Перелік документів для вступу

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2017 році до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

1) Заяву про участь у конкурсному відборі. Згідно з Правилами прийому до ДонНУ імені Василя Стуса у 2018 році вступник має право подати заяву в електронній або паперовій формі.

Абітурієнти, які не мають спеціальних прав на вступ, мають подати заяву шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

Заява в паперовій формі подається вступником до Приймальної комісії особисто.

2) Чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см​;

3) Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон; свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта);

4) Довідку про реєстрацію місця проживання (як додаток до паспортів з безконтактним електронним носієм та без безконтактного електронного носія)​;

5) Довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН);

6) Атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього, за особистим вибором — оригінали або копії;

7) Копію військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних);

8) Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані У 2016, 2017 і 2018 року, ОКРІМ сертифікату ЗНО з іноземної мови (дійсний лише сертифікат 2018 року).— оригінали або копії;

9) Документи, що підтверджують наявність підстав для спеціальних прав на вступ (якщо є пільги).

Увага!

На вимогу вступника приймальна комісія безкоштовно засвідчує копію атестата і додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів. Для засвідчення копій потрібно мати при собі оригінали всіх документів.