Здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за іншою спеціальністю (паралельне навчання)

Донецький національний університет імені Василя Стуса здійснює прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (освітньою програмою) осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.