Комп’ютерні курси: "Основи роботи з комп'ютером", "Основи програмування Java ( I, ІІ рівні )" Донецький національний університет імені Василя Стуса

Сучасне життя, особливо його ділову і повсякденну складову, важко уявити без використання сучасних комп’ютерних технологій, а отже, для цього потрібна комп’ютерна грамотність і поглиблення знань у галузі ІТ.

Сучасність і навчальний процес неможливі без впровадження ІТ і використання їх можливостей. За таких умов значення набуває інформаційно-комунікаційна технологія навчання. Знання комп’ютерних мов необхідні для побудови успішної кар’єри в сучасному інформаційному суспільстві.

Теперішній час можна назвати ерою інформатики та телекомунікацій. Це – ера спілкування, трансферу інформації та знань. Світова телекомунікаційна інфраструктура дає сьогодні можливість створення систем масового безперервного самонавчання, загального обміну інформацією, незалежно від тимчасових і просторових поясів.

1. Курс «Основи роботи з комп’ютером»

Курс розглядає найпопулярніші теми, необхідні при використанні комп’ютера кожного дня будь-яким користувачем. Програма курсу побудована за принципом від «простого до складного» і розрахована для початківців.

На кожному занятті виконуються практичні завдання і видається методичний матеріал.

Мета курсу:

· формування у слухачів знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій;

· сприяння розвитку у слухачів уміння самостійно опановувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

· стимулювання самостійної роботи слухачів з використанням комп’ютерних технологій;

· підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації слухачів у галузі електронного навчання.

Ми пропонуємо такі напрямки навчання:

· Стандартні додатки Windows;

· SmartArt;

· Служби Інтернету;

· Інформаційні технології в навчанні;

· Google диск;

· Office 365;

· Microsoft Word;

· Microsoft PowerPoint;

· Microsoft Excel.

По закінченню курсу слухачі отримують посвідчення ДонНУ імені Василя Стуса.

Тривалість курсу – 2 місяці; 40 навчальних годин.

2. Курс «Основи програмування Java ( I, ІІ рівні

Мета курсу

«Java-програмування» полягає в отриманні необхідних знань і практичних навичок для виконання завдань розробки бізнес-додатків на мові програмування Java, включаючи збір і аналіз вимог; розробка технічної специфікації, розробка та налагодження додатків; інтеграція програмних компонент, аналіз і оптимізація коду.

Завдання курсу:

· ознайомлення слухачів з розвитком вільного програмного забезпечення (ПЗ) на базі відкритих кодів, інсталяція ПЗ, її можливостями;

· створення проєктів у середовищі NetBeans IDE;

· надання необхідних знань з основних технологій Java SE і Java EE;

· організація роботи багатопоточних багатокористувацьких систем з розподілом доступу до ресурсів;

· створення графічного інтерфейсу користувача;

· створення додатків по роботі в мережі.

Ключові переваги курсу:

· навчальна програма комп’ютерних курсів дає змогу поглиблено і якісно підвищити рівень знань;

· усі слухачі комп’ютерних курсів нашого Університету забезпечуються друкованими та електронними інформаційними матеріалами;

· ми залучаємо до викладання та консультацій висококваліфікованих викладачів нашого Університету;

· навчання в групах оптимальної чисельності – до 10 слухачів;

· застосування сучасних інтерактивних методів навчання.

По закінченню курсу слухачі отримують посвідчення ДонНУ імені Василя Стуса.

Тривалість курсу – 2 місяці; 40 навчальних годин.

Контакти:

Адреса:

м.Вінниця, вул. 600-річчя 21, к. 614

Телефон:

+38 (068) 931 32 00

Електронна пошта:

[email protected]

[email protected]