Конкурсні пропозиції та предмети (фіксовані пропозиції)

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса в 2019 році

Для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса 2019 году вступники на базі повної загальної середньої освіти повинні надати сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019 року, ОКРІМ сертифікату ЗНО з іноземної мови (дійсний лише сертифікат 2018 та 2019 року).

Факультет Галузь знань Спеціальність/Спеціалізація Освітня програма Сертифікати ЗНО
Код Назва Код Назва Перший предмет Коефіцієнт Мінімальний бал Другий предмет Коефіцієнт Мінімальний бал "Предмет на вибір абітурієнта 1" "Предмет на вибір абітурієнта 2" Коефіцієнт Мінімальний бал
Біологічний 09 Біологія 091 Біологія Біологія Укр. мова та література 0,30 100 Біологія 0,45 100 Хімія Ін.мова 0,20 100
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія Укр. мова та література 0,30 100 Біологія 0,45 100 Хімія Географія 0,20 100
Навчально-науковий інститут хімії 10 Природничі науки 102 Хімія Хімія Укр. мова та література 0,45 100 Хімія 0,20 100 Математика Ін.мова 0,20 100
Біохімія Укр. мова та література 0,45 100 Хімія 0,20 100 Математика Ін.мова 0,20 100
Фізико-технічний 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Розробка програмного забезпечення та комп'ютерна графіка Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 110 Фізика Ін.мова 0,30 100
125 Кібербезпека Кібербезпека Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 115 Фізика Ін.мова 0,30 115
01 Освіта 014.08 Середня освіта (фізика) Середня освіта (фізика та інформатика) Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 105 Фізика Ін.мова 0,30 105
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія Комп'ютерна фізика Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 105 Фізика Ін.мова 0,30 105
105 Прикладна фізика та нанометрія Технології інтернету речей Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 100 Фізика Ін.мова 0,30 100
Математики та ІТ 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність Укр. мова та література 0,50 105 Історія України 0,20 101 Математика Ін.мова 0,20 101
11 Математика та статистика 111 Математика Математика Укр. мова та література 0,20 101 Математика 0,50 110 Фізика Ін.мова 0,20 101
113 Прикладна математика Прикладна математика Укр. мова та література 0,20 101 Математика 0,50 110 Фізика Ін.мова 0,20 101
Економічний 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Бізнес-аналітика Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 100 Ін.мова Географія 0,30 100
Економіка підприємства Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 100 Ін.мова Географія 0,30 100
Управління персоналом та економіка праці Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 100 Ін.мова Географія 0,30 100
07 Управління і адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 100 Ін.мова Географія 0,30 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0,35 100 Ін.мова Географія 0,30 100
073 Менеджмент Менеджмент Укр. мова та література 0,40 100 Математика 0,20 100 Ін.мова Географія 0,40 100
075 Маркетинг Маркетинг Укр. мова та література 0,40 100 Математика 0,20 100 Ін.мова Географія 0,40 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і торгівля Укр. мова та література 0,40 100 Математика 0,20 100 Ін.мова Географія 0,40 100
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка Укр. мова та література 0,35 130 Ін.мова 0,35 130 Математика Географія 0,30 130
Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад Укр. мова та література 0,35 130 Ін.мова 0,35 130 Математика Географія 0,30 130
Історичний 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія та археологія Укр. мова та література 0,25 101 Історія України 0,50 101 Ін.мова Географія 0,25 101
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Прикладна політологія та політичні технології Укр. мова та література 0,30 101 Історія України 0,45 101 Ін.мова Математика 0,25 101
29 Міжнародні відосини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини Укр. мова та література 0,25 130 Ін.мова 0,35 130 Математика Географія 0,30 130
Іноземних мов 03 Гуманітарні науки 035.041 Германські мови та літератури(переклад включно), перша-англійська Англійська та друга іноземна мови та літератури ( переклад включно) Укр. мова та література 0,20 100 Ін.мова 0,60 130 Історія України Географія 0,20 100
035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька Німецька та друга іноземна мови та літератури ( переклад включно) Укр. мова та література 0,20 100 Ін.мова 0,60 130 Історія України Географія 0,20 100
Філологічний 03 Гуманітарні науки 035.01 Українська мова та література Українська мова та література Укр. мова та література 0,45 100 Ін.мова 0,20 100 Історія України Географія 0,30 100
035.10 Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика Укр. мова та література 0,45 100 Ін.мова 0,25 100 Історія України Географія 0,30 100
Міжкультурна лінгвістика Укр. мова та література 0,45 100 Ін.мова 0,25 100 Історія України Географія 0,30 100
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія Укр. мова та література 0,30 100 Математика 0,30 100 Біологія Ін.мова 0,35 100
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика Укр. мова та література 0,45 100 Історія України 0,30 100 Математика Ін.мова 0,20 100
Юридичний 08 Право 081 Право Право Укр. мова та література 0,40 100 Історія України 0,30 100 Математика Ін.мова 0,30 100