Творчий залік Донецький національний університет імені Василя Стуса

Творчий залік

Згідно до «Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2018 році», затверджених на засіданні Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса (протокол No5(14) від 27 грудня 2017 р.), «творчий залік зі спеціальності „Журналістика“ — професійно орієнтоване вступне випробування, під час якого вступник демонструє знання, уміння і навички, що засвідчують його здатність до журналістської діяльності, здібності до правдивого відтворення подій, а також орієнтування у суспільно-політичному житті країни. Творчий залік проводиться з 01 квітня до 26 липня 2018 року в один етап як письмова робота (есе) на одну з запропонованих тем, самостійно обрану абітурієнтом».

Абітурієнт має подати свою роботу особисто на розгляд комісії у встановлені терміни та пройти усну співбесіду за обраною темою: представити свій твір, розкрити тему, аргументувати основні положення та відповісти на запитання членів комісії. Результати творчого заліку оцінюються за 200-бальною шкалою (100 балів додаються) та є допуском до участі у конкурсі абітурієнта, що набрав не менше ніж 115 балів. Бали 115 — 200 прирівнюються до оцінки «зараховано», бали 0 — 114 — до оцінки «незараховано».

Абітурієнти, що мають матеріали на суспільно-політичну, культурну чи соціальну тематику, надруковані в ЗМІ чи оприлюднені на сайтах електронних медіа, мають право подати їх на розгляд комісії замість есе та пройти особисту співбесіду за такими матеріалами.

Письмові чи друковані матеріали залишаються та зберігаються в Приймальній комісії ДонНУ імені Василя Стуса.

Вступник повинен продемонструвати:

Загальну ерудицію, мовну грамотність, фахову зацікавленість;

Розуміння загальнокультурної та загальнополітичної ситуації в країні, місця і ролі журналістики в сучасному суспільному житті та здатність до аналізу такої ситуації;

Здатність висловлювати власні судження на основі запропонованої тематики та фактів.

Під час викладу теми, обраної для творчого заліку, перевіряються:

вміння зв’язно говорити, дотримуючись орфоепічних, лексичних, граматичних норм;

уміння стисло викладати тему, дотримуватись композиції викладу, правдивого відтворення ситуації, точного та повного відтворення фактів;

уміння аргументувати, переконувати, дискутувати.

Критерії оцінювання

Час виступу для представлення обраної теми — 5 — 7 хвилин.

Текст та представлення оцінюється за 200-бальною шкалою (100 балів + 100 балів додається):

Показник

Максимальна кількість балів

1

Відповідність мовлення нормам сучасної літературної мови

10

2

Рівень словникового запасу

10

3

Самостійність та оригінальність висловлених думок

10

4

Розкриття теми та завершеність виступу

10

5

Уміння вести логічно й послідовно розповідь

10

6

Здатність до аналітики

10

7

Культура мовлення

10

8

Точність та повнота відтворення фактів

10

9

Коректність висловлення власної думки

10

10

Виразність усного мовлення

10

Члени комісії за кожною позицією вказують кількість балів (найменша одиниця оцінювання — 1), зазначають сумарну кількість балів цифрою та прописом і ставлять свої підписи.

Якщо виступ претендує на «незадовільно» (до 115 балів), оцінка узгоджується з головою предметної комісії.

Теми, рекомендовані для есе та співбесіди на його основі, для проходження творчого заліку

Теми, рекомендовані для есе та співбесіди на його основі, для проходження творчого заліку

