Донецький національний університет імені Василя Стуса Здобуття ступеня освіти «Бакалавр» за іншою спеціальністю (паралельне навчання)

Здобуття ступеня освіти «Бакалавр» за іншою спеціальністю (паралельне навчання)

Донецький національний університет імені Василя Стуса приймає на навчання осіб, які мають ступінь освіти «Бакалавр» (ступінь освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний ступінь «Спеціаліст») для здобуття другої вищої освіти на другий курс з нормативним терміном у межах ліцензійного обсягу.

Здобуття другої вищої освіти здійснюється за спеціальністю 081 «Право» заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за іншою спеціальністю, якщо вони за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії (за умови наявності бюджетних місць).

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

Особи, які вступають для отримання другої вищої освіти складають фахове випробування.

Згідно Правил прийому на навчання до Донецького національного університету імені Василя Стуса студенти, які здобувають освітній ступінь бакалавра не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план можуть вступати на інші спеціальності.

Навчання здійснюється за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі результатів сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання, за якими були зараховані на перший курс та співбесіди.