Конкурсні пропозиції та предмети (небюджетні пропозиції)

Увага!

Для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса 2019 році вступники на базі повної загальної середньої освіти повинні надати сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019 року, ОКРІМ сертификату ЗНО з іноземної мови (дійсний лише сертификат 2018 та 2019 року).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса в 2019 р.

Факультет Галузь знань Спеціальність/Спеціалізація Освітня програма Сертифікати ЗНО
Код Назва Код Назва Перший предмет Коефіцієнт Мінімальний бал Другий предмет Коефіцієнт Мінімальний бал “Предмет на вибір абітурієнта 1” “Предмет на вибір абітурієнта 2” Коефіцієнт Мінімальний бал
Біологічний 09 Біологія 091 Біологія Біологія Укр. мова та література 0,30 100 Біологія 0,45 100 Хімія Ін.мова 0,20 100
Навчально-науковий інститут хімії 10 Природничі науки 102 Хімія Хімія Укр. мова та література 0,45 100 Математика 0,20 100 Біологія Хімія 0,20 100
Біохімія Укр. мова та література 0,45 100 Біологія 0,20 100 Математика Хімія 0,20 100
Математики та ІТ 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність Укр. мова та література 0,50 105 Історія України 0,20 101 Математика Ін.мова 0,20 101
Документознавство та інформаційна діяльність Укр. мова та література 0,50 105 Історія України 0,20 101 Географія Біологія 0,20 101
11 Математика та статистика 111 Математика Математика Укр. мова та література 0,20 101 Математика 0,50 110 Історія України Географія 0,20 101
113 Прикладна математика Прикладна математика Укр. мова та література 0,20 101 Математика 0,50 110 Історія України Географія 0,20 101
Економічний 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 100 Ін.мова Географія 0,30 100
07 Управління і адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 100 Ін.мова Географія 0,30 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 100 Ін.мова Географія 0,30 100
073 Менеджмент Менеджмент Укр. мова та література 0,40 100 Математика 0,20 100 Ін.мова Географія 0,740 100
Менеджмент персоналу Укр. мова та література 0,35 100 Історія України 0,35 100 Математика Географія 0,30 100
075 Маркетинг Маркетинг Укр. мова та література 0,40 100 Історія України 0,30 100 Математика Географія 0,30 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Туристичний бізнес Укр. мова та література 0,35 100 Історія України 0,35 100 Математика Географія 0,30 100
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка Укр. мова та література 0,35 130 Ін.мова 0,35 130 Математика Географія 0,30 130
Історичний 05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Прикладна політологія та політичні технології Укр. мова та література 0,30 101 Історія України 0,45 101 Ін.мова Математика 0,25 101
Прикладна політологія та політичні технології Укр. мова та література 0,30 101 Історія України 0,45 101 Біологія Географія 0,25 101
29 Міжнародні відосини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини Укр. мова та література 0,25 130 Ін.мова 0,40 130 Історія України Математика 0,35 130
Філологічний 03 Гуманітарні науки 035.01 Українська мова та література Українська мова та література Укр. мова та література 0,45 100 Ін.мова 0,20 100 Історія України Математика 0,30 100
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика Укр. мова та література 0,45 100 Історія України 0,30 100 Математика Ін.мова 0,20 100