 1. Майдан-2014: вплив на історію України.
 2. Суспільна роль журналіста: у чому вона полягає?
 3. Довіра суспільства до журналістики: як вона формується та від чого залежить?
 4. «Два головних завдання журналіста — постійно думати, про що говорити і навіщо про це говорити» (Шер)
 5. Споживче ставлення до життя: плюси та мінуси.
 6. «Якби журналісти були сліпі, глухі та, що особливо важливо, німі, то їхні репортажі були б більш об’єктивні» (Стас Янковський)
 7. Роль Майдану в становленні української нації.
 8. Відомі журналісти — орієнтири в професії.
 9. «Добро врятує світ»?
 10. «Журналістика — це коли повідомляють про те, що „Лорд Джон помер“ людям, які не знали, що Лорд Джон жив» (Гілберт Кіт Честертон)
 11. Що таке громадянське суспільство? Чи є воно в сучасній Україні?
 12. «Журналістика — це мистецтво пояснювати іншим те, чого сам не розумієш» (Альфред Чарльз Норткліф)
 13. «Хіба це мало ‒ незабутня мить?» (Ліна Костенко)
 14. «Кажучи узагальнено, пресу годують нещастя» (Клемент Еттлі)
 15. «Сердяться слабкі душі, сильні ‒ ненавидять або прощають» (Григір Тютюнник)
 16. «Журналісти дещо схожі на Данаєвих дочок, що приречені богами наповнювати водою бездонну бочку» (Карел Чапек)
 17. Чому цензура заборонена у демократичних країнах?
 18. «Як тільки Ви починаєте писати те, що подобається всім, Ви припиняєте бути журналістом. З цієї хвилини Ви працюєте в шоу-бізнесі» (Франк Міллер-молодший)
 19. «Коментарі вільні, проте факти священні» (Скотт Чарльз Преступі)
 20. «Преса корисна вже тим, що вчить нас не довіряти пресі» (Семюел Батлер)
 21. У чому цінність людського життя та призначення людини?
 22. «Щоб писати для газет, не потрібно ніякої кваліфікації, проте щоб їх читати, треба досконало знати стан речей, світ і людей» (Х. Штейнхаус)
 23. Професія «журналіст»: ризики та небезпеки.
 24. Чим Вас приваблює журналістська професія?
 25. «З усіх втрат втрата часу найтяжча» (Григорій Сковорода)
 26. Хто сьогодні в Україні гідний називатися патріотом?
 27. Ставлення до старості як дзеркало культурного рівня суспільства.
 28. Герой нашого часу — чи є він і який він?
 29. «…Немає мудріших, ніж народ, учителів…» (Максим Рильський)
 30. «Заговори, щоб я тебе побачив» (Сократ)
 31. «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» (Тарас Шевченко)
 32. Свобода слова: вседозволеність чи обмеження?
 33. «Де знищено свободу, там ніхто не відважиться говорити» (Публій Сір)
 34. Реклама сьогодні: набридливий непотріб чи необхідне явище?
 35. Проведіть віртуальну екскурсію одним з міст України: що б Ви показали гостям з-за кордону і чому саме це?
 36. Типовий вечір у телевізора: що показують наші «блакитні екрани»?
 37. Яким журналістом Ви мрієте бути?
 38. Роль Інтернету в житті сучасної людини.
 39. Що мав на увазі Станіслав Єжі Лец, коли казав, що «вікно в світ можна затулити газетою»?
 40. Преса, телебачення та радіо: відмінне у поданні інформації.
 41. Взаємовідносини влади та журналістики: якими вони мають бути?
 42. «Здорове суспільство витримає і нездорову критику» (Жарко Петан)
 43. Новини на телебаченні — чи довіряєте Ви їм і чому?
 44. Уявіть, що вам доручили формувати команду корабля, що йде у кругосвітню подорож. Кого б з відомих історичних особистостей (минулого чи теперішнього часу) ви взяли до команди і які посади б ви їм запропонували?
 45. Життя сучасної молодої людини: співвідношення реального та віртуального.
 46. Якщо книга — джерело знань, то що тоді ЗМІ?
 47. Справжній сучасний журналіст — який він, що знає, вміє, чого прагне?
 48. Якщо уявити, що Ви — вже студент ДонНУ імені Василя Стуса, якими будуть ваші перші п’ять кроків до опанування професії журналіста?
 49. Якби Вам довелося презентувати людство на міжгалактичному рівні, про що, кого і як Ви б говорили?
 50. Чому Ви обираєте саме Донецький національний університет імені Василя Стуса?
 51. Що Ви знаєте про історію, традиції та досягнення Донецького національного університету імені Василя Стуса?
 52. ” … — невід’ємна складова життя сучасної людини (підставте замість крапок поняття, що вважаєте за потрібне, та аргументуйте свою відповідь).
 53. Патріотизм та його складові: з чого починається Батьківщина?
 54. Гроші в житті сучасної людини: мета чи засіб її досягнути? Де можна заробити та куди витратити «шалені» гроші?
 55. Якби Тарас Шевченко був живий, він би сьогодні…
 56. З якими постатями та подіями асоціюється за кордоном Україна? Якби це залежало від Вас, які б асоціації Ви запропонували?
 57. Ваше ставлення до Євроінтеграції України. Аргументуйте свою відповідь.
 58. Право журналіста на помилку.
 59. Журналістика, пропаганда та ідеологія: чи має бути між ними різниця?
 60. Журналістика — це література факту.
 61. «Перед словом усі рівні» (П. Мовчан).
 62. «Найглибша істина розквітає лише з найглибшої любові» (Г. Ґейне).
 63. Інформаційна війна: у чому її небезпека для українства?
 64. Щоб Ви хотіли сказати сьогодні нашим військовим, захисникам України?
 65. Які слова примирення Ви б сказали сьогодні мешканцям Сходу та Заходу України?
 66. Жертви інформаційної війни — хто вони?
 67. З якими словами Ви б хотіли звернутися до мешканців Донбасу?
 68. Волонтерство в Україні: народження громадянського суспільства.
 69. Ваше ставлення до процесів люстрації в суспільстві: як вони мають відбуватися та як відбуваються?
 70. «Усяке слово, за яким немає справ, є чимось даремним і пустим» (Демосфен)
 71. Роль соціальних мереж у житті сучасної людини. Соціальні мережі як джерело інформації.
 72. Моральність й аморальність в журналістиці.
 73. Чи має право журналіст ставати прокурором?
 74. «Правда завжди відважна» (Ч. Діккенс)
 75. Свобода слова і відповідальність за слово.
 76. Чи можна зашкодити словом?
 77. Чи спроможна журналістика вижити без замовних матеріалів та прихованої реклами?
 78. «Писати добре означає писати правдиво» (Е. Хемінгуей).
 79. «Якщо в журналіста є совість, він не потребуватиме ніяких кодексів» (В. Мостовий)
 80. Єдиний капітал журналіста — незаплямоване ім’я професіонала.
 81. «…Така дитинна й божевільна мрія,Що задля мене хтось зуміє йти

