Підготовчі курси до єдиного вступного іспиту з англійської мови для вступу на навчання для здобуття ступеню освіти «магістр» на основі здобутого ступеню вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса

Підготовчі курси до єдиного вступного іспиту з англійської мови для вступу на навчання для здобуття ступеню освіти «магістр» на основі здобутого ступеню вищої освіти

Курс включає підготовку до предметного тесту з іноземної мови (тестування містить перевірку читання, розуміння мови).

У результаті опанування матеріалів курсу підготовки для єдиного вступного іспиту з іноземної мови наші слухачі будуть знати / розуміти:

· значення нових лексичних одиниць, пов’язаних з тематикою даного етапу навчання і відповідними ситуаціями спілкування, у тому числі оціночної лексики, репліки-кліше мовного етикету, що відображають особливості культури країни мови, що вивчається;

· значення граматичних явищ у розширеному обсязі (видо-часові, неособисті і невизначено-особисті форми дієслова, форми умового способу, непряма мова /непрямі питання, спонукання, узгодження часів);

· країнознавчу інформацію з автентичних джерел, яка збагачує соціальний досвід слухачів курсів; відомості про країну англійської мови, її культури, історичних і сучасних реалій, громадських діячів, особливості світової культури. Мовні засоби і правила мовного і немовного етикету відповідно до сфери спілкування і соціального статусу партнера;

· міркувати в рамках вивченої тематики і проблематики; представляти соціокультурний портрет своєї країни та країни, що вивчається;

· точно розуміти висловлювання в поширених стандартних ситуаціях повсякденного спілкування, розуміти основний зміст і отримувати необхідну інформацію з різних видів текстів: прагматичних (оголошення, прогноз погоди), публіцистичних (інтерв’ю, репортаж), які відповідають тематиці цього ступеня навчання;

· читати автентичні тексти різних стилів: публіцистичні, художні, інформаційно-довідкові, науково-популярні, прагматичні, використовуючи основні види читання (ознайомлювальне, вивчаюче, пошукове /оглядове) залежно від комунікативного завдання;

· переглядати текст або серію текстів з метою пошуку інформації для виконання певного завдання;

· встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі.

Тривалість курсу – 2 місяці; 40 навчальних годин

Адреса:

м.Вінниця, вул. 600-річчя 21, к. 614

Телефон:

+38 (068) 931 32 00

Електронна пошта:

[email protected]

[email protected]