101

110
Ні
01 Освіта 011 Науки про освіту Педагогіка вищої школи так - 30 - 1р. 4м.
інші спеціальності Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Іноземна мова
101
101

110
Ні

* При вступі на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня освіти магістра) вступники можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови