Підвищення кваліфікації вчителів математики

Центр безперервної освіти і факультет математики та інформаційних технологій проводять набір на курси підвищення кваліфікації вчителів математики.

Форма навчання на курсах підвищення кваліфікації — очно-заочна.

Термін навчання — 6 навчальних тижнів.

Заняття на курсах підвищення кваліфікації проводять провідні викладачі різних кафедр факультету математики та інформаційних технологій, професори, доценти, які мають великий практичний досвід викладання не тільки у вищих, але й у середніх навчальних закладах Донецька і регіону, в тому числі в ліцеї при Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації матимуть можливість ознайомитись з останніми досягненнями в застосуванні інтерактивних технологій у навчанні шкільній математиці, отримати вичерпні відповіді на всі питання, пов’язані з викладанням елементів теорії ймовірностей і математичної статистики, застосуванням математичних моделей у шкільному курсі математики, поглибити свої знання і вміння з розв’язання нестандартних задач з різних розділів елементарної математики.

Під час навчання на підготовчих курсах слухачі можуть отримати кваліфіковану консультацію з питань, що пов’язані з підготовкою учнів до олімпіад з математики, з визначенням теми учнівської наукової роботи в межах діяльності Малої академії наук.

Навчання на курсах підвищення кваліфікації завершується підготовкою і захистом випускної кваліфікаційної роботи, тема якої визначається самим слухачем.

Ймовірносно-статистичне моделювання реальних процесів

Навчання, консультації (індивідуально і в групах) магістрантів, аспірантів, дослідників, фахівців-практиків з питань:

Застосування методів статистичної обробки інформації

Дослідження аналізу ймовірносно-статистичних (стохастичних) моделей

Моделювання випадкових процесів

Застосування методів планування експерименту в наукових дослідженнях

Інтерпретації отриманих результатів аналізу ймовірносно-статистичних (стохастичних) моделей

Застосування методів теорії часових рядів і методів теорії випадкових процесів у наукових дослідженнях

Застосування пакетів прикладних програм для реалізації методів статистичної обробки інформації

Побудови ймовірнісно-статистичних (стохастичних) моделей досліджуваних процесів в економіці, фінансах, менеджменті, маркетингу, біології, медицині, соціології, педагогіці, інженерії

Аналітична атомно-абсорбційна спектроскопія

Підвищіть свою кваліфікацію в галузі атомно-абсорбційного аналізу!

Кафедра аналітичної хімії Донецького національного університету імені Василя Стуса пропонує унікальну можливість для співробітників акредитованих лабораторій підвищити свою кваліфікацію, не виїжджаючи з дому на курси і не відвідуючи утомливих занять.

Дистанційний курс «Аналітична атомно-абсорбційна спектроскопія» призначений для керівних та інженерно-технічних працівників екологічних, виробничих, санітарних, клінічних, токсикологічних лабораторій.

У дистанційному курсі розглядаються питання застосування атомно-абсорбційної спектроскопії для дослідження хімічного складу природних і промислових об’єктів. Викладені питання держперевірки спектрометрів, методики і техніки роботи, узагальнені дані про можливі перешкоди в полум’ї і непламенних атомізаторах, про способи зниження межі виявлення та підвищення точності результатів, у тому числі — зміна поверхонь графітових печей тугоплавкими карбідами, футеровка, хімічна модифікація, сучасні способи корекції неселективного поглинання.

Особливу увагу приділено методичному забезпеченню атомно-абсорбційного методу — наведені діючі державні та міжнародні стандарти з методів відбору проб, їх консервування та розтину, атомно-абсорбційного визначення елементів у повітрі, водах, грунтах, породах і мінералах, чорних і кольорових сплавах, нафтопродуктах, клінічних об’єктах.

Після проходження курсу та успішного контролю отриманих знань за допомогою тестових завдань слухпчі курсів отримують сертифікат ДонНУ імені Василя Стуса про підвищення кваліфікації.