Інтенсивні мовні курси: англійська, німецька, польська Донецький національний університет імені Василя Стуса

Інтенсивні мовні курси: англійська, німецька, польська

Сучасний заклад вищої освіти має пропонувати різні освітні програми, що дозволяють людині будувати успішну професійну кар’єру, оновлювати свої знання, бути конкурентоспроможною, реалізувати свої прагнення і здібності.

Освіта дорослих – це складова освіти впродовж життя, яка спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої (дорослої) особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних запитів, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

Освіта дорослих є важливим питанням для сучасного українського суспільства.

Навчально-виробнича лабораторія «Творча майстерня» є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса, у межах відділу якості вищої освіти.

Основними завданнями Лабораторії є:

Надання додаткових освітніх послуг: набуття професійних компетентностей студентами ЗВО на короткострокових курсах; навчання інших категорій населення, які зацікавлені у засвоєнні певних навчальних програм.

Методичне забезпечення і супровід освітнього процесу за навчально-методичними матеріалами та методиками Університету.

Створення сприятливих умов для громадян України та інших держав з метою задоволення потреб в освіті, розвитку творчих здібностей слухачів різних вікових категорій, результативного вступу до ЗВО тощо.

Проведення навчання за різними програмами здійснюється викладачами Донецького національного університету імені Василя Стуса

1. Англійська мова (за рівнями: А1, А2, В1, В2)

Навчально-виробнича лабораторія «Творча майстерня» пропонує якісно новий рівень сучасних знань і розмовних навичок, що стане ще однією сходинкою до Вашого професійного зростання

Після закінчення курсу Ви зможете:

· вільно спілкуватися англійською мовою;

· підготуватися до вступу в українські чи закордонні ЗВО;

· приймати участь у міжнародних наукових конференціях і семінарах.

Наші курси – це:

· дружня атмосфера;

· індивідуальний підхід до кожного;

· якісне методичне забезпечення;

· комфортні умови навчання в умовах адаптивного карантину;

· високопрофесійний рівень викладання.

По закінченню курсу слухачі отримують посвідчення ДонНУ імені Василя Стуса, що підтверджує рівень володіння мовою (Elementary, Pre-Intermediate, Upper–Intermediate).

 

Тривалість навчання – 3 місяці; 72 навчальних години.

2. Німецька мова А1 – А2

Пропонуємо високий рівень практичних знань і розмовних навичок, який забезпечить Вам успіх у будь-якій сфері застосування мови.

Під час навчання широко використовуються іноземні посібники, аудіо, відео, онлайн-ресурси.

Мета курсу:

· навчитися використовувати базову лексику і граматику;

· спілкуватися на різні теми;

· вміти читати та писати тексти;

· сприймати німецьку мову на слух.

Ми збільшимо Ваш словниковий запас на 1400 – 1800 слів і виразів.

Наші двері відкриті для слухачів будь-якого віку і будь-якого рівня знань. Ми забезпечимо максимальний комфорт. Ви будете вивчати мову із задоволенням!

По закінченню курсу слухачі отримують посвідчення ДонНУ імені Василя Стуса, що підтверджує рівень володіння мовою.

Тривалість навчання – 3 місяці; 72 навчальних години.

3. Польська мова А1 – А2

У нас на курсах:

· комплексне вивчення польської мови: читання, граматика, правопис, лексика та розмовна практика;

· повне забезпечення навчального процесу методичними, аудіо та відео матеріалами.

Після закінчення курсу ми гарантуємо:

· сприйняття мови на слух;

· розширення словникового запасу;

· спілкування з іноземцями у нескладних ситуаціях;

· читання та написання текстів.

По закінченню курсу слухачі отримують посвідчення ДонНУ імені Василя Стуса, що підтверджує рівень володіння мовою.

Тривалість навчання – 3 місяці; 72 навчальних години.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «МАГІСТРА» НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Слухачі, які закінчили «Інтенсивні мовні курси» і отримали сертифікат на підтвердження рівня володіння мовою, мають додаткові бали (згідно Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса).

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

«Інтенсивні мовні курси» вважаються самоосвітою (інформальною освітою) і, за бажанням, можуть бути зараховані як підвищення кваліфікації обсягом 1 кредит ЄКТС (30 годин) у разі вдалого складання іспиту