Перелік документів для вступу Донецький національний університет імені Василя Стуса

Перелік документів для вступу

Для отримання другої вищої освіти за прискореною формою підготовки абітурієнти подають до Приймальної комісії такі документи:

  • заяву встановленого зразку (заповнюються під час подання документів);
  • оригінал диплома та додатку до диплома (з наведенням кількості прослуханих годин) або нотаріально завірена копія (за вибором абітурієнта);
  • довідку медико-соціальної комісії (для осіб, які за станом здоров’я втратили можливість працювати за набутою спеціальністю і потребують перепідготовки);
  • направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства (для осіб, які направлені державним (регіональним) замовником для отримання другої вищої освіти);
  • копію паспорту;
  • копію довідки про присвоєння ІНН;
  • 4 кольорових фотокартки 3х4.

Паспорт вступником пред’являється особисто.