Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Вартість навчання / денна Вартість навчання / заочна 1 курс денна 1 курс заочна 2 курс денна 2 курс заочна 3 курс денна 3 курс заочна 4 курс денна 4 курс заочна
Код Назва Код Назва
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом) 80 900 36 800 20 225 9200 20 225 9200 20 225 9 200 20 225 9200
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 80 900 36 800 20 225 9200 20 225 9200 20 225 9 200 20 225 9200
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 80 900 36 800 20 225 9200 20 225 9200 20 225 9 200 20 225 9200
073 Менеджмент Менеджмент 80 900 36 800 20 225 9200 20 225 9200 20 225 9 200 20 225 9200
Менеджмент персоналу 80 900 20 225 20225 20 225 20225
075 Маркетинг Маркетинг 80 900 36 800 20 225 9200 20 225 9200 20 225 9 200 20 225 9200
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес 80 900 36 800 20 225 9200 20 225 9200 20 225 9 200 20 225 9200
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні  економічні відносини Міжнародна економіка 84 999 38 640 21 249, 75 9660 21 249, 75 9660 21 249, 75 9 660 21 249, 75 9660
Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад 84 999 21249,75 21 249,75 21 249,75 21 249,75
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ
09 Біологія 091 Біологія Біологія 43 680 10 920 10 920 10 920 10 920
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 41 600 10 400 10 400 10 400 10 400
102 Хімія Хімія 43 680 10 920 10 920 10 920 10 920
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Кібербезпека 80 900 20 225 20225 20225 20225
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.041  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) 83 500 20 875 20 875 20 875 20 875
035.043  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) 80 900 20 225 20225 20225 20225
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.01 Українська мова та література Українська мова та література 58 760 14 690 14 690 14 690 14 690
Літературна творчість, сторителінг, копірайтинг 58 760 14 690 14 690 14 690 14 690
035.10 Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика 62 150 15537,5 15537,5 15537,5 15537,5
Міжкультурна лінгвістика 62 150 15 538 15537,5 15537,5 15537,5
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія 80 900 20 225 20225 20225 20225
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія та археологія 55 952 31 600 13 988 7 900 13 988 7 900 13 988 7 900 13 988 7 900
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини 84 999 46 800 21249,75 11 700 21249,75 11 700 21249,75 11 700 21249,75 11 700
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
08 Право 081 Право Право 87 999 21999,75 21999,75 21999,75 22 000
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність 49 400 12 350 12 350 12 350 12 350
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Прикладна політологія та політичні технології 80 900 20 225 20225 20225 20225
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика 80 900 20 225 20225 20225 20225
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 34 999 8749,75 8749,75 8749,75 8749,75
111 Математика Комп'ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних 28 080 7 020 7020 7020 7020
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 84 999 21249,75 21249,75 21249,75 21249,75