Видавництво ДонНУ імені Василя Стуса Донецький національний університет імені Василя Стуса

Видавництво ДонНУ імені Василя Стуса

Видавництво ДонНУ імені Василя Стуса було сформовано у травні 2011 р. з метою організації видавничої діяльності в університеті, забезпечення навчального процесу навчальною та навчально-методичною літературою, поширення результатів наукових досліджень співробітників університету.

До складу видавництва входять:

Редакційний відділ навчальної та навчально-методичної літератури

Коректура, літературне редагування навчальної та навчально-методичної літератури

Надання консультаційної допомоги авторам при підготовці рукопису

Присвоєння Міжнародного стандартного номера (ISBN)

Розсилка обов’язкових безкоштовних примірників видань

Відділ технічного редагування

Адаптація оригінал-макетів періодичної літератури та іншої поліграфічної продукції до особливостей виробництва

Верстка навчально-довідкової та наукової літератури

Розробка дизайну обкладинок

Відділ друку

Тиражування друкованої продукції

Копіювання і сканування

Підготовка обкладинок

Відділ обробки після друку

Палітурно-брошурувальні та оздоблювальні роботи

Фальцювання

У даний період Видавництво ДонНУ імені Василя Стуса випускає наступні види продукції:

навчальна

довідкова

наукова періодична і неперіодична література, студентські квиткиа

посвідчення співробітників

індивідуальні плани студентів

журнали обліку та інша поліграфія (календарі, буклети, флаєра, запрошення тощо)

На базі видавництва функціонує вузол інформаційно-виробничої системи «Освіта», що забезпечує виробництво студентських квитків державного зразка.

Технічні можливості Видавництва ДонНУ імені Василя Стуса дозволяють здійснювати кольоровий і чорно-білий друк на офісних і крейдованих паперах до формату А3 включно, бігування, брошурування, прошивку скобами, ламінування та палітурні роботи.

До початку 2013 року Видавництвом було виготовлено понад 500 найменувань навчально-довідкової, наукової літератури та поліграфії, вироблено 4000 студентських квитків, 3000 індивідуальних планів студентів (спеціалістів і магістрів), 113 посвідчень співробітників.