Критерії оцінки випадків порушення корпоративної етики Донецький національний університет імені Василя Стуса

Критерії оцінки випадків порушення корпоративної етики

 1. Пункт 1.3. Корпоративна культура — система принципів, цінностей, переконань, норм поведінки і взаємовідносин, носієм якої є університетська спільнота.
 2. Пункт 2.2. Кожен член університетської спільноти наділений правом вільно обирати свою громадську та наукову позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів. У разі їх розбіжності зі Стратегією розвитку Університету, його місією і цілями особа має право відстоювати обрану нею позицію тільки від власного імені. Особа, яка наділена адміністративно-управлінськими функціями, має уникати публічних висловлювань, що негативно впливають на імідж Університету.
 3. Пункт 2.4. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди Університету, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.
 4. Пункт 2.6. Гідним для представників університетської спільноти є: 2.6.4. Культура ведення електронного спілкування. Обов’язковими атрибутами етикету електронного спілкування є привітання, звернення до адресата, заповнення поля теми, «тіла» листа зі змістом звернення, підпис адресанта. Правила корпоративного спілкування в Університеті закріплені в локальному документі «Етикет електронного спілкування в ДонНУ».
 5. Пункт 2.6. Гідним для представників університетської спільноти є: 2.6.5. Дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних. Переговори мають вестися у спокійному, ввічливому, доброзичливому тоні, що сприяє створенню позитивної репутації Університету загалом.
 6. Пункт 2.7. Неприйнятним для усіх членів університетської спільноти є: 2.7.5. Ведення в Університеті політичної, релігійної та іншої пропаганди.
 7. Пункт 2.7. Неприйнятним для усіх членів університетської спільноти є: 2.7.6. Використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів.
 8. Пункт 3.2. для запобігання конфлікту інтересів, пов’язаного із неакадемічним характером відносин, викладачу слід уникати двозначних відносин зі студентами. Зокрема: обговорення професійних й особистих якостей співробітників та учасників освітнього процесу; наміру встановити інтимні стосунки.
 9. Пункт 3.4. Викладач не має права принижувати будь-яким чином гідність здобувача вищої освіти Університету. Викладач має право зробити зауваження здобувачам вищої освіти щодо неналежного зовнішнього вигляду та поведінки.
 10. Пункт 3.5. Викладачі мають звертатись на «Ви» до здобувачів вищої освіти.
 11. Пункт 4.2. Порушеннями принципу доброчесності є: 4.2.5. Некоректна, тенденційна критика або навмисне заниження статусу роботи колег через особисту антипатію, конкуренцію, з політичних або інших мотивів, не пов’язаних з якістю оцінюваної дослідницької роботи.
 12. Пункт 5.6. Здобувачі вищої освіти мають знати викладачів на ім’я та по батькові, а також звертатися до них на «Ви».
 13. Пункт 5.8. Здобувач вищої освіти не має права грубити викладачам, поводитися фамільярно.

Принципи на яких ґрунтується етика спілкування відповідно до Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса:

 • чесність;
 • взаємоповага;
 • ввічливість;
 • толерантність.

Кожен член університетської спільноти:

 • має право вільно обирати свою громадянську та наукову позицію;
 • має право відстоювати обрану позицію тільки від власного імені;
 • уникати публічних висловлювань, що негативно впливають на імідж Університету;
 • шанобливо ставитись до елементів корпоративної символіки університету;
 • дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • дотримуватись культури зовнішнього вигляду;
 • підтримувати культуру ведення електронного спілкування;
 • дотримуватись стандартів ділової етики.

Для усіх членів університетської спільноти є неприйнятним:

 • навмисне перешкоджання діяльності інших членів університетської спільноти;
 • участь у діяльності, що пов’язана з обманом, та нечесністю, підробкою офіційних документів;
 • перевищення повноважень;
 • ведення будь-якої пропаганди;
 • вживання наркотичних речовин, алкогольних напої, паління в Університеті;
 • пронесення в Університет речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини.

Етичні норми:

 • викладач не має права принижувати будь-яким чином гідність здобувача вищої освіти Університету. Викладач має право зробити зауваження здобувачам вищої освіти щодо неналежного зовнішнього вигляду та поведінки;
 • викладачі мають звертатись на «Ви» до здобувачів вищої освіти;
 • здобувачі вищої освіти мають знати викладачів на ім’я та по батькові, а також звертатися до них на «Ви»;
 • здобувач вищої освіти не має права грубити викладачу, поводитися фамільярно.
 1. Порушення законодавства та нормативних документів України:
  • перевищення повноважень, передбачених посадовими інструкціями та контрактами;
  • ведення політичної, релігійної та іншої пропаганди;
  • вживання та поширення алкогольних, наркотичних і психотропних речовин в Університеті, або перебування під їх дією;
  • порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку.
 2. Порушення загальнолюдських етичних норм та суспільних цінностей:
  • гуманізму і толерантності в освітньому процесі;
  • колективного взаєморозуміння, злагоди, взаємоповаги, ввічливості;
  • справедливості і чесності;
  • соціальної відповідальності перед суспільством;
  • гендерних, расових, релігійних, етнічних, національних засад.
 3. Порушення корпоративної етики та нормативних документів Університету:
  • корпоративної культури спілкування (телефонного та електронного листування) та документообігу (паперового та електронного);
  • іміджу ділової людини та члена університетської корпоративної спільноти;
  • режиму статусної інформації про Університет та його діяльність у публічному просторі;
  • правил використання символіки Університету, недбале ставлення до брендингу Університету, структури та елементів брендбуку;
  • корпоративних унормованих особистісних, міжособистісних, міжгрупових засад у спілкуванні;
  • моральності поведінки і гідності учасника освітнього процесу;
  • етичних вимог до взаємин керівника з підлеглим і підлеглого з керівником;
  • ділової етики, етикету та протоколу, а також ділового спілкування у зовнішніх контактах.