Внутрішня академічна мобільність Донецький національний університет імені Василя Стуса

Внутрішня академічна мобільність

На початку 2016 р. в ДонНУ імені Василя Стуса було затверджено «Положення про реалізацію права на академічну мобільність вітчизняних та іноземних учасників освітнього процесу в Донецькому національному університеті».

Відбір кандидатур потенційних учасників програм внутрішньої академічної мобільності здійснює Рада внутрішньої академічної мобільності.

Протягом вересня—листопада 2016–2017 н. р. рішенням Ради внутрішньої академічної мобільності було відібрано і направлено 40 студентів СО «Бакалавр» та СО «Магістр» ДонНУ імені Василя Стуса для проходження стажування за програмою академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка у рамках напряму проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці 2016» за підтримки МФ «Відродження» та сприяння Інституту соціальних досліджень та політичного аналізу.

Також 2 студенти СО «Бакалавр» для участі у міжнародній літній школі «Sharing European integration know-how and CBC experience between Slovakia, Norway and Russia with Ukraine» («Спільне використання ноу-хау європейської інтеграції та досвід CBC між Словаччиною, Норвегією і Росією з Україною»).

Радою внутрішньої академічної мобільності було затверджено дві програми стажувань: програму стажування студентів усіх спеціальностей СО «Бакалавр» в рамках академічної міжуніверситетської мобільності ДонНУ імені Василя Стуса та ЛНУ ім. І. Франка і програму стажування студентів усіх спеціальностей СО «Магістр» в рамках академічної міжуніверситетської мобільності ДонНУ імені Василя Стуса та ЛНУ ім. І. Франка.

Робота Ради внутрішньої академічної мобільності у 2017 році розпочалася з направлення 7 студентів до Українського католицького університету у Львові за програмою внутрішньої академічної мобільності ” в УКУ — за досвідом” в рамках реалізації напряму «Інноваційні форми внутрішньої академічної мобільності» проекту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці — 2016» за підтримки Міжнародний фонд «Відродження» та ГО «ІСДПА».

Факультет Кількість учасників внутрішньої академічної мобільності 2017-2018 н.р.
(станом на квітень 2017 року)
СО «Бакалавр» СО «Магістр» Всього
Біологічний факультет 5 1 6
Економічний факультет 4 6 10
Історичний факультет 16 2 18
Факультет іноземних мов 3 - 3
Факультет математики та інформаційних технологій 2 - 2
Фізико-технічний факультет 2 - 2
Філологічний факультет 5 1 6
ННІ ХІмії 3 1 4
Юридичний факультет 4 - 4
Всього 44 11 55

У лютому 2017 р. 6 студентів СО «Бакалавр» спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні відносини» взяли участь у міжнародній зимовій школі «Обмін ноу-хау з європейської інтеграції та досвіду транскордонного співробітництва між Норвегією, Росією та Україною», що відбулася у селищі Поляна на Закарпатті.

Всього учасниками внутрішньої академічної мобільності (станом на 30 квітня 2017 року) стали 55 студентів, з них 11 студентів СО «Магістр» та 44 студенти СО «Бакалавр».

Перспективним завданням є робота щодо збільшення кількості учасників внутрішньої академічної мобільності — студентів — та заохочення розвитку програм внутрішньої академічної мобільності для викладачів ДонНУ імені Василя Стуса.