Додаткова освіта на базі вищої

Підрозділ фінансового аналізу

Додаткова освіта: фінансовий аналітик.

Більше 50% годин навчального плану відводиться на практичні дисципліни професійної спрямованості. Протягом навчального циклу слухачі складають поточні заліки та іспити, проходять практику і завершують свою підготовку здачею випускного іспиту.

Тривалість навчання — 1 навчальний рік.

По закінченні навчання слухачам видається диплом ДонНУ імені Василя Стуса (фінансовий аналітик).

Заняття проводять провідні викладачі ДонНУ імені Василя Стуса, професіонали і практики з досвідом роботи.

Навчальний план підготовки передбачає наступні курси:

Фінансова математика фондового ринку

Теорія ймовірностей і математична статистика

Оцінювання ризиків у страхуванні та фінансах

Соціальна статистика

Тимчасові ряди

Статистична обробка експериментальних даних та інші

Підрозділ інформатики

Додаткова освіта: викладач інформатики.

Підрозділ інформатики ФСДП засновано у 1999 році. Необхідність у створенні цього підрозділу та його практична затребуваність були викликані дефіцитом шкільних вчителів, що викладають інформатику. Протягом усіх років його існування є стабільний попит на ці кадри не тільки у Донецьку й області, але й далеко за їх межами. Тому більшість слухачів цього підрозділу на сьогодні складають не тільки студенти, а й випускники ВНЗ, у тому числі й ДонНУ імені Василя Стуса, які завдяки додатковій освіті набувають знання та компетенції для здійснення діяльності викладача інформатики — та отримують відповідний диплом ДонНУ імені Василя Стуса і юридичне право на викладання «Основ інформатики та обчислювальної техніки» у школах, училищах, технікумах тощо.

Загалом навчальний план розрахований на два семестри, тобто 1 рік підготовки, яка здійснюється у вихідні дні — суботи та неділі по 8-10 годин аудиторних занять. За цей час слухачі підрозділу вивчають і складають відповідні заліки та екзамени з 12 навчальних предметів, з проходженням професійної практики. Серед дисциплін, що вивчаються: «Основи алгоритмізації та програмування», «Методика викладання інформатики», «Комп’ютерні технології», «Шкільний курс інформатики», «Педагогіка», «Психологія» та інші.

По закінченні практично всі випускники підрозділу працюють викладачами інформатики у якості основної посади або за сумісництвом.

Підрозділ фізичного виховання та спорту

Підрозділ надає можливість отримати додаткову освіту: викладач-організатор фізичного виховання і спорту.

Підрозділ фізичного виховання і спорту — один із найстаріших у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Вже багато років поспіль спільно з кафедрою фізичного виховання і спорту він забезпечує надання додаткової освіти.

Навчальний план підготовки передбачає такі курси

Анатомо-фізіологічні основи фізичного виховання та спорту

Олімпійський і професійний спорт, спортивні споруди

Теорія та методика фізичного виховання

Психолого-педагогічні засади фізичного виховання та спорту

Спортивна медицина і лікарський контроль

Гігієна, фізіологічні основи фізичного виховання і спорту

Система спортивної підготовки

Педагогіка, вікова психологія

Організація управління та економіка фізичного виховання і спорту

Теорія та методика викладання гімнастики, плавання, спортивних ігор та легкої атлетики

Навчальний план розрахований на один навчальний рік (два семестри). Більше 50% годин присвячується практичним дисциплінам професійної спрямованості. Протягом навчального циклу слухачі складають поточні заліки та іспити з понад 10 предметів, а також проходять педагогічну та професійно-педагогічну практику.

Здача випускного кваліфікаційного іспиту слухачами підрозділу закріплює отримані знання та компетенції для здійснення діяльності у сфері фізичного виховання і спорту, що засвідчується відповідним дипломом ДонНУ імені Василя Стуса.

Заняття проводять висококваліфіковані фахівці, серед яких не лише академічні викладачі — доценти і кандидати наук, а й професійні тренери та спортсмени з великим досвідом практичної роботи.

Підрозділ перекладацької справи

Підрозділ надає можливість отримати додаткову освіту: перекладач ділової документації (англ. мова); перекладач у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу (англ. мова).

