Вимоги до оформлення Донецький національний університет імені Василя Стуса

Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення авторського рукопису книжкового видання. Державні стандарти та нормативні документи

Дані вимоги складені з метою допомоги авторам при роботі над написанням навчальної, довідкової та наукової літератури на основі наступних державних стандартів і нормативних документів:

1. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. — Чинний від 1996-01-01.

2. ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. — Чинний від 1998-07-01.

3. ДСТУ 3651.0-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення. — Чинний від 1999-01-01.

4. ДСТУ 3814-98. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг. — Чинний від 2000-01-01.

5. ДСТУ 4861-2007. Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості. — Чинний від 2009-01-01.

6. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. — Чинний від 2008-04-01.

7. ДСТУ ISO 8601-2010. Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати і часу. — Чинний від 2012-01-01.

8. ДСТУ ГОСТ 7.9-2009 (ИСО 214-76). СІБВС. Реферат и аннотация. Общие требования. — Чинний від 2009-12-01.

9. ДСТУ ГОСТ 7-80-2007. СІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. — Чинний від 2008-04-01.

10. ГОСТ 7.12-93. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. — Чинний від 1995-07-01./p>