Перелік документів для вступу

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

 1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. довідка про реєстрацію місця проживання (як додаток до паспортів з безконтактним електронним носієм та без безконтактного електронного носія)
 3. копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН) (у разі присвоєння ІПН);
 4. копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 5. атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього
 6. сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти із зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів
 7. документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти;
 8. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для абітурієнтів, які вступають на навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»:

 1. Заява в паперовій формі подається вступником до Приймальної комісії особисто.
 2. Чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
 3. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон; свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта);
 4. Довідку про реєстрацію місця проживання (як додаток до паспортів з безконтактним електронним носієм та без безконтактного електронного носія);
 5. Довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН);
 6. Атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього, диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього за особистим вибором — оригінали або копії;
 7. Копію військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних);
 8. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, видані у 2017 р., 2018 р. та 2019 р., — оригінали або копії (за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування»);

Увага!

На вимогу вступника приймальна комісія безкоштовно засвідчує копію атестата і додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів. Для засвідчення копій потрібно мати при собі оригінали всіх документів.