Інформація щодо надання матеріальної допомоги Донецький національний університет імені Василя Стуса

Інформація щодо надання матеріальної допомоги

Порядок надання матеріальної допомоги працівникові Донецького національного університету імені Василя Стуса

Хто має право на отримання матеріальної допомоги?

Отримати матеріальну допомогу може штатний працівник Донецького національного університету імені Василя Стуса, якщо з ним сталась одна з подій, яка передбачена Положенням про оплату праці та надання матеріальної допомоги, що є додатком до Колективного договору на 2019-2025 роки.

Матеріальна допомога надається:

  • у разі смерті одного з подружжя, батьків, дітей працівника;
  • у разі смерті працівника (матеріальна допомога на поховання) одному з членів його сім’ї або особі, яка понесла фактичні витрати на його поховання;
  • у разі тяжкої, довготривалої хвороби або хвороби, що пов’язана з проведенням складної хірургічної операції працівника або його неповнолітньої дитини;
  • у разі народження дитини — батькам;
  • у разі скрутного матеріального становища, що виникло внаслідок стихійного лиха, пожежі, злочину тощо;
  • у разі одруження штатного працівника, який працює в університеті не менше 1 року.

Яка процедура отримання матеріальної допомоги?

Для того, щоб отримати матеріальну допомогу, штатний працівник або інша особа у відповідних випадках:

  1. Має особисто написати і подати заяву разом із копіями підтверджуючих документів (при собі мати їх оригінали) відповідальній особі від соціально-побутової комісії за адресою: вул. 600-річчя, буд.21, кабінет 512 не пізніше ніж через 6 місяців з моменту настання обставин.
  2. Після отримання заяви Комісія на засіданні приймає рішення про надання або ненадання матеріальної допомоги, а також визначає її розмір та за результатами розгляду готує відповідне подання ректору, який приймає остаточне рішення.

Чи можна отримати матеріальну допомогу декілька разів на рік з різних підстав?

Так, можна, якщо її загальний розмір буде становити не більше ніж один посадовий оклад відповідного працівника.

Наприклад, посадовий оклад працівника А становить 3000 грн., і йому у січні поточного року призначено матеріальну допомогу в розмірі 2500 грн. Цей працівник може звернутися за призначенням матеріальної допомоги в тому ж календарному році, але така допомога може бути призначена йому лише у розмірі до 500 грн.

Хто приймає рішення про надання матеріальної допомоги?

Відповідно до Положення про оплату праці та надання матеріальної допомоги, рішення про надання матеріальної допомоги приймає ректор за поданням спільної соціально-побутової комісії університету та профспілки.

Чи оподатковується матеріальна допомога?

Відповідно до положень Податкового кодексу України, не оподатковується матеріальна допомога в розмірі, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2019 році ця сума становить — 2690 гривень. Якщо сума призначеної матеріальної допомоги перевищує відповідний розмір, сума перевищення оподатковується на загальних підставах.