Спеціальності Донецький національний університет імені Василя Стуса

Спеціальності

Університет здійснює прийом на навчання для здобуття другої вищої освіти за наступними спеціальностями:

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги Термін навчання Вступне випробування
Код Назва Заочна форма Заочна форма
081 Право 250
Право 50 3 Фаховий іспит