Test slide-2 Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ліцензія та акредитація

Read about some of the success stories.

Ліцензування — це процедура визнання на державному рівні спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Акредитація вищого навчального закладу — це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

Рішенням Акредитаційної комісії від 25 листопада 2014 року, протокол № 113 Донецький національний університет імені Василя Стуса вкотре визнано вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації.

Акредитація напряму підготовки, спеціальності у навчальному закладі за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем — це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців державним вимогам до напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затвердженим МОН України.