Вакантні посади Донецький національний університет імені Василя Стуса

Вакантні посади

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Донецького національного університету імені Василя Стуса (далі – Порядок), що затверджений рішенням Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса від 26 червня 2020 року (Протокол №14) та введений в дію наказом від 01 липня 2020 року № 201/05 зі змінами та доповненнями, наказів Донецького національного університету імені Василя Стуса «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників» від 31.08.2021 № 315/05 та від 31.08.2021 № 321/05 оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

– когнітивна лінгвістика й лінгвоконцептологія;

– теорія і практика перекладу;

– квантитативна лінгвістика;

– теорії комунікації.

 

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-методи оптимізації та дослідження операцій;

-аналіз даних;

-методологія та організація наукових досліджень;

-нечіткі множини та системи

 

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

– теорія держави і права;

– етичні стандарти професійної діяльності правників;

– філософія права.

 

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-економіка праці та управління персоналом;

-стратегічне управління персоналом;

-організація і нормування праці;

-бізнес-планування та підприємництво.

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-управління персоналом;

-тренінг Soft Skills;

-кадрове адміністрування;

-HR-менеджмент.

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-фінанси;

-історія фінансів, грошей та кредиту;

-фінанси. Гроші і кредит;

-страхові послуги.

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-фінансовий менеджмент (українська мова, англійська мова);

-антикризовий фінансовий менеджмент (англійська мова);

-бюджетна система;

-фінансовий ринок (українська мова, англійська мова);

-бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-політичні технології (виборчі);

-політичний дискурс сучасності (англійська мова);

-Citizen Activity;

-мовний практикум;

-псефологія;

-виборчі технології.

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-екологічне право;

-земельне право.

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-адміністративне право;

-адміністративні процедури: теорія та практика застосування.

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-господарське право.

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-міжнародне право;

-міжнародних захист прав людини.

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-юридична деонтологія;

-інформаційні технології в юридичній діяльності.

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-функціональна біохімія;

-біологічні основи поведінки;

-фізіологія людини і тварин;

-екологія людини;

-екологія харчування людини;

-основи раціонального харчування;

-гістологія.

Перелік освітніх компонентів, що здатний викладати претендент:

-вікова та педагогічна психологія;

-основи арт-терапії;

-дефектологія;

-тренінг спілкування.

Вимоги до претендентів на посаду професора:

  • наявність ступеню освіти «Магістр»;
  • наявність наукового ступеню або вченого звання.

Вимоги до претендентів на посаду доцента:

  • наявність ступеню освіти «Магістр»;
  • наявність наукового ступеню або вченого звання.

Претендент протягом місяця з дня наступного за днем опублікування цього оголошення подає такі документи:

заяву про участь у конкурсі;

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (для осіб, які не працюють в Університеті);

копії документів про освіту (для осіб, які не працюють в Університеті);

копії документів про наявність наукового ступеня та/або вченого звання (за наявності) (для осіб, які не працюють в Університеті);

картку самоаналізу претендента на посаду;

інші документи, які, на думку претендента, можуть підтвердити рівень його освіти, досвід роботи, професійний рівень та ділову репутацію (за наявності).

 

Форми вищезазначених документів, а також проєкт контракту із основними умовами роботи на посаді:

Адреса, за якою здійснюється прийом документів: каб. 504, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21027

Загальний відділ +380432508934, [email protected]

Відділ кадрів +380432508935, [email protected]

Дата розміщення оголошення:  31.08.2021