Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття ступеня освіти магістра (небюджетні пропозиції) Донецький національний університет імені Василя Стуса

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття ступеня освіти магістра (небюджетні пропозиції)

Факультет/кафедра Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Вступ за іншою спеціальністю Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Споріднені спеціальності Фахове випробування Мінімальний бал Додатковий
навчальний план
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Шифр Назва
Історичний 28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністрування ні - 15 - 1р. 4м. 6.030104 Політологогія Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит*
101

100
Ні
281 Публічне управління та адміністрування
Публічна політика та адміністрування так - 1р.4м.
інші спеціальності Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Єдиний вступний іспит*
101
101
100
Ні
Економічний

073 Менеджмент Бізнес-адміністрування Так - 15 - 1р. 9м.
інші спеціальності Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Єдиний вступний іспит*
101
101
100
Ні
Юридичний 08 Право 081 Право Право ні - 15 1р. 4м. 1р. 4м. 6.030401 Правознавство Єдиний вступний іспит
Єдине фахове випробування
100 Ні
081 Право
Право так 1р.4м. 1р. 4м.
інші спеціальності Єдиний вступний іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Єдине фахове випробування
150

100
Так