На навчання приймаються студенти після другого курсу базової освіти або фахівці, які вже мають вищу освіту і бажають підвищити свій освітній рівень. Зарахування слухачів відбувається за підсумками тестування, що складається з письмових завдань та усної співбесіди.

Навчальна програма підготовки передбачає

Розширення знань з англійської мови та їх систематизацію

Оволодіння термінологічною лексикою, необхідною для професійного спілкування

Ознайомлення з теоретичними основами перекладу

Опанування необхідною лексичною базою у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу

закріплення здобутих навичок та знань на практиці

Формування та розвиток практичних навичок перекладу ділової документації (контрактів, договорів, ділових листів, об’яв, інструкцій, замовлень, рекламацій)

Навчальний період складає півтора роки (три семестри), передбачає поточні заліки та іспити наприкінці кожної дисципліни і завершується випускним кваліфікаційним екзаменом.

Забезпечують навчальний процес кваліфіковані викладачі з високим рівнем практичних навичок володіння англійською мовою і відповідним знанням специфіки перекладу ділових паперів.

Програмою навчання передбачено проходження перекладацької практики, яке відбувається на підприємствах, установах, різноманітних фірмах, у навчальних закладах, банках тощо.

Після складання випускного кваліфікаційного екзамену слухачі підрозділу отримують знання та компетенції для здійснення діяльності перекладача ділової документації та перекладача у сфері туризму і готельно-ресторанного бізнесу, що засвідчується відповідним дипломом ДонНУ імені Василя Стуса.

Випускники підрозділу мають широкі можливості працевлаштування у бюро перекладів, банках, юридичних установах, туристичних агенствах, приватних і державних компаніях та на промислових підприємствах, які ведуть міжнародну діяльність. Значна кількість випускників після закінчення підрозділу працевлаштовуються за додатково набутою освітою не тільки в межах України, але й за кордоном.

Підрозділ журналістики та медіакомунікацій

Додаткова освіта: журналіст засобів масової комунікації.

Серед професій, які сьогодні «створюють погоду» у нашому житті, одна з найважливіших, мабуть, журналістика. Саме її специфіка зумовлює цілий спектр взаємодій соціальної дійсності з масово-інформаційним процесом. Тому у складі Центру безперервної освіти ДонНУ імені Василя Стуса працює підрозділ журналістики та медіакомунікацій, який надає можливість отримати додаткову освіту: журналіст засобів масової комунікації.

Вчитися тут можуть студенти різних факультетів університету та інших вищих навчальних закладів, а також громадяни, які вже мають вищу або середню спеціальну освіту. Значна кількість слухачів вже працює у засобах масової інформації, але журналістської освіти у них немає, і тому Центр безперервної освіти для них щаслива й омріяна можливість за короткий термін навчитися улюбленій справі та отримати відповідний диплом. Підрозділ засобів масової комунікації забезпечує ефективну прискорену підготовку без відриву від місця основного навчання або роботи у вільний час протягом 1,5 років (трьох семестрів).

Майбутні журналісти засобів масової комунікації набувають у вказаний період знань з таких дисциплін та спецкурсів: «Вступ до журналістики»; «Українська мова у ЗМІ»; «Російська мова у ЗМІ»; «Майстерність радіожурналіста»; «Літературне редагування»; «Журналістські жанри (інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні)»; «Теорія та практика періодичного друку»; «Основи телерадіожурналістики»; «Основи фотожурналістики»; «Інтернет-журналістика»; «Основи реклами та PR»; «Журналістська етика» та інші.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані фахівці, серед яких не тільки академічні викладачі — доценти та професори університету, а й професійні журналісти з великим досвідом практичної роботи на різних журналістських посадах.

Після 1,5 року успішного навчання, складання поточних заліків та іспитів, а також складання випускного кваліфікаційного екзамену слухачі одержують диплом ДонНУ імені Василя Стуса про здобуття знань та компетенцій для здійснення діяльності журналіста засобів масової комунікації. Але у якій конкретній ролі виступить цей фахівець — чи то як штатний працівник редакції, чи як кваліфікований автор, а може й організатор газети — це залежить, насамперед, від здібностей самої людини та конкретних обставин.

Записатися на навчання ви можете:

За телефонами

+380 (50) 144-58-55, +380 (68) 931-32-00

По електронній пошті 

[email protected]