Конкурсні пропозиції та предмети (фіксовані пропозиції) Донецький національний університет імені Василя Стуса

Конкурсні пропозиції та предмети (фіксовані пропозиції)

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса в 2019 році

Для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса 2019 году вступники на базі повної загальної середньої освіти повинні надати сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019 року, ОКРІМ сертифікату ЗНО з іноземної мови (дійсний лише сертифікат 2018 та 2019 року).

Факультет Галузь знань Спеціальність/Спеціалізація Освітня програма Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Сертифікати ЗНО Коефіцієнт атестату Коефіцієнт за курси Деталізація іноземної мови
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Перший предмет Коефіцієнт Мінімальний бал Другий предмет Коефіцієнт Мінімальний бал Предмет на вибір абітурієнта
1
Предмет
на вибір абітурієнта
2
Коефіцієнт Мінімальний бал англійська німецька французька іспанська
Біологічний 09 Біологія 091 Біологія Біологія 196 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,30 100 Біологія 0.45 100 Хімія Ін.мова 0,20 100 0,00 0.0510 Природничі науки 101 Екологія Екологія 30 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,30 100 Біологія 0.45 100 Хімія Географія 0,20 100 0,00 0.05Навчально-науковий інститут хімії 10 Природничі науки 102 Хімія
200
Хімія 50 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.45 100 Хімія 0.20 100 Математика Ін.мова 0,20 100 0,10 0.05 + + + +
Біохімія 50 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.45 100 Хімія 0.20 100 Математика Ін.мова 0,20 100 0,10 0.05 + + + +
Фізико-технічний 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Розробка програмного забезпечення та комп'ютерна графіка 230 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.35 100 Математика 0.35 110 Фізика Ін.мова 0.30 100 0.00 0.00 + + + +
125 Кібербезпека Кібербезпека 35 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.35 100 Математика 0.35 115 Фізика Ін.мова 0.30 115 0.00 0.00 + + + +
01 Освіта 014.08 Середня освіта (фізика) Середня освіта (фізика та інформатика) 20 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.35 100 Математика 0.35 105 Фізика Ін.мова 0.30 105 0.00 0.00 + + + +
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія Комп'ютерна фізика 50 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.35 100 Математика 0.35 105 Фізика Ін.мова 0.30 105 0.00 0.00 + + + +
105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології інтернету речей 80 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.35 100 Математика 0.35 100 Фізика Ін.мова 0.30 100 0.00 0.00 + + + +
Математики та ІТ 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність 30 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,50 105 Історія України 0.20 101 Математика Ін.мова 0,20 101 0,10 0.00 + + + +
11 Математика та статистика 111 Математика Математика 100 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,20 101 Математика 0.50 110 Фізика Ін.мова 0,20 101 0,10 0.00 + + + +
113 Прикладна математика Прикладна математика 100 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,20 101 Математика 0.50 110 Фізика Ін.мова 0,20 101 0,10 0.00 + + + +
Економічний 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
545
Бізнес-аналітика 40 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0.35 100 Ін.мова Географія 0,30 100 0,00 0.00 + + + +
Економіка підприємства 60 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0.35 100 Ін.мова Географія 0,30 100 0,00 0.00 + + + +
Управління персоналом та економіка праці 80 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0.35 100 Ін.мова Географія 0,30 100 0,00 0.00 + + + +
07 Управління і адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 200 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0.35 100 Ін.мова Географія 0,30 100 0,00 0.00 + + + +
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 250 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,35 100 Математика 0.35 100 Ін.мова Географія 0,30 100 0,00 0.00 + + + +
073 Менеджмент Менеджмент 125 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,40 100 Математика 0.20 100 Ін.мова Географія 0,40 100 0,00 0.00 + + + +
075 Маркетинг Маркетинг 110 100 3р.10 м. 3р.10 м. Укр. мова та література 0,40 100 Математика 0.20 100 Ін.мова Географія 0,40 100 0,00 0.00 + + + +
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і торгівля 65 160 3р.10 м. 3р.10 м. Укр. мова та література 0,40 100 Математика 0.20 100 Ін.мова Географія 0,40 100 0,00 0.00 + + + +
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародніекономічні відносини
270
Міжнародна економіка 90 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,35 130 Ін.мова 0.35 130 Математика Географія 0,30 130 0,00 0.00 + + + +
Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад 90 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,35 130 Ін.мова 0.35 130 Математика Географія 0,30 130 0,00 0.00 + + + +
Історичний 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія та археологія 140 120 3р.10 м. 3р.10 м. Укр. мова та література 0,25 101 Історія України 0.50 101 Ін.мова Географія 0,25 101

+ + + +
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Прикладна політологія та політичні технології 60 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,30 101 Історія України 0.45 101 Ін.мова Математика 0,25 101

+ + + +
29 Міжнародні відосини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини 140 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,25 130 Ін.мова 0.40 130 Історія України Математика 0,35 130

+ - - -
Іноземних мов 03 Гуманітарні науки 035 Філологія
1278


035.041 Германські мови та літератури(переклад включно), перша-англійська Англійська та друга іноземна мови та літератури ( переклад включно) 225 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,20 100 Ін.мова 0.60 130 Історія України Географія 0,20 100 0,00 0.00 +


035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька Німецька та друга іноземна мови та літератури ( переклад включно) 64 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0,20 100 Ін.мова 0.60 130 Історія України Географія 0,20 100 0,00 0.00 + +

Філологічний

035.01 Українська мова та література Українська мова та література 155 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.45 100 Ін.мова 0.20 100 Історія України Географія 0.30 100 0,05
+ + + +


035.10 Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика 45 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.45 100 Ін.мова 0.25 100 Історія України Географія 0.25 100 0.05
+ + + +
Міжкультурна лінгвістика 30 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.45 100 Ін.мова 0.25 100 Історія України Географія 0.25 100 0.05
+ + + +
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія 50 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.30 100 Математика 0.30 100 Біологія Ін.мова 0.35 100 0.05
+ + + +
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика 120 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.45 100 Історія України 0.30 100 Математика Ін.мова 0.2 100 0.05
+ + + +
Юридичний 08 Право 081 Право Право 260 - 3р.10 м. - Укр. мова та література 0.40 100 Історія України 0.30 100 Математика Ін.мова 0.30 100 0,00
+ + + +