  Крізь всі зневаги — так, як я умію» (Олена Теліга)

 82. Телебачення та телевізійна журналістика: чи це одне й те ж саме?
 83. Чи замінить Інтернет собою газети?
 84. Радіожурналіст — професія, що зникає?
 85. Хто і навіщо сьогодні читає газети?
 86. Чи існує об’єктивна журналістика?
 87. Імідж України за кордоном. У чому його сильні та слабкі позиції?
 88. Які риси характеру та особистісні якості мають бути притаманними журналісту?
 89. Ваш улюблений журналіст — приклад для наслідування.
 90. «Стоїш високо — не будь гордим, стоїш низько — не гнися!» (Народна творчість).
 91. «І вже коли ти похитнувсь у слові, вважай, що похитнувся у собі (Б. Олійник).
 92. Є люди, чия доля спонукає нас замислитися: чи не вельми поблажливо ставимося ми до себе…
 93. Велич нації зовсім не вимірюється її чисельністю, як велич людини не вимірюється її зростом.
 94. Загальне у людей тільки одне: всі вони різні.
 95. Найвища насолода — зробити те, що, на думку інших, Ви зробити не можете.
 96. Людина починає жити лише тоді, коли їй вдається перевершити саму себе.
 97. «Рідна Мати і рідна Україна — два крила любові, два крила несуть українську душу через віки і не в’януть у вічному польоті» (Я. Гоян)
 98. «Допоки ми живі, нехай болитьте, що згубили, те, що занедбали… » (Н. Поклад)
 99. «На світі у кожного сонце своє…» (В. Александров)
 100. Україна та Росія: війна чи необхідність примирення?

