Спеціальності

Біологічний факультет

Біологія

Екологія

Біологія (програма подвійних дипломів з Університетом Святого Вітовта, Литва)

Економічний факультет

Економічна кібернетика

Бізнес-аналітика та статистика

Економіка підприємства

Управління персоналом та економіка праці

Прикладна економіка

Міжнародні економічні відносини

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

International Financial Management (Міжнародний фінансовий менеджмент)

Менеджмент організацій та адміністрування

Менеджмент туризму

Управління відновленням та розвитком територій

General MBA

Бізнес-адміністування

Маркетинг

Історичний факультет

Політологія

Історія та археологія

Публічна політика та адміністрування

Міжнародні відносини, переклад у міжнародних комунікаціях

Факультет іноземних мов

Англійська мова і переклад

Німецька мова і переклад

Французька мова і переклад

Факультет математики та ІТ

Документознавство та інформаційна діяльність

Сучасні інформаційні технології та програмування

Актуарна та фінансова математика

Прикладна математика

Математика

Фізико-технічний факультет

Середня освіта (фізика)

Фізика та астрономія

Інтелектуальні інформаційні технології

Прикладна фізика та наноматеріали (Технології інтернету речей)

Стандартизація, сертифікація та управління якістю в інформаційних технологіях

Філологічний факультет

Культурологія

Українська мова та література

Філологія (російська мова та література, переклад (російська, українська мова))

Прикладна лінгвістика

Психологія

Журналістика

Юридичний факультет

Право

ННІ Хімії

Хімія