Перелік документів для вступу

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

 1. Заяву про участь у конкурсному відборі. Згідно з Правилами прийому до ДонНУ імені Василя Стуса у 2018 році вступник має право подати заяву в електронній або паперовій формі.
  Абітурієнти, які не мають спеціальних прав на вступ, мають подати заяву шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.
  Заява в паперовій формі подається вступником до Приймальної комісії особисто.
 2. Чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см​;
 3. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон; свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта);
 4. Довідку про реєстрацію місця проживання (як додаток до паспортів з безконтактним електронним носієм та без безконтактного електронного носія)​;
 5. Довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН);
 6. Атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього, за особистим вибором — оригінали або копії;
 7. Копію військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних);
 8. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані У 2016, 2017 і 2018 року, ОКРІМ сертифікату ЗНО з іноземної мови (дійсний лише сертифікат 2018 року).— оригінали або копії;
 9. Документи, що підтверджують наявність підстав для спеціальних прав на вступ (якщо є пільги).

Для абітурієнтів, які вступають на навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»:

 1. Заява в паперовій формі подається вступником до Приймальної комісії особисто.
 2. Чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
 3. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон; свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта);
 4. Довідку про реєстрацію місця проживання (як додаток до паспортів з безконтактним електронним носієм та без безконтактного електронного носія);
 5. Довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН);
 6. Атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього, диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього за особистим вибором — оригінали або копії;
 7. Копію військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних);
 8. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, видані у 2017 р., 2018 р. та 2019 р., — оригінали або копії (за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування»);

Увага!

На вимогу вступника приймальна комісія безкоштовно засвідчує копію атестата і додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів. Для засвідчення копій потрібно мати при собі оригінали всіх документів.