Приклад есе творчого заліку на тему «Чим мене приваблює професія «журналіст»

Журналіст — представник професії, яка має за обов’язок доносити суспільно важливу та значущу інформацію до аудиторії. Достойний журналіст — авторитетна особа в сучасному суспільстві, його вважають чесним та об’єктивним, до його думки прислухаються, його коментарям та оцінкам довіряють.

Професія журналіста сьогодні приваблює багатьох молодих людей численними перевагами, широкими можливостями. Серед них як на найважливіші слід вказати на такі.

 1. Можливість само реалізуватися, перш за все комунікативно, в спілкуванні з іншими людьми.
  Здійснюючи свою професійну діяльність, спілкуючись з людьми, збираючи інформацію, журналіст виступає в багатьох ролях творчих професій, кожна з яких є привабливою сама по собі. Журналіст — це, певною мірою, і письменник, і психолог, і педагог, і актор, і режисер.
 2. Журналістика приваблює людину можливістю мати творчу за характером роботу.
  У кожній людині закладений потяг до творчості як до головної умови здійснення її природного призначення, первинної місії, а також опанування свободою, вільного виявлення себе самої. Творчість невіддільна від свободи.
 3. Журналістика дає змогу посідати престижне місце в структурі суспільства, спілкуватися з видатними людьми, прожити цікаве життя; стати знаменитим (так званою медіа-персоною); нарешті, мати гарні заробітки.
  Існує справедливе твердження: особистість створює її оточення. Це означає, що масштаб людини вимірюється колом її спілкування. Для журналіста тут розкриваються максимальні можливості.
 4. Журналістська діяльність дозволяє доносити до людей правду, розкривати невідомі, а може, й темні боки суспільного життя, тим самим реально допомагати людям, боротися за справедливість.
  У здійсненні цих завдань полягає реалізація провідних функцій журналістики. Людина потребує інформації саме з метою покращити буття, створити цей світ зручним для свого життя, для співжиття в ньому осіб різної національності, відмінного соціального статусу, різного віросповідання. Людину не полишає мрія про досконале суспільство, а відтак і думка: чи можна від створення досконалих творів перейти до створення досконалого життя. Журналістська творчість має на меті поліпшення, вдосконалення суспільства.
 5. Професія зобов’язує журналіста першим опинятися в гущині подій, осягати глибинний зміст явищ, причини і наслідки і витлумачувати їх для загалу. В американській журналістиці народилася приказка: «Журналіст мусить бути на пожежі за чверть години до її початку». Тобто журналіст мусить мати унікальний «нюх» на новину, формувати в собі відчуття пошуку нового. Будучи першопроходьцем, журналіст першим розгадує прихований для решти зміст подій, з’ясовує причино-наслідкові зв’язки, роз’яснює перспективи розвитку явищ, пропонує шляхи розв’язання проблем і застерігає від помилок.
 6. Усі ці привабливі чинники професії журналіста пов’язані з головною — можливістю впливати на формування суспільної свідомості, громадської думки. Зрештою, у цьому теж полягає здійснення важливої функції журналістики. Працівник ЗМІ, інформуючи читачів про події в регіоні й світі, висловлюючи свою думку про них, втягує в поле свого впливу аудиторію, запліднює її своїм баченням дійсності.

Не письменник, як колись, а саме журналіст претендує сьогодні на роль «володаря думок», його ім’я найчастіше зустрічається пересічному громадянинові; саме журналіст відіграє сьогодні роль того центру, до якого тягнеться за авторитетним словом політично активна аудиторія.

Втім, усі вказані переваги професії «журналіст» при виборі спеціальності мають, перш за все, означати усвідомлення величезної відповідальності журналіста за своє слово, яке може бути і зброєю, і ліками, і надією, і відчаєм, і порятунком, і отрутою, і спасінням.